Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
donderdag 21 juni

Archief

De artikelen van vrijdag, 18 november 2005.

Bijschriftvrijdag, 18 november 2005

Wie nakomt gaat voorop

Dat is toch wel hard: je zult maar de hele dag gewerkt hebben, geploeterd hebben in de middagzon en dan moet je meemaken dat een arbeider die te elfder ure pas begonnen is, net zoveel krijgt als jij.

Economievrijdag, 18 november 2005

‘Zonder ingrijpen stevenen we af op een wereldwijde ramp’

Amsterdam - De wereld stevent op een grote ramp af. Hoe kunnen mensen dat laten gebeuren, slim als ze zijn? Jane Goodall, de wereldberoemde chimpanseeonderzoeker, houdt hoop. Maar de vooruitzichten zijn somber.

Economievrijdag, 18 november 2005

Bos Mechanisatie neemt activiteiten Harcos Harich over

Easterein – Bos Mechanisatie heeft afgelopen week de activiteiten van Harcos in Harich overgenomen. Door de overname is het aantal werknemers van het bedrijf gegroeid met drie mensen naar 23. Bos Mechanisatie heeft een nevenvestiging met twee werknemers in Lollum.

Economievrijdag, 18 november 2005

‘Keer economische ramp met scholing’

Surhuisterveen - Als de gemeentes Achtkarspelen en Kollumerland niet investeren in scholing, verslechtert de economie in die regio snel.

Hoofdartikelvrijdag, 18 november 2005

Nagedachtenis…

In Nijmegen is een wake gehouden voor de slachtoffers van de brand in de gevangenis op Schiphol. De herdenking was mede georganiseerd door de deze week omgebrachte politiek activist Louis Sévčke. Daarom beleefden de deelnemers de bijeenkomst ook een beetje ter nagedachtenis aan de activist. Vanavond wordt in Leeuwarden een herdenkingsdienst gehouden voor de slachtoffers van de brand.

Hoofdartikelvrijdag, 18 november 2005

Weg met Smallingerland!

De vertrekkende burgemeester van Smallingerland, Pieter van der Zaag, probeerde tijdens zijn laatste Nieuwjaarstoespraak de naamgeving van ‘zijn’ gemeente aan de orde te stellen. Hij vertelde hoe tijdens de televisie-uitzending waarin Drachten werd bekroond als ‘schoonste stad’ van Nederland de presentator aan hem (de burgemeester) vroeg: ,,Waar ligt Smallingerland eigenlijk?’’

Regiovrijdag, 18 november 2005

Grotere schepen tussenHarlingen en Franeker

Harlingen/Franeker – Het Van Harinxmakanaal tussen Harlingen en bedrijventerrein Kie in Franeker wordt gedeeltelijk verdiept en opgewaardeerd. Dan kunnen er schepen door met een diepgang van drieënhalve meter en een laadvermogen van 2500 ton; duizend ton meer dan nu het geval is. Dat heeft gedeputeerde Baas gisteren bekend gemaakt.

Regiovrijdag, 18 november 2005

Andere oplossing deel Centrale As overwogen

Veenwouden – Er wordt nog eens heel goed gekeken of de Centrale As op een andere manier het landschappelijk waardevolle gebied tussen Veenwouden en Noardburgum kan doorkruisen. Dat heeft de stuurgroep van deze geplande autoweg tussen Dokkum en Nijega aangekondigd. De aantasting van het gebied is een zorg die door veel partijen geuit is tijdens de inspraakronde. In totaal zijn er zo’n driehonderd inspraakreacties gekomen op de plannen.

Regiovrijdag, 18 november 2005

Stad investeert zes ton extra in Kenniscampus

Leeuwarden – Leeuwarden steekt nog eens zes ton extra in de Kenniscampus. De grondopbrengst valt hoger uit dan oorspronkelijk was geraamd. B en W willen dat geld ook in het project steken; eerder had de raad uitgesproken het bij 2,4 miljoen te willen laten. Wethouder Krol (onderwijs) zegt door deze extra investering bij de hogescholen te hebben bedongen dat de stad ,,echt niet meer dan dit” investeert in de Kenniscampus. ,,Dat geeft de raad extra zekerheid.” Als de kosten hoger uitvallen, moet het plan soberder worden uitgevoerd.

Regiovrijdag, 18 november 2005

Oude Friezen te vinden met nieuwe gids

Wie op zoek gaat naar zijn voorouders, moet een doorzetter zijn. Genealogisch onderzoek is een hobby die erg frustrerend kan zijn. Bij de speurtocht naar de eigen familiegeschiedenis zijn er talloze hindernissen denkbaar. Maar het genoegen over de ontdekking van bijvoorbeeld het beroep van die ene voorouder uit de achttiende eeuw maakt het allemaal de moeite waard. Althans, zo denken vele duizenden enthousiastelingen in Nederland erover.

Regiovrijdag, 18 november 2005

‘Wachttijden langer dan afgesproken’

Leeuwarden – De wachtlijsten voor de zorg in Nederland zijn langer dan de afgesproken norm van zeven weken. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Bij zeker zes zorgverzekaars moesten de verzekerden gemiddeld langer dan die tijd wachten voordat ze terecht konden in het ziekenhuis voor een niet-spoedeisende opname of dagbehandeling.

Regiovrijdag, 18 november 2005

‘Er wordt te veel gesloopt’

Sneek – Er bestaan veel vooroordelen over de Nederlandse woonwijken die gebouwd zijn in de jaren vijftig en zestig, de periode van de wederopbouw. De wijken hebben ten onrechte een slecht imago; er zou meer behouden moeten blijven.

Regiovrijdag, 18 november 2005

Rondweg komt er eindelijk

Franeker – De rondweg om Franeker wordt eindelijk doorgetrokken. De weg ten zuiden van de stad gaat met een viaduct over de spoorlijn; voor fietsers wordt een tunnel aangelegd. De aanleg zorgt ervoor dat bedrijventerrein Kie zich kan ontwikkelen en de binnenstad verlost wordt van doorgaand verkeer. In 2009 moet alles klaar zijn.

Regiovrijdag, 18 november 2005

Kroes draagt Wieling voor als zijn opvolger

Leeuwarden – Wiebe Wieling wordt de opvolger van Henk Kroes als voorzitter van de Vereniging De Friesche Elfsteden. Wieling (49) woont in Hurdegaryp en heeft de Elfstedentocht zelf twee maal gereden, in 1986 en 1997.

Geloof & Kerkvrijdag, 18 november 2005

Hoofdredacteur FD ontvangt Spaanprijs

Zwolle - Hoofdredacteur Lútsen Kooistra (1951) van het Friesch Dagblad en Het goede leven heeft tijdens een symposium in Zwolle de tweejaarlijkse Spaanprijs in ontvangst genomen.

Geloof & Kerkvrijdag, 18 november 2005

ZondagsNieuwsblad geweigerd wegens ‘horrorscoop’

Leeuwarden – Een evangelisatiecommissie op de Veluwe heeft geweigerd het ZondagsNieuwsblad te verspreiden, zo maakte de in Leeuwarden gevestigde uitgeverij Water in Wijn bekend. Als reden gaf de commissie op dat er een ‘horrorscoop in het ‘christelijke boulevardblad’ staat.

Geloof & Kerkvrijdag, 18 november 2005

Nieuwe uitgave van ‘Hij leefde onder ons’ verschijnt met Pasen

Toronto – In de aanloop naar Pasen 2006 komt er een nieuwe Nederlandse uitgave van het evangelisatieboekje Hij leefde onder ons , een strip over het leven van Jezus. Dit heeft de uitgever, de in Toronto (Canada) woonachtige Alkmaarder Warmolt Houwing, bekend gemaakt. ,,We willen de boekjes in drievoud in cellofaan verpakken, met de sticker ‘1 voor uzelf en 2 om weg te geven’ erop.

Geloof & Kerkvrijdag, 18 november 2005

Hoofdbestuur gaat in op tekort 7 miljoen

Leeuwarden – De Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland (VKB) heeft in een open brief aan de kerkrentmeesters uitleg gegeven over de commotie die ontstond over het vermeende tekort van 7 miljoen bij de PKN in 2004.

Geloof & Kerkvrijdag, 18 november 2005

‘We timmeren aan de weg’

Exmorra – De Protestantse Gemeente Exmorra-Allingawier was een van de eerste kleine dorpskerken die in juni officieel ‘Protestantse Gemeente’ werd. Niet alleen dat was een nieuwsfeit. In de kerkelijke gemeente gebeurt van alles. ,,We timmeren aan de weg’’, aldus scriba Pieter Dijkstra (66). Het vernieuwingsproces van een dorpskerk in kaart gebracht.

Weervrijdag, 18 november 2005

Buiig


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties