Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 18 juni

Archief

De artikelen van zaterdag, 7 juni 2014.

Achtergrondzaterdag, 7 juni 2014

Zit de burger te wachten op krimpsubsidie?

De leefbaarheid in krimpregio's verbeter je niet door er gewoon maar veel overheidssubsidie in te pompen. Leefbaarheid gaat namelijk om hoe mensen - de inwoners - het leven in hun omgeving ervaren.

Hoofdartikelzaterdag, 7 juni 2014

Pinksteren: doorbraak vanuit het gewone

H et grootse deel van de Nederlandse bevolking weet niet wat het pinksterfeest is. Als mensen wordt verteld wat de kerk herdenkt op het pinksterfeest, volgt meestal enige neerbuigende berusting: ze zijn niet wijzer. Kerkmensen en een groot gedeelte van de kerkverlaters weten wat er 'naar de letter' wordt herdacht met pinksteren: de uitstorting van de Heilige Geest en het talenwonder: iedereen hoorde in eigen taal wat de apostelen vertelden. Ze weten ook nog dat het pinksterfeest het laatste is van de feestdagen in het kerkelijk jaar. En verder?Het pinksterfeest is 'lastig'. Het verhaal van de wind in het huis waar de leerlingen van Jezus aanwezig waren, de vurige tongen boven hun hoofden en het talenwonder klinkt ook gelovigen vreemd in de oren. Al snel is er de neiging om de 'feitelijkheden' van het pinksterfeest vooral figuurlijk op te vatten. Of om te denken dat er zich een soort hysterie meester maakte van de menigte die alles hoorde en zag. Tergen deze manier van bijbel lezen klinkt verzet: natuurlijk is het zo gegaan zoals het is beschreven. Als je het verhaal niet meer serieus neemt, wordt het geloof aangevreten en blijft er uiteindelijk niets over. Belangrijker dan de tegenstelling: letterlijk of figuurlijk in het pinksterverhaal is de vraag naar de werkelijkheid van Pinksteren. Die is groter dan het letterlijke verhaal. En hoger dan elke figuurlijke uitleg. Met Pinksteren doet een nieuwe orde intrede in mensenwereld. Over deze gebeurtenis kan alleen met aanduidende woorden worden gesproken; de woorden van het gewone leven zijn ontoereikend. Wat is dan die nieuwe werkelijkheid? Dat is die waarover Jezus herhaaldelijk heeft gesproken in zijn omgang met discipelen en mensen uit het volk. Bijvoorbeeld met zijn woorden over het levende brood dat in Jezus uit de hemel is gekomen. Jezus gebruikt het woord brood, maar het gaat helemaal niet om het gewone brood, maar juist om het hťmelse brood. Dat is geestelijk en verandert mensen in hun levensbehoefte. Pinksteren bewerkt een andere werkelijkheid, die van de 'beschikbaarheid' van de Geest uit de hemel. Daar zit niets letterlijks of figuurlijks aan - dat zijn begrippen die verwijzen naar de 'gewone' werkelijkheid. De werkelijkheid van Pinksteren is een nieuwe werkelijkheid, waarin mensen geestelijk kunnen leven - de wereld is niet meer wat ze lijkt te zijn en mensen hoeven niet te blijven leven in de verharding van het oude bestaan. Het Pinksterfeest was een bijzondere gebeurtenis, die niet herhaald hoeft te worden: ieder mens kan leven met de Geest van vernieuwing, die over en achter de dingen kijkt naar een rijk dat komt. Noch voor de mensen die massaal naar Jeruzalem waren gekomen, noch voor ons is het leven in de Geest zo gemakkelijk als het omdraaien van een knop. Ongeloof, wantrouwen en gehechtheid aan het bestaande, aan het gewone, kunnen belemmerend zijn voor de doorbraak naar het nieuwe leven. Het vieren van Pinksteren vraagt voorbereiding, om een gerichtheid naar het geestelijke. Dat is afzien van wat voorhanden is en doorzien wat gewoon is. Geestelijk leven veronachtzaamt het gewone leven niet, maar verandert de beleving ervan. In dat andere schuilen de kracht en de macht van de Geest.

Regiozaterdag, 7 juni 2014

Supersnelrecht groeit nu al uit zijn jasje

Leeuwarden - De nieuwe ZSM-aanpak van het Openbaar Ministerie is qua omvang van afgehandelde zaken een groot succes. In het eerste jaar werden zo al 18.000 zaken afgedaan in Noord-Nederland, veel meer dan de vooraf nagestreefde tienduizend zaken. Dit jaar worden het er nog veel meer, zegt officier van justitie Theorine Scholte vandaag in de weekendbijlage van het Friesch Dagblad. Uitbreiding van de noordelijke ZSM-locatie aan de Rademarkt in Groningen, waar Openbaar Ministerie, politie, reclassering, kinderbescherming en slachtofferhulp in korte tijd veelvoorkomende criminaliteit gezamenlijk afdoen, is dan ook gauw nodig. Sinds januari 2013 handelt justitie veelvoorkomende criminaliteit als burenruzies, fietsendiefstallen en vernielingen af zonder tussenkomst van de rechter. Het oorspronkelijke doel om dit soort delicten binnen zes uur af te doen is wel een utopie gebleken. ,,Maar binnen drie tot zeven dagen een zaak tot een goed juridisch einde brengen is nog steeds snel", zegt Scholte. Van de 18.000 zaken die in 2013 zijn afgedaan, is 20 procent bij eerste beoordeling niet geschikt bevonden voor ZSM. Van de overgebleven 80 procent komt uiteindelijk nog zo'n 30 procent bij de politierechter, een kleine 4500 zaken. Al met al zijn dus zo'n 10.000 zaken wel door het OM zelf afgehandeld.Advocaten en rechters blijven ondertussen kritisch. Op de noordelijke ZSM-vloer ontbreekt nog een vaste piketadvocaat. Tien raadsmannen, onder wie de Leeuwarder strafrechtadvocaat Bart Canoy, hebben onlangs bij wijze van proef een week meegelopen. De resultaten moeten nog worden geŽvalueerd, maar Canoy is alvast geen voorstander. Vooral omdat advocaten vanuit Groningen op afstand verdachten moeten bijstaan die op politiebureaus in bijvoorbeeld Sneek of Drachten zitten.Canoy erkent dat de werkwijze efficiŽnt en goedkoop is. ,,Maar vertrouwelijk contact moet mogelijk zijn, en dat heb je in deze setting niet."Ook de Raad voor de Rechtspraak volgt de ontwikkelingen kritisch. ,,Het is ooit ingevoerd voor snelle afdoening van eenvoudige criminaliteit, dat is positief. We zien dat het werkt, het aantal dagvaardingen is met zo'n 10 procent gedaald", zegt woordvoerder Frans Zonneveld. ,,Zodra verdachten in verzet komen en zo'n zaak alsnog bij de rechter komt, zien we dat er nog wel wat aan te verbeteren valt. Het is van belang dat alle betrokkenen, ook de verdachten, goed aan bod komen."Rechtbank Noord-Nederland is ook gevraagd naar haar ervaringen met anderhalf jaar ZSM. De noordelijke afdeling verwijst echter naar de landelijke Raad voor de Rechtspraak, ondanks dat de ZSM-aanpak per regio op onderdelen flink kan verschillen.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties