Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
vrijdag 22 juni

Archief

De artikelen van maandag, 28 november 2016.

Cultuurmaandag, 28 november 2016

Japicxjier slút ôf mei muzikaal earbetoan

'Met Juwn-Bede heeft Japicx een gedicht geschapen dat met zijn subliem evenwicht van zielsrust en gemoedsbeweging zeker niet onderdoet voor het beste werk van P.C. Hooft. Het is meer dan een gebed, of, een gebed zoals het zou moeten zijn: een zielsverklaring.´ Dat skreau Anne Wadman yn 1966 yn de NRC nei oanlieding fan Gysbert Japicx syn 300e stjerdei. Snein, noch wer fyftich jier letter, helle Tresoardirekteur Bert Looper dy wurden oan yn de Boalserter Martinitsjerke by de sluting fan it Gysbert Japicxjier.

Economiemaandag, 28 november 2016

Melkveebedrijf Tirns mag niet uitbreiden

Tirns - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân vindt uitbreiding van het melkveehouderijbedrijf Schaap Bio Energie in Tirns onacceptabel en volstrekt ondenkbaar. Vooral het vergroten van de mestvergistingsinstallatie is voor de gemeente onaanvaardbaar.

Hoofdartikelmaandag, 28 november 2016

Vonnis beinvloedt grootte PVV

De verkiezingen voor de Tweede Kamer, maart volgend jaar, houden veel mensen bezig. Bijvoorbeeld omdat er zorgen zijn over de winst van met name Geert Wilders en zijn PVV. De peilingen laten zien dat de PVV bijzonder populair is. Die populariteit kan nog groter worden als de rechter Wilders schuldig acht in de zaak 'minder Marokkanen’. Zo’n vonnis versterkt de positie van Wilders in diens slachtofferrol. Die rol zal hij uitbreiden tot alle Nederlanders die hij zegt te vertegenwoordigen. Zij zijn ook slachtoffer van de rechtspraak in ons land. De andere kant van dezelfde medaille is dat veel mensen zeggen zich niet helemaal thuis te voelen bij de manier waarop Wilders opereert, maar hem monddood maken gaat hen te ver. En dus zullen ze als uiting van protest tegen het vonnis van de rechter, hun stem op Wilders uitbrengen.

Regiomaandag, 28 november 2016

Fryslân kan meer kleur goed gebruiken

Drachten - Kleur komt er in het Friese landschap nogal bekaaid van af. Vooral het ontbreken van bloemen in bermen en weilanden stoort, zei kunstenaar Ids Willemsma uit Easterwierrum bij de uitreiking van de Vredeman de Vriesprijs in Museum Dr8888 zaterdag.

Regiomaandag, 28 november 2016

Zestig Friezen werken plannen Dorpentop uit

Raerd - Drie weken na de Friese Dorpentop in het WTC in Leeuwarden - op 5 november - is een groep van zestig Friezen verder gegaan met het uitwerken van de plannen van die top. In het dorpshuis van Raerd kwamen zij zaterdag bij elkaar om de zeven thema’s die toen zijn vastgesteld, verder uit te werken.

Regiomaandag, 28 november 2016

Vleermuisfontein stemt Bolswarders tevreden

Bolsward - Een fontein in de vorm van een grote vleermuis: zo’n fontein krijgt Bolward als onderdeel van het project 11Fountains. Binnen dat project krijgen alle Friese steden een eigen waterkunstwerk, in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Zaterdag werd een miniatuur van de vleermuisfontein gepresenteerd in de Broerekerk in Bolsward.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties