Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Archief

De artikelen van dinsdag, 27 november 2007.

Cultuurdinsdag, 27 november 2007

Yby Potlatch geeft al haar kunst weg

Wyns - De telefoon staat roodgloeiend bij kunstenares Yby Potlatch (1976) uit Wyns. Dat heeft alles te maken met het geheimzinnige bericht dat ze zaterdag rondstuurde. Potlatch geeft namelijk vanaf deze week al haar schilderijen weg aan een ieder die ze maar hebben wil. Waarom ze dat doet wilde ze eerst nog niet prijsgeven. ,,Ik doe het niet wegens gebrek aan ruimte, maar ik wilde niet meteen alles vertellen, anders is het niet meer spannend’’, zegt de kunstenares.

Dossierdinsdag, 27 november 2007

Maradona en Cruijff als ‘Leitmotiv’ voor wereldreis


Economiedinsdag, 27 november 2007

Het Bildt promoot teelt aardappelen

Leeuwarden Het Bildt schenkt volgend jaar extra aandacht aan de teelt van aardappelen. De Verenigde Naties heeft 2008 uitgeroepen tot Het Jaar van de Aardappel. De voor Het Bildt belangrijke teelt van pootaardappelen krijgt tussen eind juni en half juli extra aandacht middels kookdemonstraties en proeverijen. Ook staan er twee loopevenementen op stapel. Op 12 januari vindt de Bildstar Run plaats en op 12 juli wordt de Bildse Eerappelweken Run gehouden.

Hoofdartikeldinsdag, 27 november 2007

Privacy, de NS...

Het gaat niet goed met de privacy in Nederland. Niks niet erg, zeggen veel Nederlanders. Wél erg, vinden andere Nederlanders. Politici zijn geneigd zich te scharen achter degenen voor wie privacy wordt opgeofferd ten guste van wat wordt genoemd: veiligheid. Neem de identificatieplicht. Die is goed, vinden velen in de strijd tegen onveiligheid. Anderen menen dat die plicht een inperking is van de vrijheid in ons land. De burger wordt steeds meer in een glazen huis geplaatst. Overheden, openbare diensten, gezondheidszorg, eventueel verzekeringen; steeds meer instanties weten steeds meer van de burger. Dat is juist goed, zeggen velen, want daarmee wordt de efficiency gediend, kan de serviceverlening beter worden, kunnen wetsovertreders sneller worden opgespoord, kan een verkeerde combinatie in medicijngebruik worden voorkomen.

Regiodinsdag, 27 november 2007

Acties zorgen voor onrust en overlast

Leeuwarden - In verschillende Friese steden en dorpen hebben scholieren gisteren actie gevoerd tegen het aantal schooluren. Het ging volgens een politiewoordvoerder om ‘ontieglijk grof gedrag’ - al verliepen de acties in Fryslân vergeleken met die in de rest van het land rustig.

Regiodinsdag, 27 november 2007

Een uitvaart regelen, dat is iets voor het hele dorp

Oosterbierum - Altijd zijn ze met z’n achten, als er in Oosterbierum iemand begraven moet worden. Acht mannen uit het dorp dragen de kist dan naar het graf. In totaal zijn er in het dorp veertien dragers, die het werk al sinds jaar en dag doen. ,,Heel uniek”, vindt bode Piet van der Werf van uitvaartvereniging ‘de Laatste Eer’ in Oosterbierum. En dan te bedenken dat ze hooguit twintig euro per keer aan onkostenvergoeding krijgen voor de moeite. ,,Het is een erebaantje.”

Regiodinsdag, 27 november 2007

Goed eten net zo belangrijk als pillen slikken

Leeuwarden/Heerenveen - Als ze maar íets binnenkrijgen, denken ouders vaak als hun kind ziek is. De aardappelen en groenten blijven staan en de zieke krijgt een lekker toetje. Dat glijdt tenminste makkelijk naar binnen. Voor een paar dagen is dat niet zo erg, maar als een kind langer ziek is, loert bij die houding het gevaar van ondervoeding. Beter worden gaat dan minder snel.

Regiodinsdag, 27 november 2007

In een trailer verder kijken dan tv

Drachten - ,,Het ging over arm en rijk en de verschillen daartussen. En ook nog iets met verschillen in eten.’’ De tienjarige Daniëlle vindt het nog niet eens zo makkelijk om te zeggen wat ze nou precies zag net, in de truck van de Wereld Express die het land door toert. Kinderen van verschillende basisscholen en van het Gomarus College kunnen deze week terecht in het vijftien meter lange gevaarte om iets te leren over armoede. Ze zien de millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties hangen. ‘Alle kinderen moeten naar de basisschool’ en ‘het terugdringen van ernstige ziektes’ zijn twee van die acht doelen. De tentoonstelling staat deze week bij de Zuiderkerk in Drachten.

Regiodinsdag, 27 november 2007

Sneller ingrijpen bij jeugd

Leeuwarden - Kinderen die onder toezicht moeten worden geplaatst, moeten vanaf volgend jaar binnen binnen twee maanden hulp krijgen. Dat is de afspraak die de Bureaus Jeugdzorg en de Raad van de Kinderbescherming gisteren met elkaar hebben gemaakt. Uit proeven blijkt dat hulp binnen acht weken prima mogelijk is.

Geloof & Kerkdinsdag, 27 november 2007

‘Vrijgemaakte kerk is ingrijpend veranderd’

Leeuwarden - Wat al door iedereen gemerkt wordt, is door het deputaatschap Dienst en Recht opgeschreven: de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) maken een sterke verandering door. De kerkelijke commissie spreekt van een ,,paradigmaverandering’’ in de laatste tien, vijftien jaar. ,,De zogenaamde nieuwe vrijgemaakten hebben dus beslist een punt als ze een vergaand veranderingsproces waarnemen. We bewijzen niemand een dienst als we dat proces proberen te bagatelliseren met het argument dat we wat de kern betreft niet veranderen”. Dienst en Recht heeft in opdracht van de synode het rapport geschreven. Ze meent dat er uit het veranderingsproces consequenties getrokken moeten worden voor de vereisten en dus ook de opleiding en begeleiding van predikanten.

Geloof & Kerkdinsdag, 27 november 2007

Kerkdiensten in jeugdherberg

Sneek - De kerkdiensten in het Witte Kerkje van Sneek gaan tijdelijk naar de oude jeugdherberg. De Christelijke Gereformeerde Kerk en Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) wijken hier naar uit in verband met verbouwingswerkzaamheden.

Sportdinsdag, 27 november 2007

Damclub Franeker wil met Kameroenees Bruno Fopa hogerop

Sneek - Damclub Franeker wil dit seizoen promoveren naar de ereklasse, de eredivisie van de damcompetitie. Daarmee wil de club de leemte opvullen die in 2002 is ontstaan na de degradatie van Rinsumageest, dat acht jaar lang Fryslâns vaandeldrager is geweest. Franeker is koploper in de hoofdklasse A en lijkt hard op weg de doelstelling te gaan verwezenlijken.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties