Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zondag 24 juni

Archief

De artikelen van vrijdag, 6 juni 2008.

Cultuurvrijdag, 6 juni 2008

Musser schrijft boek voor christelijke boekenweek

Harderwijk - De Amerikaanse schrijfster Elizabeth Musser schrijft dit jaar het actieboek voor de Week van het Christelijke Boek. Musser zal een nieuwe novelle schrijven, die door BCB in samenwerking met De Groot Goudriaan wordt uitgegeven. Dat heeft BCB, de brancheorganisatie voor het christelijke boeken- en muziekvak, bekendgemaakt.

Cultuurvrijdag, 6 juni 2008

Langtrieddigens yn Jobbegea

Yn in resinsje ferklapje je noait de ‘clou’ fan in stik. Dat is net aardich foar de minsken dy’t noch fan doel binne der hinne te gean. De grap is der dan ôf, de spanning fuort en de ferrassingen binne der net mear. Miskien ha ik dęrom sa’n lange jűn hân yn Jobbegea by it iepenloftspul. De Stichting Ferdivedaasje spile dęr it stik De Krytsirkel van de Dútske toanielskriuwer Bertolt Brecht. Yn it programmaboekje stiene de twa ferhaallinen al wiidweidich beskreaun. En ja hear, sels mei de ôfrin. En dat is fansels deadlik. Je witte dan al hoe’t it ôfrint, hoe’t alles komt. En as it dan ek nochris net sa geweldich spile wurdt - der waarden in protte teksten opsein - dan is it oan’t jűns kertier foar tolven ta wol in hiele lange sit.

Economievrijdag, 6 juni 2008

Extra subsidie voor bio-energie in 2009

Leeuwarden – Initiatiefnemers voor bio-energieprojecten kunnen waarschijnlijk rekenen op extra budget voor biomassa in 2009. De subsidies voor biomassa, zonne-energie, bio-energie en afvalverbrandingsinstallaties voor dit jaar zijn overtekend en krijgen extra geld beschikbaar van het ministerie van Economische Zaken. ,,Dat betekent dat er veel nieuwe projecten gerealiseerd zullen worden”, aldus Frank van Erp van SenterNovem, een agentschap van het ministerie van Economische Zaken. Van Erp geeft vandaag een presentatie op een symposium over biomassa in Harlingen. Onduidelijk is nog hoeveel geld er extra beschikbaar wordt gesteld.

Economievrijdag, 6 juni 2008

Algenteelt is nog niet het beloofde ‘groene goud’

Drachten - De productie van algen wordt onterecht nog te veel gezien als dé belangrijke oplossing van het brandstofprobleem. Dat was gisteren een belangrijke conclusie op het congres in Drachten over de toekomst van de algenteelt en de mogelijkheden daarvoor in Noord-Nederland. Organisatoren waren Energy Valley, de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM) en Bio Energie Noord. Algen worden gezien als een goed en duurzaam alternatief voor de fossiele brandstoffen die over enige decennia opgebruikt zijn.

Economievrijdag, 6 juni 2008

Economie verlaagde de landbouwkwaliteit

Kollumerzwaag – De economie heeft in de jaren na de Tweede Wereldoorlog veel te veel de ontwikkelingen in de landbouw bepaald. Schaalvergroting heeft geleid tot een focus op het produceren van zoveel mogelijk producten en te weinig tot de focus op kwaliteit. Dat betoogde gisteren professor (emeritus) Bob Smalhout op het symposium Wordt de boer de dokter van de Toekomst? Bij het bedrijf Mulder Agro in Kollumerzwaag. Het bedrijf hield het symposium ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het bedrijf.

Economievrijdag, 6 juni 2008

.Boerderij weer zichtbaar na rooien struiken

Dronrijp - De laan met kastanjebomen bij de boerderij van Wim Noordmans en Titia van Milgen in Dronrijp past nu prima bij het historische karakter van een ‘boerehiem’. Zes jaar geleden bij de verhuizing naar deze plek was dat voor het boerenpaar wel anders. ,,Troch de strűken wiene de beamen net iens goed te sjen. It wiene allegearre boskjes”, zegt Van Milgen. Om de laan naar boerderij Obbemastate weer de uitstraling te geven die hij verdiende, werden alle struikjes en kleine opslag gerooid. Ook het erf moest er aan geloven. En dat was nodig ook. ,,It wie net iens te sjen dat er in pleats efter de boskjes stie.” Nu komen de beuken en de goudes op het erf volgens de bewoners veel beter tot hun recht. Ook de border is rigoureus aangepakt. Van verfraaiing is volgens de eigenaren niet zozeer sprake, ze gebruiken liever de term versobering.

Hoofdartikelvrijdag, 6 juni 2008

Teruggang van de groei...

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft gewaarschuwd voor een sterke teruggang van de economische groei in de Verenigde Staten en de Eurozone en een toename van de inflatie.

Regiovrijdag, 6 juni 2008

Het kleine Qbuzz wil razendsnel groeien

Heerenveen - De eigenaren van het nieuwe busbedrijf Qbuzz ,,staan te popelen” om het streekvervoer in Zuidoost-Fryslân te gaan verzorgen. Arriva, Connexxion en Veolia denken dat er geen droog brood te verdienen valt aan het busvervoer in Zuidoost-Fryslân. De hoge dieselprijzen, de invoeringsproblemen rond de ov-chipkaart en de onzekerheid over de cao voor de chauffeurs maken dat ze geen van drieën met hun bod onder de zeventien miljoen euro kunnen blijven die de provincie overheeft voor vier jaar busvervoer naar onder meer Heerenveen, Drachten en Oosterwolde.

Regiovrijdag, 6 juni 2008

Bouwplannen gaan ijskast in

Franeker - Steeds meer gemeenten geven gehoor aan de oproep van de provincie rekening te houden met een krimp van de bevolking na 2020. Gisteren besloten de vier Noordwest-gemeenten dat ze tot 2016 nog 1600 huizen zullen bouwen. Ze wilden die woningen eigenlijk al in 2010 af hebben en daarna vrolijk verder gaan.

Regiovrijdag, 6 juni 2008

Boodschapje vergeten? Bestel de Skewielmobiel

Oentsjerk - Ach nee, de koffiemelk is op. Heel vervelend als je niet zo goed ter been bent en ‘even snel naar de winkel’ er dus niet in zit. De oplossing: de Skewielmobiel. Een vervoermiddel dat ŕ la minute kan worden besteld. In de Trynwâlden is de afgelopen dagen proefgedraaid met de Skewielmobiel, genoemd naar de multifunctionele dienstverlenende organisatie in de Trynwâlden. En voorzichtig gezegd: met succes.

Regiovrijdag, 6 juni 2008

Agent komt zelf met anti-alcoholmiddel

Drachten - Buurtagent Jan Steegstra uit Drachten was het zat. Steeds als hij jongeren op straat zag drinken moest hij maar aan flesjes en blikjes ruiken om uit te vinden of het ging om alcoholhoudende dranken of gewoon frisdrank. Op een avond zat hij met zijn vrouw aan tafel en verzuchtte dat hij toch wel sterk het gevoel had regelmatig bij de neus te worden genomen. Of zijn vrouw, die in het ziekenhuis werkt, niet eens kon kijken of er een andere manier was om flessen te controleren op alcoholhoudende dranken. In het ziekenhuis was er niets voor handen maar via Verslavingszorg Noord Nederland kwam hij uit bij de alcoholstrip - een klein plastic staafje dat je in een fles kan stoppen. Zit er alcohol in, dan kleurt het staafje blauw. Afgelopen weekeinde kreeg een Drachtster jongen als eerste een bekeuring nadat hij met behulp van de strip was betrapt op drinken op de openbare weg. De colafles waaruit hij dronk, bevatte namelijk niet alleen frisdrank.

Regiovrijdag, 6 juni 2008

Poortje langs A32 voor PvdA bespreekbaar

Geloof & Kerkvrijdag, 6 juni 2008

Britsum viert veertigjarig bestaan De Hoekstien

Britsum - De Gereformeerde Kerk van Britsum-Cornjum-Jelsum viert zondag het veertigjarig bestaan van haar kerkgebouw De Hoekstien. ,,Het is nog wel geen jubileum, maar toch een mijlpaal om aandacht aan te besteden”, aldus Oebele van der Hoek, die het jubileumactiviteiten mee organiseert.

Geloof & Kerkvrijdag, 6 juni 2008

In Frysk berneliet foar it sliepen gean

Ljouwert - ‘Verbonden met vader en moeder’ is in liet dat in soad songen wurdt yn dooptsjinsten. It kin no ek yn it Frysk. Snein ferskynt ‘Tusken rein en sinne. Lieten foar thús, skoalle en tsjerke’. In bondel mei tachtich bernelieten dy’t no har wei fine moatte yn tsjerken, op ’e skoallen yn Fryslân en fansels by de âlden.

Geloof & Kerkvrijdag, 6 juni 2008

Het wordt spannender op de VU

Amsterdam - ,,We willen de inhoud van studies op het gebied van godsdienst, cultuur en samenleving ‘spannender’ te maken”, aldus prof.dr. Martien Brinkman, directeur van VISOR. Het religie-instituut van de Vrije Universiteit in Amsterdam maakt vanmiddag haar plannen tijdens een borrel bekend.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties