Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
donderdag 21 juni

Archief

De artikelen van donderdag, 24 december 2015.

Achtergronddonderdag, 24 december 2015

Herstel van de visstand in de Waddenzee met kunstmatige riffen

De dalende visstand in de Waddenzee is niet een nieuw probleem, maar de aantallen zakken dermate snel dat het steeds meer zorgen baart. Sinds de jaren ’80 al zien we een dalende trend in de hoeveelheid vis.

Economiedonderdag, 24 december 2015

Ruim acht ton schuld bij faillissement Damstra

Leeuwarden - Damstra Visgroothandel in Woudsend laat bij het faillissement een schuld van 680.000 euro aan Rabobank achter. Dat meldt curator Mathijs Oudman op basis van informatie van eigenaren Eeuwke Damstra en Betty Faber. Volgens de curator is er daarnaast sprake van een lening van zestigduizend euro bij de bank, schulden aan leveranciers voor een bedrag van 30.000 tot 40.000 euro, en een restschuld van 58.000 euro aan de gemeente voor een verleend krediet.

Hoofdartikeldonderdag, 24 december 2015

Belofte en vervulling voor wie inkeert

Als het aan evangelist Marcus had gelegen, zou de kerk geen kerstfeest vieren. Zijn boek over Jezus begint immers niet met verhalen over Maria, over de geboorte, of over de herders. Marcus begint zijn evangelie vanuit de vanzelfsprekendheid dat Jezus er is. Er is ook geen introductie van Jezus; wie is Hij, vanwaar komt Hij? Er staat gewoon dat Jezus naar de Jordaan ging om zich te laten dopen door Johannes. Bij die gebeurtenis krijgt Jezus zijn identiteit. Er klinkt een stem uit de hemel die zegt: ,,Jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde."

Regiodonderdag, 24 december 2015

Ontwerp nieuwe fietstunnel De Tike wordt veiliger

De Tike - In de nieuwe fietstunnel onder de Centrale As bij De Tike worden extra maatregelen getroffen om de verkeers- en sociale veiligheid te vergroten. Dat zegt voorzitter Steffen Hofstra van het zogeheten Q-team, de commissie die de welstandscriteria voor alle kunstwerken in het project Centrale As beoordeelt.

Regiodonderdag, 24 december 2015

Kindercentra failliet verklaard én gered

Gorredijk - We wilden zeker weten dat we duidelijkheid konden bieden als dit naar buiten kwam

Regiodonderdag, 24 december 2015

GGD: uitstoot REC niet direct schadelijk, wel ongewenst

Harlingen - De hoeveelheid dioxines die de Reststoffenenergiecentrale (REC) in Harlingen in oktober uitstootte leidt niet direct tot een gezondheidsrisico, maar de verhoging moet zich niet herhalen. Dat meldt de GGD.

Regiodonderdag, 24 december 2015

BFVW: ontheffing voor aaisykjen kan best REGIO2

Wommels - De Bond Friese VogelWachten (BFVW) vraagt vandaag bij Gedeputeerde Staten van Fryslân een ontheffing aan voor het rapen van een beperkt aantal kievitseieren vanaf maart 2016. De bond acht de kans groot dat de ontheffing wordt verleend.

Regiodonderdag, 24 december 2015

BFVW: ontheffing voor aaisykjen kan best

Wommels - De Bond Friese VogelWachten (BFVW) vraagt vandaag bij Gedeputeerde Staten van Fryslân een ontheffing aan voor het rapen van een beperkt aantal kievitseieren vanaf maart 2016. De bond acht de kans groot dat de ontheffing wordt verleend.

Regiodonderdag, 24 december 2015

Baan brugwachter sterft uit als bij-effect Friese Merenproject

De baan van brugwachter verdwijnt langzaam maar zeker in Fryslân. Centrale brugbediening vanuit het Swettehűs, dat bij het Margaretha Zelle aquaduct in Leeuwarden gebouwd moet worden, is weer een stap dichterbij gekomen. Provinciale Staten gingen deze maand akkoord met een investering van 25 miljoen euro, voor ruim de helft bekostigd uit het Friese Merenproject. In september 2013 hadden ze al besloten dat de centrale brugbediening er moest komen, overigens toen nog in de verwachting dat het plan - waarbij ook de aankoop van bruggen en de aanleg van glasvezel hoort - ruim dertien miljoen euro zou kosten

Regiodonderdag, 24 december 2015

Uitstoot dioxine REC schrikbarend hoog

Harlingen - De uitstoot van dioxine door de Reststoffen Energie Centrale (REC) in Harlingen was in oktober fors hoger dan verwacht. Dat blijkt uit nieuwe metingsresultaten, die gisteravond bekend zijn gemaakt. De gemeente Harlingen en de provincie Fryslân zeggen geschrokken te zijn van de uitkomst. Ze laten vandaag grasmonsters nemen in de omgeving van de afvaloven. Vooralsnog geldt geen aangepast advies voor het eten van gewassen uit de tuin.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties