Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zondag 24 juni

Archief

De artikelen van woensdag, 2 november 2016.

Cultuurwoensdag, 2 november 2016

Om te bewarjen, om wat oer te hâlden

Winter: it seizoen fan de stilstân, de ynkear, de dea. Of fan it moed sammeljen foar nije bloei. Yn in nije rige skriuwt Abe de Vries oer fersen fan hjoeddeiske dichters dêr´t de winter in rol yn spilet. Hjoed: Foarbij Ossensyl fan Eppie Dam.

Hoofdartikelwoensdag, 2 november 2016

Benoemen commissie is vertragingstactiek

Helaas, maar waar: de politie is vaker negatief in het nieuws dan positief. Denk aan de toch redelijk vaak opduikende berichten over politiemensen die geheime gegevens doorspelen aan criminelen. Of denk aan de verhalen over het al jaren falende computersysteem. En wat te denken van de terugkerende klachten van politiemensen en politievakbonden over de veel te hoge werkdruk. En dan zijn er berichten zoals die over het niet tijdig bijscholen van politiemensen, bijvoorbeeld voor het schieten. Nog een klacht over de politie, publiekelijk geuit: burgemeesters hebben te weinig te zeggen over de inzet van politieagenten. Zij weten waar de problemen zijn en waar dringend meer politietoezicht noodzakelijk is, maar ze beslissen slechts in beperkte mate over uitvoering van die noodzakelijkheid.

Regiowoensdag, 2 november 2016

RIVM verzamelt korrels uit kunstgrasveld


Regiowoensdag, 2 november 2016

OM vindt geen strafbare feiten bij crash F-5

Bitgum - Er komt geen strafrechtelijk onderzoek naar de crash van de Zwitserse F-5 bij Bitgum. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) vandaag. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor strafbare zaken. De Koninklijke Marechaussee en de luchtvaartpolitie hebben het feitenonderzoek, dat onder leiding stond van OM Oost-Nederland, deze week afgerond.

Regiowoensdag, 2 november 2016

Elkander wordt nieuwe naam Pasana-huizen

Dokkum - De woonzorgcentra van de voormalige zorgkoepel Pasana werken voortaan onder een nieuwe naam: Elkander.

Regiowoensdag, 2 november 2016

Noordwest-Fryslân krijgt mobiele supermarkt

Tzummarum - ,,Ik bin bliid dat we op dizze wize wer in winkel hawe", zegt Tineke Huizinga uit Tzummarum. ,,As ik wat ferjitten bin moat ik no spesjaal nei Frjentsjer of Sint Annaparochie. Dan bist samar trije ketier kwyt."

Sportwoensdag, 2 november 2016

Greate Pier maakt zich op voor rugbyinterland

Leeuwarden - De rugbysport in Nederland zit in de lift. Het ledenaantal van rugbyclub Greate Pier uit Leeuwarden verdubbelde in het afgelopen jaar van tachtig naar meer dan honderdzestig leden en op zaterdag is het gastheer van een internationaal duel. Een Engels militair team neemt het op tegen een Schots militair team in de strijd om de Inverdale Cup. En daar zijn ze in Leeuwarden flink trots op. ,,Het is fantastisch dat deze officiële bekerwedstrijd op ons terrein gespeeld wordt", jubelt voorzitter Jouke Lemke van Greate Pier.

Sportwoensdag, 2 november 2016

'Koele Kinge´ Zandringa wil stap naar top maken

Leeuwarden - Dat ze hard kan zwemmen is bekend in Fryslân. In de zomer heeft ze het zwembad van Drachten verlaten en vanaf augustus zwemt de in Sint Annaparochie geboren Kinge Zandringa haar baantjes in het Nationale Trainings Centrum te Amsterdam. De achttienjarige is blij met de keuze die ze heeft gemaakt en dit weekeinde wil ze zich laten zien op het Open Nederlands Kampioenschap kortebaan in Hoofddorp. ,,Daar wil ik gewoon hard zwemmen en zien hoever ik kan komen."


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties