Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zondag 24 juni

Archief

De artikelen van woensdag, 19 juni 2013.

Economiewoensdag, 19 juni 2013

Bedrijvenplatform kan los

Leeuwarden | Projectbureau A7Westergo geeft twee ton subsidie voor het opzetten van een digitaal kennisnetwerk voor bedrijven die duurzamer willen werken. Het project Goodstart speelt in op het succes van ‘Koplopers’ waarbij bedrijven hun krachten en ervaringen kunnen delen. In Fryslân is het aantal deelnemers daarbij al gegroeid van tachtig naar 350.

Economiewoensdag, 19 juni 2013

Weidegang loont mits koe genoeg gras eet

Leeuwarden | Weidegang kan in veel gevallen geld opleveren, ook bij grotere en geautomatiseerde bedrijven. Wel moeten boeren ervoor zorgen dat hun koeien genoeg gras eten.

Hoofdartikelwoensdag, 19 juni 2013

Coalitie moet een ander senaat gunnen

Gisteren nam Fred de Graaf (VVD) licht verbitterd afscheid als voorzitter van de Eerste Kamer. Tegen zijn zin moest hij aftreden na de rel of hij wel of niet Geert Wilders uit de commissie van in- en uitgeleide had gelaten. Wie De Graaf moet opvolgen is nog niet besloten. Maar dat het weer een VVD’er wordt is geen uitgemaakte zaak.

Regiowoensdag, 19 juni 2013

Harlingen stemt over herindeling

Harlingen | Vandaag bepalen de inwoners van Harlingen in een referendum of hun gemeente zelfstandig blijft of fuseert met Franekeradeel, het Bildt en Menameradiel tot één grote gemeente in Noordwest-Fryslân. Het referendum is raadgevend, maar een meerderheid van de gemeenteraad heeft aangegeven de uitkomst te zullen volgen.

Regiowoensdag, 19 juni 2013

SWF komt met verlanglijstje

Sneek | Het college van B en W van Súdwest-Fryslân heeft bij de provincie een lijst projecten ingediend waarvoor het college een bijdrage vraagt uit de Nuon-reserves. Volgens B en W versterken de projecten de economie in Súdwest-Fryslân en de leefbaarheid in het landelijk gebied. Súdwest-Fryslân vraagt in totaal ruim zestig miljoen euro uit het Nuon-fonds van de provincie.

Regiowoensdag, 19 juni 2013

Thialf wil ook snel antwoord van de KNSB

Leeuwarden | Naast Icedôme Almere heeft ook Nieuw Thialf de schaatsbond KNSB en sportkoepel NOC*NSF een ultimatum gesteld. Nieuw Thialf wil vóór donderdag om vier uur ’s middags antwoord hebben. Nieuw Thialf wil uitleg over de veelvuldige aanpassingen van het selectieproces voor de gunning van nationaal schaatstrainingscentrum. Dat blijkt uit correspondentie tussen de provincie Fryslân, de gemeente Heerenveen en Thialf enerzijds en de KNSB en NOC*NSF anderzijds, die de provincie openbaar heeft gemaakt.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties