Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
woensdag 20 juni

Archief

De artikelen van zaterdag, 18 juni 2016.

Economiezaterdag, 18 juni 2016

Jaarlijks vierhonderd huizen uit fabriek Van Wijnen

Gorredijk - De productielocatie van Romein beton in Gorredijk heeft vijf jaar na sluiting een nieuwe invulling. Bouwbedrijf Van Wijnen wil er jaarlijks vierhonderd volledige prefabwoningen vervaardigen. De fabriek zorgt voor tien tot vijftien nieuwe banen. Gisteren is de vestiging officieel geopend door Commissaris van de Koning John Jorritsma.

Hoofdartikelzaterdag, 18 juni 2016

Denken over het begin vol tegenstellingen

De meningen zijn nog steeds verdeeld: hoe moet het verhaal over het begin van mens en wereld in het bijbelboek Genesis worden gelezen? Voor sommigen is het antwoord: je moet het scheppingsverhaal letterlijk lezen. Want dat verhaal is geschreven onder inspiratie van God. Wat blijft er over van het geloof als je zegt dat Genesis een mythe is? Hoe moet je dan, bijvoorbeeld, denken over de zondeval? Of over wat goed en kwaad is?

Regiozaterdag, 18 juni 2016

Nazorgers haken af vanwege raapverbod

Wiuwert - Voor veel leden van de Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) is de lol van het nazorgen er een beetje af sinds kievitseieren niet meer geraapt mogen worden. De belangstelling voor nazorg neemt af. Dat constateert BFVW-voorzitter Rendert Algra nu ook de drie telrondes van half mei tot begin juni - de zogeheten tweede leg - zijn afgerond.

Regiozaterdag, 18 juni 2016

Managers zien leiding van Caparis niet meer zitten

Drachten - Een groot deel van het managementteam en de staf van Caparis vragen zich openlijk af of algemeen directeur Ben Gerrits en de raad van commissarissen nog wel in staat zijn leiding te geven aan de sociale werkvoorziening in Drachten. Bij de meerderheid is het vertrouwen in de directeur en de RvC inmiddels onherstelbaar geschaad.

Regiozaterdag, 18 juni 2016

Bijzondere berging van geallieerd vliegtuig

Een stuk IJsselmeer van 25 bij 36 meter wordt in augustus ingedamd en leeggepompt om een vliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog te bergen. Het is voor het eerst dat een wrak uit de oorlog op deze manier wordt geborgen.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties