Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Archief

De artikelen van vrijdag, 31 oktober 2014.

Economievrijdag, 31 oktober 2014

Verzilting van landbouwgrond wordt een steeds groter probleem

Leeuwarden - Vooral landbouwgebieden in droge regio's in Azië, Australië en de Verenigde Staten hebben last van die verzilting. Maar ook in Nederland kampen boeren met hogere zoutpercentages in de bodem, stelt Joost Delsman, die aan de Vrije Universiteit werkt aan een promotieonderzoek naar verzilting. ,,Nederlandse boeren hebben vooral last van oud zout. Dat is achtergebleven in de gebieden die duizenden jaren geleden zee waren. In laaggelegen polders zit het zoute water soms maar op anderhalf tot twee meter diepte. Het is dankzij voldoende regenval en een waterrijke omgeving niet zo rampzalig als in gebieden met droog klimaat. Maar in extreem droge periodes wordt het slootwater zo zout dat beregenen schade aan de oogst kan betekenen."

Hoofdartikelvrijdag, 31 oktober 2014

Tuchtcollege en Openbaar Ministerie

Verontwaardiging en woede. Die gevoelens zijn bij de mensen opgekomen van wie echtelieden of familieleden zijn overleden in het Ruwaard van Puttenziekenhuis in Spijkenisse op de afdeling cardiologie. De verontwaardiging en woede gaan over de uitspraak van het Medisch Tuchtcollege in de zaak tegen drie cardiologen van het ziekenhuis. De Inspectie voor de Volksgezondheid (IGZ) had een zaak aangespannen tegen de cardiologen nadat uit onderzoek was gebleken dat er op z'n minst onzorgvuldig (medisch) handelen had plaatsgevonden in het ziekenhuis, waar veel meer mensen stierven dan op cardiologie in andere ziekenhuizen. De IGZ wilde een verbod op uitoefening van medisch handelen, maar het Medisch Tuchtcollege besliste dat de cardiologen worden berispt.

Regiovrijdag, 31 oktober 2014

Alle Friese scouts op zomerkamp in De Groene Ster

Leeuwarden - Alle scouts uit Fryslân moeten komende zomer op een groot scoutingkamp in recreatiegebied De Groene Ster in Leeuwarden samenkomen. Tour de Fryslân heet het zomerkamp en Allard Nicolai uit Leeuwarden is al sinds vorige zomer bezig met de organisatie.

Regiovrijdag, 31 oktober 2014

Dankzij de bazaar hebben ook de naamloze kinderen een monument

Oosterbierum - Het begon met wat hand- en spandiensten voor haar moeder, vertelt Albertje (Appie) Visser uit Oosterbierum. Die organiseerde zestig jaar geleden mede de eerste verkoopmiddag voor de Hervormde Kerk in Oosterbierum. Zij vroeg haar dochter om te helpen. ,,Met koffieschenken en zo."

Regiovrijdag, 31 oktober 2014

Friese Indië-veteranen verbreken het langdurige zwijgen

Heerenveen - Hij werd er bijna verlegen van, zei Hylke Speerstra, nadat hij het woord had gekregen van zijn uitgever Steven Sterk. Zoveel belangstellenden had de schrijver niet verwacht bij de presentatie van zijn nieuwe boek. De grote Trinitaszaal was vrijwel helemaal volgelopen voor de boekpresentatie.

Regiovrijdag, 31 oktober 2014

Bouwadvies niet alleen voor rekening boer

Warten - Boeren moeten zelf opdraaien voor de kosten als ze een expertteam inschakelen om hun nieuwbouwplannen snel en met consensus te kunnen realiseren, op een manier die bovendien zo goed mogelijk in het landschap past. Dat moet anders, zei wethouder Albert van der Ploeg van Dongeradeel gisteren op een bijeenkomst in Warten.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties