Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
vrijdag 22 juni

Archief

De artikelen van maandag, 18 mei 2015.

Cultuurmaandag, 18 mei 2015

In nije k‚ns foar 'Ruth' mei noch mear gl‚ns

It moast noch ienris barre mei Ruth. Mar dan krekt wat oars. Dat hat grif de gedachte west fan tŻzenpoat Hindrik van der Meer. DÍrom wie der ŰfrŻne wykein in grutte flecht op de grutte seal van de nije Lawei yn Drachten. Dat wie it plak dÍr 't neffens muzykman Van der Meer yn in nije foarm boarte wurde moast mei de poŽtyske teksten fan Folkert Verbeek. Sa geef is syn Fryske taal!

Cultuurmaandag, 18 mei 2015

Ferhalen en muzyk foar YndiŽfeteranen

Mei it ferskinen fan Speerstra syn lÍste boek, Op klompen troch de dessa, liket it wol as is it swijen oer YndiŽ lang om let en foargoed ferbrutsen. De soldaten fan doe wolle net langer it ferline yn har opbergje no't der noch mar sa'n koart eintsje takomst is. Se moatte de ferhalen kwyt, elkoar treffe en deroer prate.

Hoofdartikelmaandag, 18 mei 2015

Positie publieke omroep weer zwakker

Per 1 januari 2000 zijn de luister- en kijkgelden afgeschaft door het tweede 'paarse' kabinet. Tot dan betaalde de Nederlandse burger apart voor de radio- en televisieuitzendingen. Sinds 2000 wordt de publieke omroep betaald uit de belastingopbrengsten. De gewijzigde financiering van de omroep werd stevig bekritiseerd. Gevreesd werd dat de publieke omroep in het nieuwe systeem speelbal zou worden van politieke en financiŽle belangen. Die zorg is uitgekomen: het beleid bij de publieke omroep is steeds minder publiek en steeds meer overheid en politiek. De positie van de omroeporganisaties, die mede het omroepbestel vormen, wordt steeds zwakker, zowel ten opzichte van de NPO als ten opzichte van de overheid. Een voorbeeld van dat laatste: de NPO kan straks zelfs buiten de omroepverenigingen programma's bestellen bij externe partijen.

Regiomaandag, 18 mei 2015

Minuut stilte bij aanvang korfbaltoernooi Twijzel

Twijzel - Een minuut stilte waarin het ongeval met de dug-out, op 21 mei vorig jaar, wordt herdacht. Zo begint woensdag het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi op sportpark De Moune in Twijzel. Of er dit jaar wel weer een toernooi moest komen? Daar kreeg de organiserende korfbalvereniging Olympia uit Twijzel een duidelijk antwoord op, vertelt bestuurslid Herman Annema desgevraagd. ,,Ik zal eerlijk zeggen: de moed was ons wel in de schoenen gezonken, maar vanaf het begin kregen we steunbetuigingen van scholen en sportclubs uit het hele land om toch door te gaan."

Regiomaandag, 18 mei 2015

Schoolsluiting dreigt voor Otto Clant Skoalle Boksum

Boksum - De algemeen bijzondere basisschool Otto Clant Skoalle in Boksum moet mogelijk sluiten als er niet meer leerlingen bijkomen. Dat is aan ouders van leerlingen medegedeeld tijdens een open gespreksavond vorige week, zo bevestigt schooldirecteur Diana van der Schoor desgevraagd.

Regiomaandag, 18 mei 2015

Plattelandsbeleid gemeenten moet beter

Leeuwarden - Gemeenten moeten de komende jaren meer inspelen op de schaalvergroting van (agrarische) bedrijven en voorzieningen en een toename van kleinschalige lokale initiatieven van burgers en bedrijven. Dat stelt onderzoeksinstituut Alterra. In een onderzoek naar veranderingen tot 2040 stelt Alterra dat het huidige beleid vaak ontoereikend is voor de grote en vaak onomkeerbare veranderingen in het landelijk gebied. Gemeenten moeten hierbij optrekken met burgers en bedrijven, stellen ze in een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Geloof & Kerkmaandag, 18 mei 2015

4000 mensen bij vernieuwd Strandheem Festival

Strandheem - Het Strandheem Festival bij Opende heeft de afgelopen dagen ruim vierduizend mensen getrokken. De vernieuwde evangelisatiecampagne, georganiseerd door acht kerken in noordoost-Frysl‚n, verliep zeer geslaagd, zegt voorzitter Sicco Kits van de Strandheemcommissie.

Sportmaandag, 18 mei 2015

Nordfeldt: speler van 't seizoen, maar een 'min sin as in baarch'

Door Edward Jorna

Sportmaandag, 18 mei 2015

El Makrini wil vooral sportieve stap maken

Door Daan Rieken

Sportmaandag, 18 mei 2015

Cambuur krijgt 'n ander gezicht na recordjaar

Door Daan Rieken -


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties