Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
vrijdag 22 juni

Archief

De artikelen van donderdag, 23 juli 2015.

Hoofdartikeldonderdag, 23 juli 2015

De ene ambitie mag de andere niet schaden

Provinciebesturen hebben in hun recente bestuursakkoorden veel mooie dingen over hun provincie geschreven. Tot die conclusie komt een bureau (Platform 31) dat alle akkoorden onderzocht. De ambities worden soms fraai verwoord in een slogan, ook de Friese. Bijvoorbeeld: 'Fryslân gaat meer de wereld in.' Of: 'Wij zijn het land van melk en water.' Wat die slogans precies betekenen, zal moeten blijken. Eén ding is al wel duidelijk: pas op met al te grote woorden. Die kunnen vooral lucht blijken te bevatten en als ze wel iets betekenen, is er kans op een keerzijde.

Regiodonderdag, 23 juli 2015

Melk brengt boer bijna niet meer genoeg op

Leeuwarden - Melkveehouders ontvangen steeds minder voor hun melk. De prijzen komen in de buurt van de zogenoemde kritieke melkprijs die boeren minimaal moeten halen om aan hun verplichtingen op de korte termijn te kunnen voldoen en nog redelijk te kunnen leven. De vooruitzichten voor de korte termijn zijn niet florissant. Op de langere termijn zijn de perspectieven iets gunstiger.

Regiodonderdag, 23 juli 2015

Lichtpunt in Kollumerzwaag breidt loods uit

Kollumerzwaag - De kringloopwinkel van stichting Lichtpunt in Kollumerzwaag wordt flink uitgebreid. De loods aan de Smidswei meet nu nog 3400 vierkante meter. Daar komt straks negenhonderd vierkante meter bij.

Regiodonderdag, 23 juli 2015

Na proefjaar pakt Alco Reijenga zijn eerste zege


Regiodonderdag, 23 juli 2015

Binnen drie minuten is al het rumoer verdwenen


Geloof & Kerkdonderdag, 23 juli 2015

Vanaf het nulpunt zoeken naar nieuwe wegen

Als kind hoopte ik dat er vuurwerk onder de kansel werd afgestoken. Dan gebeurde er tenminste wat. Want het was oersaai. Heel af en toe gebeurde er wel eens wat. Bijvoorbeeld toen een gemeentelid net voor de handdruk tussen dominee en ouderling opstond en meldde dat hij het oneens was met de inhoud van de preek.

Sportdonderdag, 23 juli 2015

Ze mogen Bauke Mollema wel bij Trek, die Leeuwarder met gekke naam

Van het toenmalige Belkin naar Trek. Voor Bauke Mollema was de overstap naar een nieuwe ploeg een avontuur. Een ander team betekent ook andere teamgenoten. Knechten die voor hun nieuwe Tourkopman het werk moeten doen. Hoe kijken zij aan tegen de man uit Leeuwarden? Het Friesch Dagblad vroeg tijdens de Tour de France drie nieuwe ploegmaten naar hun indruk van Mollema.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties