Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
vrijdag 22 juni

Archief

De artikelen van woensdag, 25 september 2013.

Cultuurwoensdag, 25 september 2013

Jouster herdenkingsconcert krijgt vervolg in Elburg

Joure | Het herinneringsconcert Er reed een trein naar Sobibor van stichting Nationale Herdenking Joure krijgt een vervolg in Elburg. Vrijdag opent daar een tentoonstelling over het vernietigingskamp Sobibor in Polen. In het kader daarvan dirigeert de Jouster dirigent Jan Vermaning op 30 november opnieuw het concert dat eerder meerdere keren in Fryslân te zien was.

Cultuurwoensdag, 25 september 2013

Opnames ‘Nederland Zingt’ in Bolsward

Bolsward | De Evangelische Omroep neemt op 8 oktober het programma Nederland Zingt op in de Martinikerk in Bolsward. Aan deze opnames werken het Christelijk Mannenkoor Lelystad en De Ichtuscantorij mee. Begeleidende musici zijn onder anderen trombonekwartet Bone Brass, Lydia van Mourik (fluit), Wouter Harbers (piano) en Martin Zonnenberg (orgel). Soliste is de zeventienjarige Willemijn de Munnik uit Urk.

Economiewoensdag, 25 september 2013

Grond maakt mest schoner

Leeuwarden | Met simpele mestmaatregelen kunnen veehouders de ammoniakuitstoot bij vaste mest flink reduceren en ook nog meer voer produceren. Het gaat dus niet om mest die in de gierput belandt. De boeren moeten grond aan vaste mest in de stal toevoegen en daarna de mesthoop luchtdicht afdekken.

Hoofdartikelwoensdag, 25 september 2013

Overlevingsjaren en kwaliteit van handelen

Het UMC Radboud in Nijmegen maakt overlevingsjaren bekend van patiënten aan longkanker en gynaecologische kankers. De achtergrond van deze stap tot openbaarmaking past in het streeven van de overheid dat ziekenhuizen zo transparant mogelijk moeten zijn over hun prestaties. De gedachte hierachter lijkt te zijn dat openbaarheid van resultaten ziekenhuizen stimuleert om hun werk beter te doen: bij blijvend slechte scores, zal het ziekenhuis leeglopen; patiënten vertrouwen die achterblijvende ziekenhuizen niet en laten zich elders behandelen.

Regiowoensdag, 25 september 2013

Het Hossebos bij Drogeham is ideale speelplek voor kinderen

Lekker buiten spelen en ook nog iets leren over de natuur. Dat kan met het natuureducatieproject Natuursprong in Noordoost-Fryslân. Het project is een groot succes, zo bleek gisteren.

Regiowoensdag, 25 september 2013

Geen gecombineerde opvang in Oranjewijk Leeuwarden

Leeuwarden | Een combinatie van dag- en nachtopvang in de Leeuwarder Oranjewijk is geen goed idee, concludeert onderzoeksbureau Pro Facto. In de Wirdumerpoort - een kantoorpand in een hoek van de Oranjewijk - komt de nachtopvang van Zienn, oftwel De Terp. Maar omdat de gemeente in haar maag zit met een belofte aan bewoners van de wijk - niet meer opvangvoorzieningen na de komst van de drugsopvang aan de Zuidergrachtswal enkele jaren geleden - wilde de raad kijken of de drugsopvang niet bij de nieuwe nachtopvang ondergebracht kon worden. Op die manier zou er immers maar een voorziening in de Oranjewijk blijven. Verder moest ook onderzocht worden of de dagopvang van het Leger des Heils eventueel een plek kon krijgen in de Wirdumerpoort.

Regiowoensdag, 25 september 2013

Waddencademie heeft zich al bewezen

Leeuwarden | De Waddenacademie heeft de afgelopen vijf jaar goed werk verricht als onafhankelijke en deskundige kennis- en netwerkorganisatie. De academie vervult een nuttige taak en heeft haar bestaansrecht bewezen. De academie moet zich in de toekomst wel meer richten op sociaaleconomische vraagstukken die rond het waddengebied spelen. Tot nu toe lag de nadruk vooral op ecologische aspecten.

Geloof & Kerkwoensdag, 25 september 2013

Digitaal platform voor preekvoorbereiding

Leeuwarden | Er komt volgend jaar een digitaal platform waarmee predikanten hun preken kunnen voorbereiden. Dat meldt uitgeverij Boekencentrum, die de site www.preekwijzer.nl bouwt. In de loop van 2014 moet de website online gaan.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties