Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Archief

De artikelen van woensdag, 31 mei 2017.

Economiewoensdag, 31 mei 2017

Opnieuw uitstel voor onderzoek Sintrale As

Leeuwarden - De hoofdaannemer van de Sintrale As heeft opnieuw een deadline gemist in het onderzoek naar onderbetaling van ijzervlechters op het wegenbouwproject. Gedeputeerde Sietske Poepjes heeft andermaal uitstel verleend; nu moet het concept-rapport medio juli af zijn. Een nabetaling aan de bouwvakkers zit er voor de zomer niet meer in.

Hoofdartikelwoensdag, 31 mei 2017

Partijen moeten nu hun verlies nemen

De vorming van een meerderheidskabinet, zoals bijna alle partijen willen, is hoe dan ook ingewikkeld. Dat komt door de verkiezingsuitslag: een meerderheid is alleen te vormen met ten minste vier partijen. En hoe meer partijen er aan de onderhandelingstafel zitten, hoe meer belangen en standpunten er zijn. Het is nu eenmaal eenvoudiger om met twee partijen een akkoord te schrijven dan met vier.

Regiowoensdag, 31 mei 2017

Lemmer had in 1984 zijn vloedgolf

Lemmer - Ruim dertig jaar geleden, 11 juli 1984, werd Lemmer door een soortgelijke vloedgolf getroffen als die afgelopen maandag het Katwijkse strand blank zette ,,It wetter waard in pear meter fuortsūgd sadat skippen dy’t dźr yn de būtenhaven leinen, drūch kamen te lizze. Fuort dźrnei kaam der in grutte golf werom", vertelt weerman Piet Paulusma. ,,De slūsdoarren fleagen iepen en de kaai kaam in paar meter ūnder wetter te stean."

Regiowoensdag, 31 mei 2017

Het dilemma van wel of niet afgelasten

Leeuwarden - In minimaal tien Friese plaatsen werd eergisteren de eerste dag van de avondvierdaagse afgelast, vanwege de weersvoorspellingen. Ook elders in het land stonden kinderen voor een teleurstelling. Er zou onweer op komst zijn, maar achteraf viel dat mee. De verwachte donder en bliksem bleef uit.

Regiowoensdag, 31 mei 2017

Witmarsum krijgt een beleefcentrum

Witmarsum - De tentoonstelling rond Menno Simons, grondlegger van de Doopsgezinde Kerk, die in 2018 in Witmarsum wordt gehouden, moet uitgroeien tot een beleefcentrum rond levensovertuigingen. In het kader van Witmarsum 2018, de activiteiten van het dorp rond Culturele Hoofdstad, worden diverse activiteiten georganiseerd rond drie beroemde Witmarsumers: kerkhervormer Menno Simons, sportpionier Pim Mulier en Friese taalvoorvechter Gysbert Japickx. De eerste twee zijn in het dorp geboren. Bolswarder Japickx is er tien jaar leraar geweest.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties