Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
dinsdag 19 juni

Archief

De artikelen van woensdag, 29 april 2015.

Economiewoensdag, 29 april 2015

Kringloopboer herkent zich niet in KringloopWijzer

De leden van de Vereniging Noardlike Fryske Wâlden, de koepel van zes agrarische natuurverenigingen in het nationaal landschap met dezelfde naam, zijn niet tevreden over de KringloopWijzer. Deze uitgebreide vragenlijst, waar uiteindelijk een overzicht van de mineralenbalans in de bedrijfsvoering uit komt, brengt juist de resultaten van de echte kringloopboeren niet naar voren. ,,De wijzer wordt eigenlijk misbruikt door grote intensieve boeren met mestoverschotten, met name uit het zuiden des lands, die ermee aantonen dat ze met meer dieren op hetzelfde areaal kunnen werken", zegt voorzitter Foppe Nijboer van de themagroep Landbouw, Milieu en Water van de vereniging.

Hoofdartikelwoensdag, 29 april 2015

Nieuwe arbeidsmarkt en zorgen PvdA

Het leek allemaal goed te gaan: kabinet, werkgevers en vakbonden sloten in 2013 een sociaal akkoord. De inhoud ervan is vastgelegd in de Wet werk en zekerheid (Wwz). De doorstroming op de arbeidsmarkt en de positie van flexwerkers zouden verbeteren. Per 1 juli 2015 treden de eerste maatregelen van het akkoord in werking. Hoe dichter die datum dichterbij komt, hoe meer kritiek en zorgen klinken. De nieuwe wet zou een verbetering opleveren voor de honderdduizenden uitzendkrachten en anderen met tijdelijke contracten, maar het tegendeel lijkt het geval. Grote bedrijven laten een paar duizend werknemers op tijdelijke basis gaan vóór 1 juli 2015. Na die datum geldt onder meer dat tijdelijke contracten na twee jaar moeten worden omgezet in een vast contract. Nu geldt een periode van drie jaar.

Regiowoensdag, 29 april 2015

Raad Smallingerland blijft voor noodopvang

Drachten - Smallingerland houdt de noodopvang van uitgeprocedeerde asielzoekers in stand. Een overgrote meerderheid van de gemeenteraad nam gisteravond een motie aan waarin het college wordt opgeroepen door te gaan met het bieden van 'bed, bad en brood' aan deze groep. Dit als reactie op het voornemen van het rijk om deze noodopvang te beperken tot vijf grote steden en Ter Apel. Het risico op een korting uit het Gemeentefonds neemt de raad voor lief.

Regiowoensdag, 29 april 2015

Boeren eisen miljoenen van provincie

Leeuwarden - Vele tientallen Friese boeren eisen een extra vergoeding van de provincie Fryslân die kan oplopen tot in totaal enkele miljoenen euro's. De boeren zijn het er niet mee eens dat een subsidieregeling voor agrarisch natuurbeheer vorig jaar is stopgezet. 82 boeren tekenden bezwaar aan bij de provincie Fryslân. Allemaal worden ze in het ongelijk gesteld.

Regiowoensdag, 29 april 2015

Kamer wil uitstel boringen in Waddenzee

Terschelling - De Tweede Kamer wil voorlopig geen proefboringen of gaswinning in en nabij de Waddenzee. Een motie waarin minister Henk Kamp (Economische Zaken) wordt opgeroepen om boringen in het waddengebied op te schorten werd gisteren aangenomen.

Sportwoensdag, 29 april 2015

Zwols idealisme vs. Groningse precisiepuzzel

Door Marco van der Heide

Sportwoensdag, 29 april 2015

Nu telt voor Schotanus de beker, later de camping

Door Vincent Houttuin


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties