Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zondag 24 juni

Archief

De artikelen van woensdag, 19 februari 2003.

Agendawoensdag, 19 februari 2003

Uitagenda

Uitagenda voor 20 t/m 26 februari

Analysewoensdag, 19 februari 2003

Geef het zorgpersoneel meer ruimte

Verpleegkundigen hebben als beroepsgroep een hoog aanzien, de zorgsector als geheel absoluut níet. Reden daarvoor is de doorgeschoten economisering van de zorg. Zorginstellingen moeten tegenwicht bieden aan die economisering door hun personeel de ruimte te geven datgene te doen wat hun beroep zo’n groot maatschappelijk aanzien geeft. Alleen dan kan het imago van de zorgsector verbeteren.

Analysewoensdag, 19 februari 2003

Waarom ook al weer oorlog?

Wegen de motieven voor een oorlog tegen Irak op tegen de te verwachten negatieve gevolgen ervan? Waarom wil Amerika oorlog? Hieronder om de gedachten te bepalen nog eens de argumenten van de voorstanders van gewapende actie.

Bijschriftwoensdag, 19 februari 2003

Druk

Je komt maar zelden mensen tegen die het niet druk hebben.

Cultuurwoensdag, 19 februari 2003

Kunst, de stille getuige van leed

Het Fries Museum in Leeuwarden presenteert tot en met 31 augustus de tentoonstelling Herkomst Gezocht . Onderwerp is de geschiedenis van de teruggave van kunstvoorwerpen na de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de oorlog heeft de Duitse bezetter tienduizenden kunstvoorwerpen naar eigen land gehaald. Soms gebeurde dat door verkoop maar heel vaak was er ook sprake van roof of inbeslagname. Na de oorlog is een deel van deze werken weer terug naar Nederland gebracht en teruggegeven aan de oorspronkelijke eigenaren. Ruim vierduizend overgebleven kunstwerken zijn toegevallen aan de Nederlandse Staat.

Cultuurwoensdag, 19 februari 2003

Levendige stillevens

Het stilleven was een typisch zeventiende-eeuws genre waarin vooral de Hollandse en Vlaamse schilders uitblonken. Hoewel het onderwerp een zekere mate van populariteit bleef houden, heeft het in de hedendaagse schilderkunst toch een wat gedateerd en stoffig imago. Op uitnodiging van Galerij de Lawei heeft een aantal kunstenaars zich opnieuw over het stilleven gebogen en geprobeerd het een nieuwe inhoud te geven.

Cultuurwoensdag, 19 februari 2003

Wolvega krijgt eindelijk oefenruimte

Wolvega/Heerenveen – Jongerencentra met daarin oefenruimte voor jonge muzikanten en mogelijkheden voor concerten voorzien in een duidelijke behoefte bij jongeren in veel plaatsen in Fryslân. In Sneek (Het Bolwerk) en Drachten (Iduna) heeft de jeugd al jaren zo’n plek. In Wolvega komt er nu eindelijk ook een ruimte alleen voor de jeugd. En dat is broodnodig, zegt de plaatselijke jongerenwerker Jolle Wieringa. ,,De jeugd verveelt zich hier stierlijk.’’

Cultuurwoensdag, 19 februari 2003

Vuur Flamenco brandt kort

Het leek er gisteravond op dat de groep Gitanos de Granada zich er een beetje van af maakte. Maar om nou te zeggen dat er niets gebeurde, is te kras. De groep staat echt wel garant voor een imponerende avond Flamencodans en -vuur. Ze haalden hun applaus en open doekjes echter wel wat gauw op. Dat was jammer en niet nodig, het publiek was gul genoeg. Kreeg Leeuwarden misschien de tol van een vermoeiende tournee te zien?

Cultuurwoensdag, 19 februari 2003

Eiland verhuist naar veiliger streken

Je zult maar met je geliefde eiland Terschelling door de lucht vliegen, langzaam voortgetrokken door ijle wolkenpartijen, Windveren genaamd. Dat overkomt Judith in Judith en de eilanddieven . Je zou het boek het beste een milieukritisch verhaal kunnen noemen. De auteur, predikant en columnist van het Nederlands Dagblad , heeft een redelijk spannend en actueel verhaal geschreven, dat desondanks door de alwetende verteller een enigszins ouderwets karakter heeft. De olievlekken waarvan er in werkelijkheid momenteel een aantal de wereldzeeën en kusten bedreigt, vormen de aanleiding voor de verhaalhandelingen. De actualiteit krijgt bij de uiteindelijke ontknoping nog eens extra aandacht in de figuur van koningin Beatrix en haar zoon. Wel had het verhaal met wat redigeren aan kwaliteit kunnen winnen.

Economiewoensdag, 19 februari 2003

Clickfondsaffaire is verspilde moeite

De jongste ontwikkelingen in de Clickfondszaak stemmen niet blij. De opeenstapeling van fouten is adembenemend. Als een particulier bedrijf zo slecht zou hebben gepresteerd, zou een regen van ontslagen het gevolg zijn geweest.

Economiewoensdag, 19 februari 2003

Mogelijke doorstart voor failliet Inventra Grootegast


Economiewoensdag, 19 februari 2003

NMa onderzoekt prijsafspraken


Economiewoensdag, 19 februari 2003

‘Voor je het weet kun je niets meer’

Groningen - Het aantal gevallen van burn-out neemt in Nederland onrustbarend toe. Volgens de Stichting Kenniscentrum Werkbeleving in Groningen heeft inmiddels 10 procent van de beroepsbevolking te kampen met deze heftige vorm van overspannenheid.

Expowoensdag, 19 februari 2003

Exposities

Een overzicht van de komende en lopende exposities

Hoofdartikelwoensdag, 19 februari 2003

Gemeenten bouwen...

Er zijn weinig onderwerpen die de gemoederen in de lokale politiek zo kunnen bezighouden als de bouw van een nieuw, of de verbouw van het bestaande gemeentehuis. Maandagavond besloot de gemeenteraad van Schiermonnikoog de plannen voor een nieuw ambtenarenkantoor in de prullenbak te gooien. De reden: het plan is te duur. Zelfs de goedkoopste inschrijver in de aanbestedingsprocedure zat nog 340.000 euro boven het beschikbare budget van 1,7 miljoen euro. De gemeenteraad was unaniem in haar oordeel: dit is financieel onverantwoord. De enige voorstander van de afgekeurde plannen, burgemeester Fennema, bleef met lege handen achter.

Regiowoensdag, 19 februari 2003

Beveiligers op asielcentra lopen ’s nachts gevaar

Leeuwarden – Beveiligers op asielzoekerscentra (azc’s) zijn niet veilig. ’s Nachts zit er maar één beveiliger op een centrum. Veel te weinig, vindt vakbond CNV. Beveiligers haken af omdat ze het werk in het azc te riskant vinden.

Regiowoensdag, 19 februari 2003

‘Gedenk te Sterven’ Schraard 100 jaar

Schraard – ,,Krije wy ek feest?’’ Vorig jaar kregen de mannen van de begrafenisvereniging Gedenk te Sterven uit Schraard deze vraag geregeld om de oren. Vandaar dat het bestuur zich moest beraden over een jubileumbijeenkomst. Een feest wordt het niet, ,,want dat past net’’, vindt penningmeester Hendrik Bakker. Wel staat er voor vanavond een bijzonder stijlvolle bijeenkomst gepland in dorpshuis de Utwyk. Alle ruim tweehonderd leden zijn uitgenodigd ,,voor een bijzonder gedenken’’, aldus de uitnodiging.

Regiowoensdag, 19 februari 2003

Nijpels: zweeftrein ter beoordeling van kiezer

Leeuwarden – De Statenverkiezingen zijn bij uitstek het moment waarop de Friese bevolking zich kan uitspreken voor of tegen een magneetzweefbaan. Dat zei Commissaris van de Koningin Nijpels gisteren in de interprovinciale statencommissie van het Noorden (IPSC).

Regiowoensdag, 19 februari 2003

LPF: harder rijden in Fryslân voorkomt file

Leeuwarden – Als er harder gereden wordt, kan een weg meer auto’s per uur verwerken en worden files voorkomen. Ook is het veiliger als een automobilist niet steeds op de snelheidsmeter moet kijken. Daarom moet er gauw een eind komen aan de snelheidscontroles in Fryslân. Dat betoogde Piet Oosterhuis, lijsttrekker van de LPF bij de provinciale verkiezingen in Fryslân, gisteren op een partijbijeenkomst in Leeuwarden.

Regiowoensdag, 19 februari 2003

Friese ‘nederzetting’ beschermd

Haarlem - De provincie Noord-Holland heeft het terrein Kronenburg in Castricum aangewezen als het eerste provinciale archeologische monument van Nederland. Dat heeft de provincie laten weten. In de bodem van het terrein van 28 hectare bevinden zich onder meer resten van oude Friese nederzettingen. Met de nieuwe status is het terrein goed beschermd. Zonder vergunning mag er niet worden gegraven, geploegd of gebouwd, zodat de bodemlagen intact blijven.

Regiowoensdag, 19 februari 2003

Jacht geregeld vanuit Drachten

Leeuwarden - Fryslân, Groningen en Drenthe gaan samen met belanghebbenden in de provincies de jacht regelen. De drie provinciebesturen subsidiëren elk de oprichting van een faunabeheereenheid voor hun gebied. De noordelijke FBE’s krijgen waarschijnlijk een gezamenlijk kantoor bij de NLTO in Drachten.

Regiowoensdag, 19 februari 2003

Jacht geregeld vanuit Drachten

Leeuwarden - Fryslân, Groningen en Drenthe gaan samen met belanghebbenden in de provincies de jacht regelen. De drie provinciebesturen subsidiëren elk de oprichting van een faunabeheereenheid voor hun gebied. De noordelijke FBE’s krijgen waarschijnlijk een gezamenlijk kantoor bij de NLTO in Drachten.

Regiowoensdag, 19 februari 2003

‘Verband met veeziekte blijft moeilijke zaak’

Leeuwarden - Een gemeente of waterschap moet aansprakelijk zijn als vee rond een riooloverstort ziek wordt. Is het nu nog zo dat een boer moet bewijzen dat zijn vee ziek is geworden van een riooloverstort, straks is het aan gemeente of waterschap om te bewijzen dat het niet zo is. Dat is het advies van de commissie Diergezondheid en Riooloverstorten aan de minister van Landbouw en de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. Woordvoerder Gerben de Jong van Wetterskip Fryslân hierover.

Geloof & Kerkwoensdag, 19 februari 2003

Opnieuw overleg in kwestie Easterein

Easterein – De kerkenraad van de Samen-op-Weggemeente van Easterein heeft dinsdagavond met de gemeente gesproken over het conflict dat in de gemeente leeft.

Geloof & Kerkwoensdag, 19 februari 2003

‘Azc’s moeten straks weer open’

Leeuwarden – Alle asielzoekerscentra waarvan vorige week de sluiting is aangekondigd, zijn ,,binnen vijf jaar weer open’’. Die voorspelling doet Goos Minderman van de projectgroep Vluchtelingen van de landelijke Raad van Kerken. De daling van het aantal vluchtelingen dat naar Nederland komt, is volgens hem maar tijdelijk.

Geloof & Kerkwoensdag, 19 februari 2003

Geen plaats voor ‘reli-kertier’ op Omrop

Leeuwarden – Er is geen ruimte voor een structureel ‘reli-kertier’ met nieuws uit de Friese kerken op Omrop Fryslân radio of tv. ,,Dat reli-kertier komt der net’’, zei hoofdredacteur Hans Snijder dinsdag bij de Friese Raad van Kerken. ,,Ik leau net yn fersnippering. Dan binne der ferskate kulturele ynstituten mei in stevige sosjaal-maatskiplike bân dy’t ék oanspraak meitsje kinne op sa’n programma.’’

Geloof & Kerkwoensdag, 19 februari 2003

Kerk en cultuur: een moeilijke dialoog

Het boek Uitgedaagd door de tijd (2000) van destijds jubilerende Hervormde Bond voor Inwendige Zending (IZB) heeft veel stof doen opwaaien. Naast waardering was er ook stevig verzet. Nu, twee jaar later, heeft de IZB een vervolgboek gepresenteerd onder de titel Om de verstaanbaarheid: over bijbel, geloof en kerk in een postmoderne samenleving .

Geloof & Kerkwoensdag, 19 februari 2003

Friese kerkendag 2004 in Franeker of Bolsward

Leeuwarden – De oecumenische Kerkendag die de Friese Raad van Kerken volgend jaar wil houden, zal plaatshebben in Bolsward of Franeker. Dat is dinsdag bepaald.

Sportwoensdag, 19 februari 2003

Cambuur speelt Veendam van keiharde mat

Veendam – Voor Cambuur Leeuwarden is het een seizoen met hoge pieken en diepe dalen. Dinsdag werd in stadion De Lange Leegte weer een hoogtepunt bereikt. De voormalige angstgegner BV Veendam werd van de keiharde, maar goed te bespelen, mat gespeeld. De Groningers mochten blij zijn dat de gasten verzuimden naar een monsterscore uit te lopen.

Sportwoensdag, 19 februari 2003

Jan Bruin scoort 50ste goal voor Cambuur

Veendam - Jan Bruin heeft dinsdagavond in de met 1-4 gewonnen wedstrijd tegen BV Veendam zijn vijftigste competitiedoelpunt voor Cambuur Leeuwarden gemaakt. De Amelander liet zijn jubileumtreffer (0-1) meteen volgen door het 51ste doelpunt (0-2).

Sportwoensdag, 19 februari 2003

Denneboom mag na dit seizoen weg

Heerenveen – Sportclub Heerenveen heeft Romano Denneboom te kennen gegeven dat er na dit seizoen over een vertrek valt te praten. Dat meldt Voetbal International woensdag.

Sportwoensdag, 19 februari 2003

Allan Bak Jensen revalideert in Denmarken

Heerenveen – Heerenveen-speler Allan Bak Jensen gaat in zijn geboorteland Denemarken werken aan een revalidatie van een slepende rugblessure.

Sportwoensdag, 19 februari 2003

Cambuur wil ook zonder subsidie op kunstgras

Leeuwarden – Cambuur Leeuwarden gaat er alles aan doen om volgend seizoen samen met Heracles Almelo als eerste Nederlandse profvoetbalclub op kunstgras te voetballen. De Friese eerstedivisonist kreeg gisteren een teleurstelling te verwerken omdat de Europese voetbalbond UEFA niet Cambuur maar de andere kandidaat Heracles heeft uitverkoren voor een proef. De Twentse club ontvangt daarvoor een flinke startsubsidie van 200.000 euro.

Weerwoensdag, 19 februari 2003

Koude wind

Er waait vanmiddag een koude en sterke oost tot zuidoostenwind, in het Waddengebied is deze soms krachtig. Daarbij is er veel zon en een tot +3 graden oplopende temperatuur. Vannacht vriest het 3 tot 5 graden.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties