Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zondag 24 juni

Archief

De artikelen van woensdag, 20 september 2006.

Agendawoensdag, 20 september 2006

Klassiek

NNO-ensemble Een uit het Noord Nederlands Orkest samengesteld ensemble geeft zaterdag om 20.00 uur een kamermuziekconcert in de boerderij van de familie Nijpels te Dijken. Het ensemble brengt onder meer het Forellenkwintet van Schubert ten gehore.

Bijschriftwoensdag, 20 september 2006

God aan het begin

Lezen: Genesis 1:1-5

Cultuurwoensdag, 20 september 2006

De dappere mannen uit Jorwert

Na afloop van het grote gebeuren stond er een jongetje in het pad met een zelfgeschreven kartonnen bordje. Boven blootte mannen luidde de tekst op het karton. De jongeman had het goed begrepen: het ging de vrouwen die massaal naar Jorwert waren gekomen niet om de tekst, de fraaie vormgeving of het sprankelende toneelspel; het ging om het moment suprème: Alles út! Alhoewel niet veel dames gebruik maakten van het aanbod, omdat er beneden bij de uitgang een feestelijk en vooral gratis glaasje aangeboden werd, was een blik op de ontblote jonge mannen achter de bar zeker de moeite waard. Al was het maar om te constateren dat dit toneelstuk niet alleen voor de spelers, maar ook voor de mannen uit de omgeving zeker een emancipatorische waarde heeft.

Economiewoensdag, 20 september 2006

Energiegeld glastuinbouw

De glastuinbouw krijgt extra geld voor energiebesparingen en voor de toepassing van alternatieve brandstoffen. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) trekt hiervoor 105 miljoen euro uit, verspreid over drie jaar. Daarnaast kunnen de glastuinbouwers voor eenzelfde bedrag gebruik maken van belastingfaciliteiten.

Economiewoensdag, 20 september 2006

Schonere auto’s, gratis OV

De milieuvervuiling door het verkeer wordt de komende jaren flink teruggedrongen. Eigenaren van vrachtauto’s, personenwagens, bestel- en en vuilnisauto’s, maar ook binnenvaartschepen krijgen subsidies om een roetfilter op hun diesel te laten zetten. Ook moeten nieuwe vrachtwagens zo snel mogelijk voldoen aan de zogenoemde Euro5-norm.

Economiewoensdag, 20 september 2006

‘Te weinig geld voor dijken’

De provincies en de waterschappen missen in de Miljoenennota een structurele aanpak voor de versterking van de dijken. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft 420 miljoen euro tot en met 2011 uitgetrokken voor aanpak van de waterkeringen. Dat zou slechts een kwart van het totaal benodigde bedrag zijn.

Economiewoensdag, 20 september 2006

Geschiedenis bepaalt tekorten

Met het aanbieden van de Miljoenennota 2007 maakte minister Zalm van Financiën gisteren een eeuw miljoenennota’s vol. In 1906 ontving de Tweede Kamer de eerste Miljoenennota van Zalms voorganger mr. Th. M. de Meester. Dat was een verademing destijds, want De Meester sprak slechts enkele woorden bij die gelegenheid.

Economiewoensdag, 20 september 2006

Weinig duidelijk over huurbeleid

Een goedkoop huisje huren in de sociale woningsector terwijl je eigenlijk een best goed salaris hebt. Scheefwonen heet het, en minister Dekker (VROM) wil er vanaf. Maar hoe, dat wordt niet duidelijk uit haar begroting voor 2007. Twee keer noemt ze de term ‘passend wonen’. Op pagina 19 wordt het omschreven als ,,flexibilisering huurcontracten, waarmee huurders worden verleid om een woning en huurprijs te kiezen die past bij hun financiële draagkracht”. Verhuizen dus zodra je een salaris hebt dat een grotere of luxere woning toelaat.

Economiewoensdag, 20 september 2006

‘Toneelspel met duizenden figuranten’

MARTIN DE VRIES

Economiewoensdag, 20 september 2006

Fryslân herkent zich in het ‘wij-gevoel’

Vanuit bestuurlijk Fryslân is met enthousiasme gereageerd op de presentatie van de miljoenennota. ,,De toonzetting spreekt ons aan”, reageerde gedeputeerde Ploeg gistermiddag namens het college van Gedeputeerde Staten. ,,Wij herkennen ons in het ‘wij-gevoel’ van het kabinet. De slogan Nederland werkt, is ook op ons van toepassing: Fryslân werkt.”

Economiewoensdag, 20 september 2006

‘Ouders moeten meer werken’

Ouders, laagopgeleiden, jongeren en gedeeltelijk arbeidsongeschikten moeten de handen meer uit de mouwen steken, vindt het ministerie voor Sociale Zaken. Om dat te bereiken krijgt het departement ruim een miljard euro meer te besteden. Dat geld gaat het ministerie vooral uitgeven aan maatregelen die zoveel mogelijk mensen de arbeidsmarkt op moeten stuwen. Dat werkte de afgelopen periode ook goed, stelt minister de Geus. De werkloosheid die in 2003 nog 400.000 personen bedroeg, zal in 2007 waarschijnlijk gedaald zijn tot 345.000. In datzelfde jaar zullen 207.000 mensen méér dan in 2003 een baan van twaalf uur in de week of meer hebben. Dat smaakt naar meer voor het departement. Vooral omdat de kosten van de vergrijzing nog altijd dreigend boven het bankboekje van de Rijksoverheid hangen. Op Sociale Zaken luidt het adagium daarom onverminderd: zoveel mogelijk mensen aan het werk.

Economiewoensdag, 20 september 2006

Kind groeit gezond en veilig op

Fractievoorzitter Van der Vlies (SGP) had het node gemist in de Troonrede, maar aandacht voor jeugd en gezin is er wel degelijk. De begroting van VWS voert de slogan ‘een gezonde en veilige opvoeding voor elk kind’ en gaat dat onder andere ondersteunen met Centra voor Jeugd en Gezin, waar volgend jaar meteen al dertien miljoen in wordt gestoken.

Economiewoensdag, 20 september 2006

Gezond leven op bevel

Wie niet zelf goed past op wat-ie eet en drinkt en hoe hij of zij beweegt, die moet het zelf maar weten. De overheid vindt dat burgers direct aansprakelijk moeten worden voor hun leefstijl. Artsen, verzekeraars en andere zorgprofessionals moeten daar op toezien. Dat staat in de Beleidsagenda 2007 van het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport.

Economiewoensdag, 20 september 2006

Weinig geld voor ambities hbo

Teleurstellend, vindt vice-voorzitter Klaas-Wybo van der Hoek van de Christelijke Hogeschool Nederland (CHN) de plannen van het ministerie voor het hoger onderwijs. Aan ambities ontbreekt het niet, maar geld wordt er voor het hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs nauwelijks gereserveerd.

Economiewoensdag, 20 september 2006

Techniekles op de basisschool

Veel te weinig jongeren kiezen voor een technische opleiding. Daarom moet kinderen zo jong mogelijk worden bijgebracht hoe leuk bètavakken zijn, vindt minister Van der Hoeven van Onderwijs. Daarom gaat een nieuw project van start, dat basisscholen moet stimuleren alvast met techniekles te beginnen.

Economiewoensdag, 20 september 2006

Energiegeld glastuinbouw

De glastuinbouw krijgt extra geld voor energiebesparingen en voor de toepassing van alternatieve brandstoffen. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) trekt hiervoor 105 miljoen euro uit, verspreid over drie jaar. Daarnaast kunnen de glastuinbouwers voor eenzelfde bedrag gebruik maken van belastingfaciliteiten.

Expowoensdag, 20 september 2006

Allingawier, Kerk: expo Antje van der Werf 'Pur Sang', t/m 31 okt.

Hoofdartikelwoensdag, 20 september 2006

Net iets te positief...

Het was een enigszins merkwaardige Prinsjesdag. Niet eens zozeer omdat politici nauwelijks in staat waren inhoudelijk te reageren op de Miljoenennota - de ruim veertienhonderd pagina’s waren nieuw voor hen - maar vooral vanwege de Troonrede. Het merkwaardige had te maken met de teneur. Die stond vooral in het teken van de prestaties van het kabinet, dus in het verleden. De toekomst kwam er, om het zo te zeggen, bekaaid af. Ook in wetgeving: geen enkele belangrijke wet werd in het vooruitzicht gesteld. Die teneur was te verwachten: na de val van Balkenende II is afgesproken dat het kabinet terughoudend zou zijn. De nadruk op het verleden is dus wel begrijpelijk, maar de toon waarin de daden van het kabinet werden bezongen had een net iets te defensief karakter. Of, zo men wil: net iets té juichend.

Regiowoensdag, 20 september 2006

Zwembad komt niet bij sportcentrum

Workum - De meerderheid van de gemeenteraad van Nijefurd voelt er niets voor het nieuwe zwembad in Workum te bouwen naast sport & gezondheidscentrum Zuidwest Friesland op bedrijventerrein de Horsa. Dat bleek gisteravond tijdens de raadsvergadering.

Regiowoensdag, 20 september 2006

Plan toerismeacademie

Leeuwarden - De toeristische ondernemer in Noord-Nederland heeft behoefte aan een toerismeacademie. Op dit instituut - het Marketing Top Instituut Toerisme - moet alle versnipperde kennis over toerisme op de verschillende hogescholen en de Rijksuniversiteit gebundeld worden.

Regiowoensdag, 20 september 2006

Werkgroep: negendaags festival vanaf 2008

Leeuwarden - Jonge getalenteerde Friese kunstenaars van het kaliber van fadozangeres Nynke Laverman moeten een platform krijgen in een nieuw podiumfestival. Dat is het advies van een werkgroep die in opdracht van gedeputeerde Mulder het Frysk Festival nieuw leven in moet blazen.

Regiowoensdag, 20 september 2006

Vondst puntertje bij Sneek

Sneek - Een punterachtig scheepje van ongeveer zeven meter lang en circa anderhalve meter breed is vorige week opgedoken bij de aanleg van de nieuwe gasleiding van Gasunie in de buurt van Sneek. Het scheepswrak uit de dertiende eeuw werd gevonden op de plek waar ooit het klooster Thabor stond, bij de Thaborwei bij Tirns.

Geloof & Kerkwoensdag, 20 september 2006

‘Israël verdient meer aandacht in kerkdienst’

Leeuwarden - De solidariteit met Israël zou veel meer tot uitdrukking moeten komen in de zondagse kerkdiensten. Niet alleen in het gebed, maar ook in liederen, de prediking en de rest van de liturgie, zo betoogt prof.dr. Karel Deurloo. Hij is volgende week een van de sprekers op het symposium ‘Israël in discussie’ in Sneek.

Geloof & Kerkwoensdag, 20 september 2006

Fors minder Duitse gemeentecontacten

Leeuwarden - De Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten Nederland-Duitsland zal niet meer met een eigen stand aanwezig zijn op de Duitse Kirchentag, die in juni 2007 wordt gehouden in Keulen. Reden is dat er in Nederland niet of nauwelijks belangstelling is voor nieuwe contacten met Duitse gemeenten Nederland, zo meldt de werkgroep in haar nieuwsbrief.

Sportwoensdag, 20 september 2006

Cambuur zet zichzelf voor paal in beker


Sportwoensdag, 20 september 2006

Zege Vitória Setúba

Lissabon Vitória Setúbal is geschrokken van het ontslag van trainer Helio Sousa. De oefenmeester vloog vrijdag de laan uit na de povere verrichting in de UEFA-cupwedstrijd tegen SC Heerenveen: 0-3.

Sportwoensdag, 20 september 2006

Cambuur start actie tegen racisme

Leeuwarden In samenwerking met een aantal andere organisaties start Cambuur een actie tegen racisme op de amateurvoetbalvelden. Jeugdvoetballers van de Leeuwarder voetbalclubs worden daartoe uitgenodigd om in het Cambuurstadion een speciaal programma te volgen.

Sportwoensdag, 20 september 2006

WK Sprint 2008 in Thialf

Heerenveen De internationale schaatsunie (ISU) heeft het WK sprint van 2008 aan Thialf toegewezen, waarmee Nederland alsnog een groot toernooi heeft in dat jaar.

Weerwoensdag, 20 september 2006

Fraai

Vandaag zijn er flinke zonnige perioden en is het fraai najaarsweer. Het wordt 21 graden en de zuidenwind is matig, bij zee soms vrij krachtig. Er komen flinke perioden met zon voor en het blijft droog. Morgen is het zonovergoten en wordt het 25 graden.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties