Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
dinsdag 19 juni

Archief

De artikelen van woensdag, 31 januari 2007.

Agendawoensdag, 31 januari 2007

Klassiek

Economiewoensdag, 31 januari 2007

‘Tonen van het ontwerp is het spannendst’

Ontwerpen wat de opdrachtgever wil, vindt architect Karel de Bruin (46) het mooiste wat er is. Met de start van een nieuw bedrijf Karus architecten en stedenbouw in Drachten, verwacht hij zich steeds meer op het ontwerpen te kunnen storten.

Economiewoensdag, 31 januari 2007

Accell Group breidt uit in België

Heerenveen Accell Group wil de Belgische fietsenhandelaar Brasseur overnemen. Brasseur is een handelsonderneming in fietsen, fietsonderdelen en -accessoires gevestigd te Luik Bij de onderneming werken ongeveer vijftien mensen. In 2006 bedroeg de winstgevende omzet ongeveer negen miljoen.

Economiewoensdag, 31 januari 2007

Meer glastuinbouw onder Sexbierum

Sexbierum - Ten zuiden van Sexbierum wordt een gebied van tweehonderd tot 250 hectare bruto ontwikkeld voor glastuinbouw. Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân, burgemeester en wethouders van Franekeradeel en de Dienst Landelijk Gebied hebben daarvoor een intentieverklaring getekend. De drie partijen zijn de planologische voorbereidingen voor de uitbreiding gestart.

Expowoensdag, 31 januari 2007

Appelscha, Bezoekerscentrum: expo 'Vogels in de winter', t/m 15 mrt.

Regiowoensdag, 31 januari 2007

Kinderarts krijgt hulp van GGZ

Leeuwarden - Friese kinderartsen, huisartsen en consultatiebureaus krijgen vanaf volgend jaar ondersteuning van de GGZ. Het is de bedoeling dat de kinderpsychiaters of sociaal psychiatrisch verpleegkundigen ingeseind worden als de arts vermoed dat er een psychische oorzaak is voor een lichamelijk probleem.

Regiowoensdag, 31 januari 2007

Streep door biocentrale

Drachten - De bouw van een schone elektriciteitscentrale in Drachten is van de baan. Op industrieterrein De Haven zou een centrale komen die voor vierduizend huishoudens energie kon opwekken. Door het wegvallen van een forse subsidie van het ministerie van Economische Zaken was in augustus vorig jaar een gat in de begroting gevallen.

Regiowoensdag, 31 januari 2007

GS verdeeld over brak Lauwersmeer

Leeuwarden - Het college van Gedeputeerde Staten is het onderling niet eens over het invoeren van ‘gedempt tij’ in het Lauwersmeer. De meerderheid van het college is onder strenge voorwaarden voor het plan om zout water in het meer te laten met een beperkte getijdenwerking, om zo een meer open landschap terug te halen. De voorwaarde is dat het Rijk in de komende begroting de benodigde honderden miljoenen euro vrijmaakt voor het project. Als het Rijk niet over de brug komt, wil de provincie alleen die ingrepen doen die nodig zijn om de klimaatverandering te compenseren, bijvoorbeeld door het ophogen van de kaden. Het Lauwersmeer blijft in dat geval zoet. De gedeputeerden Baas (VVD) en Ploeg (CDA) hebben een minderheidsstandpunt ingenomen vanwege de hoge kosten. Baas noemt het totale bedrag dat met de invoering van gedempt tij gemoeid is ‘volstrekt idioot’. Gedeputeerde Bijman (CDA) en de andere leden van het college willen eerst afwachten of het Rijk überhaupt bereid is om de kosten te dragen. GS in Groningen nam eerder (unaniem) hetzelfde standpunt in als de meerderheid van de Friese GS. Het Groningse waterschap Noorderzijlvest wees gedempt tij onlangs af.

Regiowoensdag, 31 januari 2007

Verdeeldheid plan Zwaagwesteinde

Damwoude – De meningen van inwoners over het aangepaste centrumplan van de gemeente Dantumadeel voor Zwaagwesteinde zijn verdeeld. Tijdens een rondetafelgesprek met de raad, gisteravond in Damwoude, brachten verschillende betrokkenen hun standpunt naar voren.

Regiowoensdag, 31 januari 2007

Drachten pakt autokrakers harder aan

Drachten - Het moet autokrakers in Smallingerland zo lastig mogelijk worden gemaakt. Daarom wordt er de komende tijd veel gecontroleerd, gewaarschuwd en worden parkeerplaatsen waar veel wordt ingebroken beter verlicht. Hiervoor wordt 15.000 euro uitgetrokken. Omwonenden van deze plekken, vooral in de Drachtster wijken De Swetten, De Folgeren, De Wiken en op het kantorenpark aan de Zonnedauw, worden bovendien gevraagd een oogje in het zeil te houden. Daarnaast gaan de stadswachten van Stichting Veiligheidszorg Smallingerland controleren of de eigenaren hun auto wel op slot hebben en gaat de gemeente waarschuwingsborden plaatsen.

Regiowoensdag, 31 januari 2007

‘Geen extra ruimte voor bedrijven’

Leeuwarden - Overheden verspillen groene ruimte door onnodige bedrijventerreinen aan te leggen en bestaande terreinen te laten verpauperen, zeggen milieufederaties. Ook in Fryslân dreigen meer nieuwe bedrijventerreinen te worden aangelegd dan de vraag rechtvaardigt.

Regiowoensdag, 31 januari 2007

Géén discussie in de raadzaal, aub

Damwoude – ,,Dit is een mening! Die mag u hier niet uiten, meneer Slomp.’’ Voorzitter Attje Hiemstra-Meekma is onverbiddellijk. Een rondetafelgesprek is een gesprek, en geen debat. Haar collega-raadsleden in Dantumadeel moesten er gisteravond nog flink aan wennen. Voor het eerst vergaderde de gemeenteraad volgens een compleet nieuw concept. In plaats van vergaderingen van commissies voorafgaande aan de raadsbijeenkomst, worden nu rondetafelgesprekken met de betrokken burgers gevoerd. Op uitnodiging of eigen initiatief kunnen ze hun zegje komen doen bij afgevaardigden van de verschillende partijen. De raadsleden horen de verhalen aan en kunnen vragen stellen, maar discussie is uitgesloten. Voor het doorgewinterde raadslid valt dat niet mee, zo bleek gisteravond. FNP-raadslid De Bruin had het er maar wat moeilijk mee. ,,Hč ja, ik mei net oardielje’’, verzuchtte hij na meerdere malen tot de orde te zijn geroepen. ,,Dat is echt net ienfâldich, hear!’’

Geloof & Kerkwoensdag, 31 januari 2007

Wereldwijde kracht Maria

Nijmegen - Het aantal pelgrims dat Mariabedevaartsoorden bezoekt, groeit nog steeds. Terwijl in de vorige eeuw de kerken leegliepen, verdubbelde in die periode het aantal bedevaarten naar Lourdes. Oude pelgrimageplaatsen beleven een opleving van religiositeit, terwijl nieuwe heiligdommen in opkomst zijn. Vooral mensen met een relatief zwakke positie in de samenleving zoeken hun heil bij Maria.

Geloof & Kerkwoensdag, 31 januari 2007

Wakes bij cellen op Schiphol in lijdenstijd

Amsterdam - Onder het motto ‘Let my people go!’ wordt er in de tijd voor Pasen gewaakt bij het cellencomplex op Schiphol Oost. De nieuwe locatie komt in de plaats van de jaarlijkse wakes bij het Grenshospitium. Het thema verwijst naar de roep van Mozes en Aäron in het Oude Testament richting de farao, bij de uittocht van het volk Israël uit Egypte.

Geloof & Kerkwoensdag, 31 januari 2007

Een godsdienstwet met veel ruimte voor eigen uitleg

Sinds begin januari is in Roemenië een nieuwe godsdienstwet van kracht. De vorige stamde nog uit 1948 en was gemaakt door de toenmalige communistische regering die heel het kerkelijk leven wilde controleren. De nieuwe wet roept echter zowel in binnen- als buitenland veel discussie op. Drs. Foka van de Beek over de gevolgen van de wet.

Geloof & Kerkwoensdag, 31 januari 2007

Stille aanbidders verrassen geliefde in Valentijnsdienst

Drachten - De Vrije Baptistengemeente Bethel besteedt volgende week zondag volop aandacht aan Valentijnsdag. De gezinsdienst staat namelijk in het teken van Valentijn. De gemeente is op zoek naar stille aanbidders die op eigen wijze de liefde voor hun (stille) geliefde willen uiten.

Sportwoensdag, 31 januari 2007

‘Alleen als het warm water regent gaat Weissensee niet door’

Techendorf - Op de Weissensee ligt een dikke plaat ijs, maar de Nederlandse marathonschaatsers laten nog een paar dagen op zich wachten. Gisteren durfde de sectie marathon van de schaatsbond KNSB het licht nog niet op groen te zetten voor het Open Nederlands Kampioenschap (ONK). De ‘Oostenrijkse Piet Paulusma’ voorspelt een warme föhnwind over het bergmeer en dan is het snel gedaan met de ijsvloer.

Sportwoensdag, 31 januari 2007

Heerenveen wint slag om Cecilio LopesACTUEEL
Familieberichten
Advertenties