Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
vrijdag 22 juni

Archief

De artikelen van vrijdag, 9 september 2005.

Agendavrijdag, 9 september 2005

Orgel

Bolsward Sander van Marion geeft zaterdag om 20.00 uur een orgelconcert in de Martinikerk in Bolsward. Op het programma staan werken van onder anderen Sweelinck, Bach en Händel. Het concert is bedoeld als afsluiting van de nationale orgeldag in Fryslân.

Economievrijdag, 9 september 2005

Directie koopt Baarsma Wine Group Gorredijk

Gorredijk – Twee directeuren van wijnimporteur Baarsma Wine Group uit Gorredijk hebben het bedrijf overgenomen van de huidige eigenaren, S. Baarsma en P. Wagenaar.

Economievrijdag, 9 september 2005

Yankee Doodle fuseert met Beijk Catering

Bakkeveen/Groningen - Beijk Catering Service B.V. te Groningen en Yankee Doodle Holding B.V. te Bakkeveen zijn per 1 augustus 2005 gefuseerd. Yankee Doodle Holding B.V. heeft vestigingen in Drachten en Assen. Ook is het bedrijf eigenaar van het schnitzelrestaurant Jodel Lowina te Bakkeveen en voert het de exploitatie van Fryslân Fun Plaza in het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen. Beijk Catering Service B.V. is een cateringbedrijf. Daarbij is Beijk eigenaar van showrestaurant Baloney’s te Hoogkerk en theaterrestaurant Het Ei van Columbus te Midlaren. Na de fusie heeft het bedrijf in totaal 250 medewerkers.

Hoofdartikelvrijdag, 9 september 2005

Het water en New Orleans…

Het water van New Orleans mag dan zakken, de politieke en maatschappelijke gevolgen van de watersnood zullen nog lange tijd merkbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan de economie. De honderdduizenden mensen die hun huis zijn ontvlucht, kunnen niet terug – misschien pas over maanden – en gedurende al die tijd hebben ze geen werk. Of denk aan de sociale en maatschappelijke gevolgen. Kinderen van de gevluchte inwoners zijn hun ouders kwijt, hun vriendjes, hun buurt en school. Ze worden elders ondergebracht en moeten, bij wijze van spreken, alleen opnieuw beginnen. En wat te denken van de verwerking van de gebeurtenissen op emotioneel vlak. Bijvoorbeeld van het besef dat er een laag gelegen verpleegtehuis aan het lot is overgelaten. Personeel, autoriteiten en redders hebben niet tijdig beseft dat het tehuis als eerste onder water zou lopen. Inmiddels zijn de lichamen geborgen van de bewoners. De identificatie is moeilijk, omdat de meeste lichamen onherkenbaar waren geworden.

Regiovrijdag, 9 september 2005

Rotonde Joure niet erkend als een knelpunt

Joure – Een structurele oplossing voor het verkeersknooppunt Joure lijkt ver weg. Tot verbijstering van burgemeester Kuiper van Skarsterlân is de rotonde tussen de A6 en A7 in de nota Mobiliteit tot 2020 niet aangemerkt als een verkeersknelpunt. Ook het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) is niet te spreken over de uitwerking van de nota. In de nota staat dat zich tot 2020 in het Noorden geen enkel verkeersknelpunt bevindt. Het SNN laat in een brief aan de ministerraad weten dat er in het noorden wel degelijk verkeersknelpunten zijn. Behalve het verouderde knooppunt Joure zijn dat in elk geval de ‘haak’ rond Leeuwarden (N31), de zuidelijke ringweg van Groningen en de N33 tussen Assen en Veendam.

Regiovrijdag, 9 september 2005

‘Toch opvang procederenden’

Witmarsum – Asielzoekers die in beroep gaan tegen de eerste afwijzing van hun asielaanvraag, moeten toch opgevangen worden door de overheid. VVD-Tweede-Kamerlid Arno Visser stelt voor dat het COA voor hen een sobere noodopvang moet gaan verzorgen. Particulier en gemeentelijk gefinancierde noodopvang zoals die nu in Witmarsum plaatsvindt, zou dan tot het verleden behoren. Nu krijgen asielzoekers die hun afwijzing aanvechten, geen opvang meer al mogen zij wel in Nederland de beslissing afwachten. Sommige gemeenten – waaronder Wûnseradiel – regelen voor die personen een vorm van noodopvang, omdat zij niet willen dat ze op straat terechtkomen.

Regiovrijdag, 9 september 2005

Eenderde daklozen fraudeert

Leeuwarden – Alle 250 daklozen die in Leeuwarden een uitkering krijgen, worden gecontroleerd op fraude. Uit een steekproef onder dertig daklozen bleken er tien ten onrechte een uitkering te krijgen. De controle is een van de maatregelen waarmee de gemeente de bijstandskosten wil bedwingen.Dit kondigde wethouder Van Mourik (sociale zaken) gisteren aan. ,,Er bestond al langer het vermoeden dat enkele personen misbruik maakten van de uitkering”, aldus de wethouder. Het aantal mensen met een postadres op een van de maatschappelijke instellingen, waardoor ze een uitkering kunnen ontvangen, groeide van 110 in 2001 tot 250 in 2004. Uit een willekeurige test onder dertig daklozen bleek meteen dat er tien mensen fraudeerden. ,,Reden om nu de hele groep tegen het licht te houden.” Van geval tot geval wordt bekeken of er geld kan worden teruggevorderd.

Regiovrijdag, 9 september 2005

‘Alleen red je het niet in het leven’

Leeuwarden – Elke twee weken op donderdagavond bowlen, zaterdag dansen, badminton op de dinsdagavond. Een druk programma, maar nog maar een fractie van de weekactiviteiten die Martin Postma (58) uit Leeuwarden tot enkele jaren geleden bij Spelend Sporten deed. ,,De directeur van Spelend Sporten werd hij wel genoemd”, zegt zijn moeder Geertje Postma-Van der Velde (84). ,,Hij wordt nu wat ouder, dus doet het iets rustiger aan.” Dansen bij Omar Smids is het hoogtepunt van zijn week.

Regiovrijdag, 9 september 2005

Achtkarspelen: meer licht op fietspaden

Buitenpost - Onveilige fietsroutes naar de scholen in Achtkarspelen moeten beter worden verlicht. Dat stelde een meerderheid van de gemeenteraad van Achtkarspelen gisteravond in een discussie over het verlichtingsbeleid.

Regiovrijdag, 9 september 2005

Wad draait proef met alternatieve zorgopzet

Schiermonnikoog – De waddeneilanden mogen waarschijnlijk proefdraaien met een nieuw systeem van zorgfinanciering.

Regiovrijdag, 9 september 2005

De eerste spullen worden alweer gebracht voor afgebrande kringloopwinkel

,,Ik wie goed fan slach. Doe’t ik op ’e brêge stie en de flammen oeral boppe-út stutsen, doe tocht ik it is echt wier.’’ Directeur Aukje Visser van De Wissel is direct naar de fabriek gegaan toen ze midden in de nacht werd gebeld dat er brand was in haar winkel. De medewerkers van De Wissel waren juist de afgelopen tijd intensief bezig geweest met brandpreventie. De medewerkers hebben een Bedrijfshulpverleningsdiploma en ze weten hoe ze een beginnende brand moeten blussen. ,,In brân wie altiten myn grutste angst en ik skrok my te pletter doe’t ik it hearde. Wy wurkje hjir allegearre mei hert en siel.’’ Visser is blij dat de oorzaak buiten haar bedrijf ligt.

Sportvrijdag, 9 september 2005

Wierd Kuipers terug naar Harkemase Boys

Harkema – Harkemase Boys en Wierd Kuipers gaan weer met elkaar in zee. De centrale verdediger was één van de negen spelers die zich in het voorjaar solidair verklaarden met medespeler Martijn Groenewold, die een conflict had met de club. Kuipers vertrok toen en wilde niet meer terugkeren.

Weervrijdag, 9 september 2005

Onstabiel Vandaag is het met 25 graden opnieuw flink warm. Er zijn zonnige perioden, maar het is ook onstabiel. De kans op enkele regen en onweersbuien neemt vanaf later vanmiddag toe. De oostenwind is matig.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties