Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
dinsdag 19 juni

Archief

De artikelen van woensdag, 21 februari 2018.

Economiewoensdag, 21 februari 2018

Kantoren en loodsen Lemsterpark lopen vol

Lemmer - Dam Groep Lemmer bouwt op bedrijventerrein Lemsterpark aan de A6 een nieuw verzamelgebouw met kantoren en loodsen. De invulling van de bedrijfsruimtes verloopt voorspoedig. Van de tien loodsen zijn er acht verkocht en twee van de acht kantoren hebben een koper, meldt de vastgoedontwikkelaar. De verwachting is dat voor de zomer alle ruimtes vol zitten.

Economiewoensdag, 21 februari 2018

750 melkveebedrijven gedeblokkeerd

Den Haag - Van de ruim tweeduizend melkveebedrijven die waren geblokkeerd in verband met onregelmatigheden bij het I&R-systeem is de blokkade bij 750 ongedaan gemaakt. Dat heeft minister Carola Schouten gisteren de Tweede Kamer laten weten. Afgelopen week hebben veel boeren (vaak kleine) aanpassingen in het systeem doorgevoerd en zijn er herstelmeldingen ingediend. Bij honderd bedrijven zijn er vooreerst onvoldoende onderbouwingen ingediend. De onregelmatigheden kwamen aan het licht bij controles die zijn uitgevoerd in het kader van de fosfaatregels en ontduiking daarvan door in ieder geval tientallen boeren.

Hoofdartikelwoensdag, 21 februari 2018

Referendum is juist iets dat referendabel is

De regering mag het referendum afschaffen met een wet die niet referendabel is. Dat concludeerde de Raad van State vandaag in een advies over de intrekkingswet. Dat advies is geen verrassing, want dit adviseerde de Raad van State al eerder.

Regiowoensdag, 21 februari 2018

Polder Hege Warren mogelijk onder water

Leeuwarden - De landbouwpolder Hege Warren bij Oudega (S) wordt mogelijk ontpolderd. In een adviesrapport van de provincie wordt het opdoeken van de polder van vierhonderd hectare genoemd als beste oplossing voor de toekomst van de vaarweg naar Drachten. Gedeputeerde Sietske Poepjes maakte het rapport gisteren openbaar.

Regiowoensdag, 21 februari 2018

Proef met huizen voor tijdelijke bewoning

Sneek - Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren willen tijdelijke woonruimten creëren voor mensen die in scheiding liggen, moeten wachten tot ze in een koopwoning kunnen of zzp’ers met een tijdelijke baan. De gemeenten gaan onderzoeken hoe ze huisvesting kunnen bieden aan mensen die door omstandigheden voor enkele weken of maanden een plaats zoeken.

Regiowoensdag, 21 februari 2018

Advies: sloop Spiker en bouw iets nieuws

Ternaard - Het verzorgingshuis Spiker in Ternaard (eerder De Spiker) moet worden gesloopt, om plaats te maken voor een kleinschalige vorm van beschut wonen met een gezamenlijke woonkamer waar activiteiten gehouden kunnen worden voor ouderen.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties