Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zondag 24 juni

Archief

De artikelen van woensdag, 9 augustus 2006.

Economiewoensdag, 9 augustus 2006

‘Boten eerst bekijken dan pas importeren’

Harlingen - De groei van het bedrijf Botenmarkt Friesland in Harlingen zit er goed in. Vanaf de opening op 1 april van dit jaar hebben de eigenaren Auke van der Weg en Wiebe Westra al honderd schepen verkocht. Van der Weg is met zijn compagnon een van de vele startende ondernemers in de afgelopen jaren in de branche. Eerder deze week bleek uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek dat in zes jaar het aantal bedrijven in watersportartikelen is verdubbeld.

Hoofdartikelwoensdag, 9 augustus 2006

De aardgasschokken...

Er zit veel spanning in de Groninger grond, veroorzaakt door de winning van het aardgas. Zo nu en dan beweegt de aarde in Groningen; de afgelopen drie jaar waren het er tien. Het zijn heuse aardbevingen die plaatsvinden in vooral het oostelijke deel van Groningen. De kracht van de bevingen varieert; die van gisteren was voor Nederlandse begrippen hoog: 3,5 op de schaal van Richter. De schade bleef, in vergelijking met ‘echte’ aardbevingen, beperkt tot scheuren in huizen en gebouwen. De NAM, de exploitant van de aardgasvelden, doet niet moeilijk over schadeclaims: het is immers duidelijk dat de winning aardschokken als neveneffect heeft.

Regiowoensdag, 9 augustus 2006

Forse toename wanbetalers in nieuw stelsel

Leeuwarden - Het aantal mensen dat de verzekering voor ziektekosten niet betaalt en te boek staat als wanbetaler, is dit jaar een stuk hoger dan vóór de invoering van de nieuwe zorgverzekering. Zorgverzekeraar De Friesland telt drieduizend klanten die de premie voor de basisverzekering nog steeds niet betaald hebben.

Regiowoensdag, 9 augustus 2006

Huisbezoek overvalt ‘AOW-alleenstaande’

Leeuwarden - Alleenstaande ouderen met een AOW-uitkering voelen zich overvallen door de onaangekondigde controles van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) zegt al tientallen telefoontjes, brieven en e-mails met klachten te hebben ontvangen.

Regiowoensdag, 9 augustus 2006

Lemster vlag gaat in top

Elahuizen - Met de roodgele Lemster vlag in top voer het Lemster skűtsje gisteravond als winnaar Lemmer binnen. Schipper Ale Zwerver had ’s middags net als vorig jaar en in 2003 op de Fluessen bij Elahuizen de overwinning behaald. Pas ver achter de Lemsters eindigden Heerenveen en Leeuwarden als tweede en derde. Door een protest raakte Leeuwarden de podiumplaats kwijt aan rivaal Douwe Visser van Sneek.

Geloof & Kerkwoensdag, 9 augustus 2006

Woudsend, een katholieke schuilkerk

Woudsend - In de Tsjerkepaadserie 2006 deze week aandacht voor de enige bewaard gebleven rooms-katholieke schuilkerk van Fryslân: de Sint Michaëlkerk te Woudsend. Een bijzonder monument uit 1792.

Geloof & Kerkwoensdag, 9 augustus 2006

‘Nieuw leven’ helpt al tweehonderd mensen

Drachten - De Vrije Baptistengemeente Bethel in Drachten heeft goede ervaringen opgedaan met een nieuw en voor Nederland uniek pastoraal herstelprogramma. In twaalf stappen helpt men gemeenteleden die in de problemen zitten. Het programma Nieuw leven heeft inmiddels de belangstelling getrokken van verschillende andere kerken. Pastor Bart Broekman legt uit wat de opzet is.

Geloof & Kerkwoensdag, 9 augustus 2006

‘Wij hebben onderling een sterke band’

Spannum - De kerk lijkt soms wel op een vertrouwd merk dat ’uit’ is en dat haast niet meer in de markt te krijgen is, schreef een columnist onlangs in deze krant. In het Friesch Dagblad deze zomer een serie portretten van bloeiende gemeenten in de Protestantse Kerk in Nederland. Van wilde roos tot vlijtig liesje. Deel 5: de hervormde combinatiegemeente van Spannum-Iens en Kűbaard.

Weerwoensdag, 9 augustus 2006

Het weer: Regen

Vandaag is er eerst nog enige ruimte voor de zon, later volgt regen. De wind draait van het zuidwesten naar het noordwesten en is matig, bij zee soms vrij krachtig. Het wordt 20 graden.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties