Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Archief

De artikelen van woensdag, 8 januari 2003.

Agendawoensdag, 8 januari 2003

Uit agenda voor de week van 9 t/m 15 januari


Analysewoensdag, 8 januari 2003

‘Made in Peking’ ongewenst

Wie herinnert zich niet meer het opschrift op de onderkant van speelgoedautootjes: Made in Hong Kong ? Deze welvarende en bruisende voormalige stadskolonie, die 155 jaar onder Brits bestuur stond en die 7 miljoen inwoners herbergt op een oppervlakte gelijk aan 0,03 keer Nederland, stuwt nog steeds een stortvloed aan producten de wereldmarkt op. Alleen het opschrift is veranderd in Made in China . In de luwte van andere prioriteiten op het wereldtoneel neemt de Volksrepubliek China momenteel Hong Kong's onafhankelijke positie onder vuur.

Bijschriftwoensdag, 8 januari 2003

Vissers

In mijn dagelijks werk houd ik me bezig met het werk van zending.

Cultuurwoensdag, 8 januari 2003

Echos Minor, band in opmars

Op de middelbare school in Drachten speelden de jongens al samen. Doordat ze over diverse universiteiten in den lande verspreid raakten, om theologie, muziek of medicijnen te studeren, verloren ze elkaar wat uit het oog.

Cultuurwoensdag, 8 januari 2003

Historische roman over ‘It fergetten krantewyfke’

‘It krantewyfke’ werd ze wel genoemd: Geertruida Christina Jentink, kortweg ook wel Trui Jentink. Ze was schrijfster en journaliste aan het eind van de negentiende eeuw en er is niet zoveel over haar bekend.

Cultuurwoensdag, 8 januari 2003

‘Copacabana’ is niet spectaculair

,,Her name was Lola, she was a showgirl...” is een zin die velen bekend in de oren zal klinken, maar waar kwam dat liedje vandaan en wie heeft het gezongen?

Cultuurwoensdag, 8 januari 2003

Vanderstraeten maakt zich te gemakkelijk af van debuutroman

Alle mensen bijten , zo luidt de titel van de debuutroman van Margot Vanderstraeten. Wie inderdaad ervaart dat alle mensen ‘bijten’, is mogelijk toe aan psychische hulpverlening. Het geldt in elk geval wel voor de hoofdpersoon uit dit boek, die alle kenmerken vertoont van een psychiatrisch patiënt.

Economiewoensdag, 8 januari 2003

Koopstop Rijk drukt prijzen boerenland

Nieuwegein/Bolsward - De stop die het Rijk heeft afgekondigd voor natuuraankopen versterkt de tendens van dalende prijzen voor agrarische grond. Voor het eerst sinds jaren is in 2002 de gemiddelde prijs van agrarische grond in Nederland gedaald, zo blijkt uit de jaarcijfers over 2002 van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

Economiewoensdag, 8 januari 2003

Omzet Poiesz-supers stijgt met 18 procent

Sneek - Poiesz Supermarkten heeft in 2002 de omzet zien stijgen met 18 procent naar 185 miljoen euro. Die stijging is vooral te danken aan grootscheepse verbouwingen. De keten, met als thuisbasis Sneek, heeft zijn winkelbestand in het noorden van het land vorig jaar uitgebreid van 34 naar 35 supermarkten.

Economiewoensdag, 8 januari 2003

Pomphouders in actie tegen ‘Kwartje van Kok’

Hoogeveen - Twee pomphouders uit Hoogeveen en Winterswijk zijn een landelijke posteractie begonnen tegen het ‘Kwartje van Kok’. ,,Het Kwartje van Kok is al dertien jaar tijdelijk. Wij voelen ons steeds meer een doorgeefluik van de belastingdienst en dat zijn we zat. De politiek moet zijn beloftes nu maar eens nakomen’’, zegt initiatiefnemer E. Klok.

Economiewoensdag, 8 januari 2003

Vijfde besmetting met bruinrot

Wageningen - Opnieuw heeft de Plantenziektenkundige Dienst (PD) een geval van bruinrot geconstateerd in pootaardappelen op een Fries akkerbouwbedrijf. De PD doet geen mededelingen over de precieze locatie. In totaal zijn dit seizoen al vijf besmettingen gesignaleerd, waaronder drie in Fryslân.

Economiewoensdag, 8 januari 2003

CSU Security opent in Heerenveen

Heerenveen - Beveiligingsbedrijf CSU Security heeft een vestiging geopend bij het Thialf-stadion in Heerenveen. Het bedrijf behoort tot de vijf grootste particuliere beveiligingsorganisaties van Nederland en werkt vanuit diverse regionale vestigingen. Met de opening van het nieuwe kantoor wil het bedrijf met name de noordelijke markt bedienen.

Expowoensdag, 8 januari 2003

Komende en lopende exposities voor de week van 9-15 januarie

Hoofdartikelwoensdag, 8 januari 2003

Luisterende politici…

Politici proberen hun leven te beteren. Ze gaan naar de burger luisteren, beloven ze. En dat wordt volop gedemonstreerd in de verkiezingscampagne die na Nieuwjaarsdag op gang gekomen is. Er wordt ineens heel wat afgeluisterd door politici, dagelijks, ook in Fryslân. PvdA-leider Wouter Bos kwam naar Leeuwarden niet om een speech te houden maar om te luisteren: naar kinderen achter de computer in een ‘kansenwijk’, naar daklozen in hun opvangcentrum De Terp. Een dag later kwam LPF-leider Mat Herben luisteren naar handelaren op de Leeuwarder veemarkt.

Regiowoensdag, 8 januari 2003

‘Stop verkwanseling onderwijs’

Buitenpost – De politiek laat zich van haar zwakste kant zien als het gaat om onderwijs. Kiezers moeten daarom massaal in verzet komen tegen de verkwanseling van het onderwijs door de politici. Die oproep deed E. Veerman, voorzitter van het christelijke Lauwers College in Buitenpost, gisteren in zijn nieuwjaartoespraak.

Regiowoensdag, 8 januari 2003

SGP Fryslân: nu even stil over de CU-vrouw

Drachten - Het Friese SGP-bestuur wil pas in april, als de Statenverkiezingen achter de rug zijn, met de leden napraten over de samenwerking die de partij in Fryslân is aangegaan met de ChristenUnie. Een heikel punt is het feit dat de ChristenUnie enkele vrouwen op de gecombineerde lijst heeft gezet. Toen een SGP’er hierover gisteren opheldering vroeg, werd hij afgekapt. Pas na de provinciale verkiezingen (11 maart) wordt de samenwerking in de Friese partijafdeling besproken.

Regiowoensdag, 8 januari 2003

‘CDA doet alsof Paars werk onomkeerbaar is’

Drachten – Het CDA doet ten onrechte alsof wetgeving die onder de Paarse kabinetten tot stand gekomen is, niet kan worden teruggedraaid. ,,De euthanasiewet is niet zoiets als een brug waar je ooit wel tegen was, maar waarover je niet blijft praten wanneer hij eenmaal gebouwd is. Het kabinet Balkenende heeft de referendumwet ingetrokken voor hij goed en wel was ingevoerd. Dan kunnen we toch ook het bordeelverbod weer invoeren, nu blijkt dat de opheffing ervan meer kwaad dan goed doet.’’

Regiowoensdag, 8 januari 2003

Nieuwe dagbesteding werkt wachtlijst weg

Stiens - De ramen zijn dichtgetimmerd, het gebouw gaat schuil achter een hek. Binnen in de voormalige openbare basisschool De Skűle aan de Gysbert Japicxstrjitte in Stiens is veel schade aangericht. Het is geen mooi plaatje. De organisatie Talant wil daar wat aan doen: in De Skűle moet eind dit jaar een centrum voor dagbesteding voor volwassen komen, en een logeeradres voor jonge verstandelijk gehandicapten.

Regiowoensdag, 8 januari 2003

‘Ontslagen onaanvaardbaar’

Leeuwarden - Geen stadswachten meer op straat, een inkrimping van de peuteropvang van 1000 naar 600 plaatsen, sluiting van kringloopbedrijf Estafette, overdag geen radioprogramma’s van de lokale omroep en een begrotingstekort van 145.000 euro bij de Stichting Kinderopvang Leeuwarden.

Regiowoensdag, 8 januari 2003

Gelaten reacties op plan voor azc Kollum

Kollum - Geen felle protesten, maar ook geen instemmende reacties. Het schetsplan van het nieuw te bouwen asielzoekerscentrum (azc) aan de noordkant van Kollum is gisteravond door ongeveer 90 dorpsbewoners gelaten ontvangen. Het gevoelige onderwerp, dat na de verstoorde informatiebijeenkomst in 1999 nog steeds niet is afgerond, stond gisteren weer op de agenda van de raadscommissie in de gemeente Kollumerland. Behalve een bezorgde buurman van het toekomstige azc, die vreest dat zijn melkveebedrijf door het centrum wordt belemmerd, kwamen er geen opmerkingen uit de zaal.

Regiowoensdag, 8 januari 2003

Het Fries is 1200 spreekwoorden rijker

Leeuwarden – Tweehonderd, misschien driehonderd inzendingen hadden ze verwacht. Het werden er op de kop af 1182. Ingrid Wagenaar, hoofdredacteur thematijdschriften van de Afűk, is nog beduusd van het enorme aantal spreekwoorden dat Friezen de afgelopen weken hebben ingezonden. ,,Dit hiene wy net ferwachte. De Friezen hawwe harren fan de bęste kant sjen litte.’’

Geloof & Kerkwoensdag, 8 januari 2003

‘Feest is gemeenteopbouw’

Tjerkgaast – Op 25 juni 1703 legde Bouwe, zoon van ds G. Samplonius, de eerste steen van de kerk in Tjerkgaast. Dit jaar precies driehonderd jaar geleden dus. Reden voor de Hervormde Gemeente Tjerkgaast c.a. om een groots jubileumfeest te organiseren. Het duurt maar liefst een half jaar. Zaterdagavond is de officiële start.

Geloof & Kerkwoensdag, 8 januari 2003

Christen worden vraagt om inwijding

De laatste jaren heeft het aantal cursussen over het christelijk geloof een hoge vlucht genomen. De bekendste is misschien wel de Alpha-cursus. Hij is ontstaan in Engeland en in de jaren negentig ook in Nederland geďntroduceerd. Het afgelopen jaar werd de cursus door zo’n zeshonderd kerken of christelijke organisaties aangeboden. Zuid-Holland was koploper met 145 cursussen, Limburg sloot de rij met tien cursussen. Fryslân telde er dertig. In 2001 deden er in totaal niet minder dan 14.000 mensen aan mee. Interessant is dat de Alpha-cursus ook in de Rooms-Katholieke Kerk is aangeslagen, zij het op beperkte schaal. Twee katholieke pastores die betrokken waren geraakt bij een dergelijke cursus vertelden me met enthousiasme dat ze er veel goeds aan beleefden: ,,Het gaat tenminste ergens over.’’ Dat konden ze kennelijk niet van al hun kerkenwerk zeggen. Later hebben ze zich overigens wel weer wat gedistantieerd van de Alpha-cursus omdat er theologisch gezien in hun ogen af en toe wel rare sprongen werden gemaakt.

Geloof & Kerkwoensdag, 8 januari 2003

Recordaantal bezoekers voor Bijbels Museum

Amsterdam – Het Bijbels Museum in Amsterdam is in 2002 door 41.557 mensen bezocht. Dat is een recordaantal in het 150-jarig bestaan van het museum en een stijging van 40 procent ten opzichte van 2001.

Geloof & Kerkwoensdag, 8 januari 2003

Ouderenfonds steunt diaconaal project in Leeuwarden

Leeuwarden – Het Nationaal Fonds Ouderenhulp (afdeling Leeuwarden) heeft 4.500 euro subsidie gegeven aan het project Grijs Genoegen.

Sportwoensdag, 8 januari 2003

Pieter Bergsma jubileert mee met de PFDB

Leeuwarden – Al meer dan vijftien jaar zijn toernooien niet meer besteed aan dammer Pieter Bergsma. Hij komt nog wel uit in de landelijke competitie voor het tiental van Gorredijk en slaat op dinsdag geen clubavond over. Maar toernooien spelen is er niet meer bij. De nestor van de Friese damsport maakte gisteren een uitzondering door mee te doen aan het invitatietoernooi van de Provinciale Friese Dambond (PFDB) die dit jaar haar 75-jarig bestaan viert. En de 75-jarige Bergsma jubileert mee.

Sportwoensdag, 8 januari 2003

NK schaken week verplaatst

Leeuwarden – Het nationaal kampioenschap schaken in Leeuwarden wordt gehouden van 24 juni tot en met 5 juli.

Weerwoensdag, 8 januari 2003

Strenge vorst

Vanmiddag is het vrijwel overal droog en breekt de zon door. Het kwik ligt rond de -5 graden en er waait een zwakke tot matige wind uit oost tot zuidoostelijke richting. Vannacht wordt het zeer koud met strenge vorst, -10 tot -12 graden


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties