Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zondag 24 juni

Archief

De artikelen van vrijdag, 28 september 2007.

Hoofdartikelvrijdag, 28 september 2007

Stemcomputer

De overheid verdient respect van de burger. Die zin klopt als een bus. Maar soms maakt de overheid het die burger wel lastig in diens respect. Zo nu en dan moet de burger zelfs de overheid bij de les houden. Dat is gebeurd door een groepje oplettende burgers die zich als actiegroep verzette tegen het gebruik van stemcomputers. In een jarenlange strijd heeft die actiegroep politiek en samenleving proberen te overtuigen van de gebreken aan de stemcomputers zelf en aan de procedures rondom het gebruik van die computers. De werking van de apparaten bijvoorbeeld is van buitenaf te beïnvloeden en hertellen van stemmen is niet mogelijk. Bovendien is er geen overheidstoezicht op de software van de computers; slechts drie mensen kennen de werking precies.

Regiovrijdag, 28 september 2007

Camera ontmaskert vechtersbazen

Leeuwarden - Dankzij camerabeelden in de Leeuwarder binnenstad kon een groep mannen worden ontmaskerd die zich op 17 juni van dit jaar schuldig maakte aan een poging tot doodslag. Bij hun aanhouding ontkenden allen op enigerlei wijze betrokken te zijn geweest bij de mishandeling, maar toen de politie hen op het bureau confronteerde met de zeer duidelijke beelden viel aan ontkenning niet meer te ontkomen.

Regiovrijdag, 28 september 2007

Crisismanagement nog onder de maat

Leeuwarden - Gemeenten moeten aan de slag om een eventuele crisis te leren beheersen. Uit een nulmeting door het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, is gebleken dat een kwart van de 31 Friese gemeenten een onvoldoende scoort op het gebied van crisismanagement. Het betreft vooral de kleinere gemeenten. Ook het niveau in de meeste andere gemeenten moet omhoog. In het voorzien van nazorg en eerste levensbehoeften ná een ramp, faalt bijvoorbeeld bijna elke gemeente.

Regiovrijdag, 28 september 2007

‘Witmarsum’ sluit de deuren

Witmarsum - De noodopvang voor asielzoekers in Witmarsum sluit definitief de deuren. Stichting Vluchtelingenzorg Wûnseradiel heeft besloten geen nieuw contract af te sluiten en zichzelf op te heffen. Eén van de redenen hiervoor is geldnood. De stichting heeft 180.000 schuld. De helft van de asielzoekers komt mogelijk op straat te staan.

Regiovrijdag, 28 september 2007

Burenhulp Boarnsterhim

Grou - Boarnsterhim en Leeuwarden willen de komende jaren nauw gaan samenwerken op het punt van bedrijfsvoering. De gemeenten gaan de ict, administratie, dienstverlening en de aanbesteding van projecten samen doen. Ook is er een plan voor de uitwisseling van personeel, waarmee Boarnsterhim belangrijke kennis in huis haalt.

Regiovrijdag, 28 september 2007

Raad neemt stelling tegen lekken FNP’er

Kollum - De raadsfracties van Kollumerland nemen juridische stappen tegen FNP-collega J. Samplonius als hij opnieuw vertrouwelijke informatie naar buiten brengt. Dit staat in een motie die de gemeenteraad gisteren heeft aangenomen. De fracties willen bovendien bekijken of ze Samplonius van raadscommissies kunnen weren als hij opnieuw gaat lekken.

Regiovrijdag, 28 september 2007

Drie zonen in Uruzgan geeft veel spanning

,,Soms kun je dingen beter niet zeggen”, zegt Tietie, als de ingehuurde meesterinterviewer Frenk van der Linden haar vraagt of ze voor of tegen de missie is. In de zaal zitten nog enkele ouders van kinderen die in Afghanistan zitten of nog moeten gaan - ook zij zijn bang. En ze denken er hetzelfde over. ,,Als ouder zeg je niet alles”, biecht een vader op. ,,Dat ik liever heb dat hij niet gaat, dat houd ik voor mezelf.”

Regiovrijdag, 28 september 2007

Somber beeld van ‘vredesmissie’ in Afghanistan

Leeuwarden - Hulp- en ontwikkelingsorganisaties die de Afghaanse bevolking niet langer kunnen helpen als gevolg van gevechten tussen buitenlandse troepen en talibanstrijders of drugslords. Een historische recordproductie aan opium (de grondstof van heroïne), waarmee beide strijdende partijen gevechten financieren. En een eigen politie en leger die maar niet van de grond komen.

Geloof & Kerkvrijdag, 28 september 2007

Fryske sjongmiddei yn tsjerke Boalsert

Boalsert - Yn de Martinytsjerke fan Boalsert sil snein 7 oktober in Frysktalige sjongmiddei holden wurde. As tema is keazen foar ‘Ferskaat yn lofsang en oanbidding’.

Geloof & Kerkvrijdag, 28 september 2007

Doopsgezind IJlst viert jubileum kerk

IJlst - De Doopsgezinde Gemeente in IJlst viert deze week feest in verband met het 150-jarig bestaan van haar kerkgebouw. Een gemeente ,,die klein, maar dapper is”, en waar de vermaning nog altijd gekoesterd wordt.

Geloof & Kerkvrijdag, 28 september 2007

Eigen basiscursus voor PKN

Utrecht - De Protestantse Kerk in Nederland biedt sinds gisteren een eigen basiscursus geloven aan. Aan de hand van acht korte films, die op de dvd Ontmoetingen met God zijn samengebracht, worden belangstellenden geconfronteerd met onder meer verhalen over Jezus Christus.

Geloof & Kerkvrijdag, 28 september 2007

90 kinderen met noma geholpen

Broeksterwoude - Kerkelijk werker Aukje Veninga en haar zwager Gosse Ytsma liepen vorig jaar meer dan 18.000 euro bij elkaar met een pelgrimstocht naar Santiago de Compostela. Van dat bedrag zijn nu negentig kinderen in Nigeria geholpen, aldus Jorine Ploegh van de Nederlandse Noma Stichting (NNS).

Geloof & Kerkvrijdag, 28 september 2007

‘God als religieuze reisleider’

Utrecht - De ontkerkelijking van Nederland heeft volgens onderzoeker dr. Joep de Hart van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) ook gevolgen voor het Godsbeeld. ,,God werd na het midden van de vorige eeuw van de bovenbaas een amicale religieuze reisleider met een beetje linkse politieke voorkeuren”, formuleerde hij die ontwikkeling op een symposium in Utrecht. ,,Nu is God voor de meeste Nederlanders helemaal in de coulissen verdwenen.”

Sportvrijdag, 28 september 2007

Uitzicht op EK-titel voor Ynglingdames

Warnemunde - De Nederlandse Ynglingvrouwen hebben een uitstekend uitzicht op de Europese titel. In de topvijf van het EK in het Duitse Warnemünde is Oranje met drie boten vertegenwoordigd. Het botentrio vaart vandaag de medalrace, waarin de beste tien in actie komen. Er zijn dan dubbele punten te verdienen.

Sportvrijdag, 28 september 2007

Cambuur tevreden over de bekerloting

Leeuwarden/Heerenveen - SC Cambuur-Leeuwarden is redelijk ingenomen met de loting voor de derde ronde van het bekertoernooi: een thuiswedstrijd tegen Excelsior uit. Heerenveen treft het niet en moet op bezoek bij Ajax. Daar werd in het Abe Lenstra Stadion uitermate teleurgesteld op gereageerd. Jong Heerenveen, dat graag thuis wilde spelen, moet op bezoek bij ADO Den Haag.

Sportvrijdag, 28 september 2007

Historische bekerstunt voor Cambuur

Leeuwarden - Bekerduels tegen SC Cambuur; ze zijn Louis van Gaal niet goed gezind. Ging hij in 1996 al eens met Ajax onderuit in Leeuwarden, gisteren overkwam hem dat met AZ. In een uitverkocht - en daardoor kolkend - Cambuur-stadion zorgden de Leeuwarders onder toeziend oog van tienduizend toeschouwers voor wederom een historische bekerstunt.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties