Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
vrijdag 22 juni

Archief

De artikelen van zaterdag, 20 februari 2016.

Economiezaterdag, 20 februari 2016

Melkveestapel groeit sterkst in Heerenveen

Leeuwarden - In de afgelopen jaren is de melkveestapel in Nederland voornamelijk in de noordoostelijke provincies gegroeid. In Fryslân was de sterkste groei waar te nemen in de gemeente Heerenveen.

Economiezaterdag, 20 februari 2016

Minder nieuwe gebouwen in Fryslân, maar ze worden wel steeds duurder

Leeuwarden - Er worden in Fryslân steeds minder nieuwe panden gebouwd. In de eerste tien maanden van 2015 werden er in Fryslân 1230 woningen en niet-woningen opgeleverd. In diezelfde periode in 2014 waren dit er nog 1309. Ook aan de productie van 2013 werd niet getipt: toen kwamen er 1286 gebouwen bij.

Hoofdartikelzaterdag, 20 februari 2016

Leed is vaak erger dan we kunnen bedenken

Onzekerheid en angst voor de gevolgen van de stroom vluchtelingen leven bij veel mensen. Regeringsleiders proberen vertrouwen te wekken door het maken van plannen en het benoemen van maatregelen. Dat lukt niet op voorhand. Europeanen horen en zien immers de worsteling tussen landen om tot goede afspraken te komen.

Regiozaterdag, 20 februari 2016

Nieuwe regels nekken peuterspeelzaal Wyns

Wyns/Leeuwarden - Nog een paar jaar en dan zijn peuterspeelzalen definitief verleden tijd. De Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen maakt van de peuterspeelzalen peuteropvang.

Regiozaterdag, 20 februari 2016

Ook de omgeving van een terp heeft bijzondere waarde

Achlum - Het gaat goed met het archeologische onderzoek naar de Friese terpen. Sinds 2006 wordt er vrijwel ieder jaar wel op een of meerdere plekken in Fryslân opgravingen verricht omdat de wetenschappers van het Instituut voor Archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen juist daar willen kijken, en niet omdat het vanwege bouwactiviteiten snel even moet. Ook in de bescherming van nog ongeschonden terplichamen worden stappen gemaakt door de provincie Fryslân. Daarmee heeft het terponderzoek in tien jaar tijd een nieuw elan gekregen en tegelijk een enorme sprong kunnen maken.

Regiozaterdag, 20 februari 2016

Witmarsum boos over azc

Witmarsum - Dorpsbelang Witmarsum en de Ondernemersvereniging Witmarsum willen dat er een enquête wordt gehouden onder alle inwoners van het dorp, voordat er een besluit wordt genomen over de komst van een asielzoekerscentrum (azc). Dat schrijven de organisaties in een brief aan de lokale politiek.

Regiozaterdag, 20 februari 2016

Friese gemeenten eisen actie bij REC

Harlingen/Oudehaske - Afvalverwerkingsbedrijf Omrin moet meer werk maken van de communicatie naar burgers en overheden in geval van storingen bij de Reststoffen Energie Centrale (REC) in Harlingen. Ook moet het bedrijf maatregelen nemen om een storing zoals die zich in oktober vorig jaar voordeed - toen er te veel dioxine werd uitgestoten - te voorkomen.

Sportzaterdag, 20 februari 2016

Surhuisterveen haalt NK veldrijden naar Fryslân

Door Daan Rieken


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties