Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Archief

De artikelen van woensdag, 8 december 2004.

Agendawoensdag, 8 december 2004

Advent

De uitagenda van 9-16 december 2004

Bijschriftwoensdag, 8 december 2004

Drievoudig advent

Jesaja 40: 1-11

Cultuurwoensdag, 8 december 2004

Onbegrepen Ivanov

Dat de grootgrondbezitter Ivanov in het gelijknamige toneelstuk Ivanov van Tsjechov zich tegen het einde van het stuk van het leven berooft, voel je al vanaf het allereerste moment. Terwijl het gezelschap musiceert, zit Ivanov triest voor zich uit te staren. En je kunt bijna in zijn ogen zien wat voor zielenpijn hij heeft. Een zielspijn die niemand kan verstaan, noch kan aanraken. Mark Rietman speelt hem dan ook indrukwekkend meesterlijk. Maar voordat dit noodlot toeslaat, overmeestert het Nationale Toneel je met een intrigerend spel en bewijst daarmee dat toneel écht schitterend is. Zeker als het om Tsjechov gaat.

Cultuurwoensdag, 8 december 2004

Gevoelige rockopera over Lenny

Je verliezen in iemand anders en jezelf nooit meer terugvinden. Daar draait het om in de voorstelling Ren Lenny, ren van Thomas Acda & Paul De Munnik. Twee succesvolle liedjesschrijvers dreigen stil te komen staan. Ze zijn overal al geweest, alles is al gebeurd. ,,Weet jij nog wie jij was ooit? Verlies je in Lenny en je zult een winnaar zijn.’’

Economiewoensdag, 8 december 2004

Pootgoedteelt aardappelen naar buitenland

Leeuwarden – De teelt van pootaardappelen in het noorden van het land wordt minder intensief. Aardappelhandelshuizen HZPC uit Joure en Agrico uit Emmeloord zoeken steeds meer productielocaties in het buitenland. Belangrijke oorzaken zijn de toenemende ziektedruk en de opgeschroefde kwaliteitseisen.

Expowoensdag, 8 december 2004

Anjum, Molen De Eendragt: fotoexpo ‘Kunst en vliegwerk‘, t/m 31 dec.

Hoofdartikelwoensdag, 8 december 2004

Vredeswil…

Het lijkt de goede kant op te gaan in het Midden-Oosten. Na het overlijden van de Palestijnse leider Arafat wordt pas duidelijk hoezeer hij ontwikkelingen heeft tegengehouden: ineens is er ruimte voor allerlei vredesinitiatieven. Zo acht de voorlopig nieuwe Palestijnse leider Abbas het niet uitgesloten dat volgend jaar Israël en de Palestijnen een vredesakkoord sluiten. Verder denkt de radicale Palestijnse beweging Hamas na over een bestand met Israël om de verkiezing van een nieuwe Palestijnse president op 9 januari vreedzaam te laten verlopen. Palestijnen en Israëliërs gaan ook gezamenlijk het toerisme promoten.

Regiowoensdag, 8 december 2004

Doelen Frysk onderwijs ter discussie

Leeuwarden – De ‘kerndoelen’ voor het schoolonderwijs in de Friese taal worden mogelijk versoepeld. Voor leerlingen die niet van huis uit Fries spreken zou de lat bij Frysk minder hoog gelegd worden dan voor kinderen uit Friessprekende gezinnen. De Ried fan de Fryske Beweging is verontwaardigd over het voorstel en noemt het ,,in ferkeard sinjaal’’. Volgende week bespreken Gedeputeerde Staten een ambtelijk voorstel over de doelstellingen van het onderwijs in de Friese taal op scholen voor primair en voortgezet onderwijs. Zolang hij het stuk niet met zijn collega’s besproken heeft, wil onderwijsgedeputeerde Mulder nog niet op de inhoud ingaan.

Regiowoensdag, 8 december 2004

Terschelling laat veel kansen liggen

Terschelling – Terschelling heeft talloze manier om toeristen te trekken, en gebruikt er slechts enkele. Zo is er een groeiende belangstelling voor de combinatie gezondheid en toerisme waar Terschelling nauwelijks op in speelt. Met name de hotelsector kan hiermee zijn product verbreden, om rijke senioren ermee binnen te halen.

Regiowoensdag, 8 december 2004

‘Een commandant is geen macho’

Sint Annaparochie - Brandpreventie heeft eindelijk de plaats gekregen die het onderwerp verdient, vindt Gerke de Jong (59). Per 1 januari neemt hij afscheid van de brandweer het Bildt, waar hij 25 jaar commandant was.

Regiowoensdag, 8 december 2004

Rechter op bezoek bij gevaarlijke verdachte

Leeuwarden – De kapel van de penitentiaire inrichting De Marwei in Leeuwarden is gisteren gebruikt voor een bijzondere zitting van de rechtbank. In plaats van de stichtelijke woorden van een pater of een gevangenispredikant klonken er nu de sonore ondervraging van fungerend president B. Kuizenga, de stem van een grotendeels ontkennende dertigjarige Albanese verdachte, het requisitoir van officier van justitie R. van Vuure en het pleidooi van advocaat Bart Canoy.

Geloof & Kerkwoensdag, 8 december 2004

Een weerzien met Marcel

Wytgaard - Hoe is het om na 46 jaar de persoon te ontmoeten die je jarenlang als priesterstudent financieel gesteund hebt in Indonesië? Joop Roorda (81) kan het eigenlijk nog niet bevatten. ,,Dat ik dęr no west haw en Marcel Siante troffen ha, dat is dochs prachtich?’’

Geloof & Kerkwoensdag, 8 december 2004

Kerken blind voor repressie in DDR

Leeuwarden – De Gereformeerde Kerken in Nederland waren halverwege de jaren tachtig blind voor de repressie in het voormalige Oost-Duitsland. ‘Het verzet tegen de plaatsing van kruisraketten was een dogma geworden, dat men niet wilde laten verwateren door ook de bewapening en de onderdrukking in de DDR aan de kaak te stellen’.

Sportwoensdag, 8 december 2004

Harkemase Boys beker tegen Appingedam

Heerenveen - Op het districtskantoor van de KNVB in Heerenveen is de loting verricht van tussenronde voor een plaats in de vijfde ronde van de Amstel Cup voor amateurverenigingen.

Weerwoensdag, 8 december 2004

Opklaringen

Na het optrekken van mist en nevel zijn er vanmiddag enkele opklaringen. Het blijft droog en de temperatuur loopt op tot ongeveer 5 graden. Vannacht daalt het kwik tot iets onder nul en is er weer mist. Morgen wordt het rond 4 graden.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties