Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zaterdag 23 juni

Archief

De artikelen van donderdag, 16 december 2004.

Achtergronddonderdag, 16 december 2004

Onderschat de islam niet

,,In de geschiedenisboekjes staat bij 1683 dat de Turkse moslims toen voor de poorten van Wenen stonden. Anno 2004 zijn ze doorgestoten tot de stranden van de Noordzee en staan ze onder andere voor de monumentale deuren van het Landelijk Dienstencentrum van de PKN aan de Joseph Haydnlaan in Utrecht. Of zijn ze daar inmiddels al binnen?’’ Het moge duidelijk zijn, veel vertrouwen heeft Wim Kortenoeven van Christenen voor Israël niet in de dialoog die KerkinActie en ICCO aangaan met islamitische organisaties. Zijn ronkende beeldspraak moet niet al te serieus worden genomen, zijn kritiek op welwillende maar even naďeve christenen des te meer. In die kritiek staat hij niet alleen.

Achtergronddonderdag, 16 december 2004

Een gelopen race

Straatsburg/Brussel - Nee, officieel zegt het niets wat het Europees Parlement gisteren heeft bepaald over het beginnen van onderhandelingen met Turkije over mogelijke toetreding tot de Europese Unie. De regeringsleiders kunnen daar in alle onafhankelijkheid onderling over beslissen. Het standpunt van het parlement is slechts een goedbedoeld advies. Maar in de praktijk zal blijken dat de conclusies die morgen openbaar worden gemaakt als twee druppels water lijken op de tekst die gisteren door het Europees Parlement is vastgesteld.

Bijschriftdonderdag, 16 december 2004

Bel en Nebo

Jesaja troost de ballingen met een visioe.

Economiedonderdag, 16 december 2004

Provincie helpt bij zakendoen met China

Leeuwarden – De provincie Fryslân richt een kantoor in dat ondernemers helpt die willen zaken doen met China, en dan vooral met de provincie Sichuan waarmee al bestuurlijke en bedrijfsmatige contacten bestaan. Provinciale Staten stemden gisteren in met het benodigde bedrag van ruim 81.000 euro. Volgens gedeputeerde Bijman hebben door eerdere trips van Friese ondernemers en bestuurders nu zeker zes Friese bedrijven vaste contracten met China en levert het de provincie zo een paar miljoen euro per jaar op.

Economiedonderdag, 16 december 2004

Groot tekort aan personeel callcenter

Leeuwarden – Callcenters hebben nog altijd de grootste moeite om personeel te vinden. Volgens het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) in Leeuwarden schommelt het aantal vacatures voor callcentermedewerkers tussen de vijftig en 150.

Economiedonderdag, 16 december 2004

‘Uienoogst dit seizoen niet meer rendabel’

Leeuwarden – De uienoogst wordt dit winterseizoen niet meer rendabel. Dat verwacht akkerbouwwoordvoerder U. Hiddema van de NLTO.

Economiedonderdag, 16 december 2004

‘Regenverzekering voor boeren in maart van start’

Den Haag – Met ingang van 1 maart volgend jaar kunnen boeren zich verzekeren tegen regenschade. Dat verwacht akkerbouwwoordvoerder Aike Maarsingh van LTO Nederland. ,,We zijn nu alleen nog bezig met het afronden van alle papierenwerk en formaliteiten.”

Economiedonderdag, 16 december 2004

Fryslân bespaart miljoenen op wegenbouw

Leeuwarden – De provincie Fryslân houdt miljoenen euro’s over aan projecten in de grond-, weg- en waterbouw. Dat komt doordat de bouwers steeds lagere prijzen accepteren. Vianed en Bouwned, de brancheorganisaties in de bouw, zijn bezorgd over de prijzenslag, omdat steeds meer bouwers op of onder de kostprijs werken.

Hoofdartikeldonderdag, 16 december 2004

Annan heeft het verbruid…

Het is hoog tijd dat VN-baas Kofi Annan opstapt, vindt een aantal Amerikaanse conservatieve Congresleden. Als het politici uit een ander land waren had niemand aan hun oproep enige aandacht besteed. Maar omdat Amerika de grootste contributiebetaler van de VN is, wordt aan hun woorden serieus aandacht besteed.

Regiodonderdag, 16 december 2004

Schepen Lemmer-Delfzijl groter

Gaarkeuken – De vaarweg Lemmer-Delfzijl wordt verruimd en geschikt gemaakt voor grotere binnenvaartschepen. Bruggen worden verhoogd zodat schepen vier lagen containers kunnen vervoeren. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de provincies Fryslân en Groningen zijn het gisteren eens geworden over de uitvoering van eerdere afspraken.

Regiodonderdag, 16 december 2004

Gedeputeerde overleeft motie vooralsnog

Leeuwarden – De subidieregeling voor bedrijven in de agrarische sector die hebben geleden onder de mkz-uitbraak, wordt verruimd. Dat hebben Provinciale Staten gisteren bekrachtigd in een rumoerige vergadering, waarin CDA-gedeputeerde Bijman een motie van wantrouwen overleefde – omdat de PvdA hem nog het voordeel van de twijfel gunt.Het gaat om de regeling waarop alleen de indertijd niet geruimde bedrijven aanspraak kunnen maken. Provinciale Staten stemden ermorrend mee in dat deze ondernemers maximaal 100 procent van hun investeringsaanvraag vergoed kunnen krijgen in plaats van de tot nu geldende 50 procent. De gedeputeerde had dat nu eenmaal al toegezegd. Het maximumbedrag (100.000 euro voor drie jaar) blijft gehandhaafd. Provinciale Staten voegden daar twee beperkende voorwaarden aan toe. De investeringen moeten gedaan worden in het gebied dat indertijd getroffen werd, dus alleen Noord-Oost Fryslân. Zomerhuisjes bouwen in bijvoorbeeld Appelscha is dus uit den boze. Ook schrappen PS een deel van het totaal beschikbare budget om nijd bij de destijds geruimde bedrijven te voorkomen. Die kregen toen maar maximaal 70 procent vergoed van de door hen geleden schade, en een meerderheid van Provinciale Staten vindt het oneerlijk als de vergoedingsregeling voor de overige bedrijven onevenredig royaal zou zijn. Daarom gaat het totaalbedrag van de 30 procent die toen niet aan de geruimde bedrijven werd uitgekeerd, nu van deze subsidieverordening af.

Regiodonderdag, 16 december 2004

‘Plastische chirurgie is niet alleen mooisnijderij’

Leeuwarden - Nederland kende hooguit dertig plastische chirurgen toen het Diaconessenziekenhuis in Leeuwarden 25 jaar geleden het specialisme in huis haalde. Inmiddels behoort de maatschap Plastische Chirurgie van het Medisch Centrum Leeuwarden tot de top van het land. Vorig jaar kreeg ze de bevoegdheid om jonge artsen te trainen in het vak.

Regiodonderdag, 16 december 2004

Zuiderzeelijn geslachtofferd

Den Haag – De Zuiderzeelijn wordt waarschijnlijk het slachtoffer van alle fouten die zijn gemaakt bij de Betuwelijn en de HSL-Zuid. Een meerderheid van de Tweede Kamer betwijfelt of het miljardenspoor tussen het Noorden en de Randstad moet worden aangelegd. Het nut van de spoor- of zweeflijn is onvoldoende onderzocht, en de risico’s zijn groot.

Geloof & Kerkdonderdag, 16 december 2004

Een adventskaars voor thuisgebruik

In het Friesch Dagblad in de aanloop naar het kerstfeest iedere week aandacht voor een project of gebruik in deze periode. Deel 4 (slot): de kaars

Geloof & Kerkdonderdag, 16 december 2004

Inkomsten goede

Leeuwarden – De inkomsten van goede doelen daalde in |2003 met 2 procent. Dat maakt het Centraal Bureau Fondswerving bekend in haar jaarverslag over vorig jaar, dat donderdag gepresenteerd wordt. De daling wordt vooral veroorzaakt door minder opbrengsten uit nalatenschappen. Collecten, mailingacties, giften en dergelijke maakten een pas op de plaats. Met name de kleinere organisaties hebben het volgens het CBF vorig jaar moeilijk gehad.

Geloof & Kerkdonderdag, 16 december 2004

Waarom we met Kerst over de winter zingen

Hellendoorn - In verschillende advents- en kerstliederen wordt een verband gelegd tussen het kerstfeest en de winter. Een bekend voorbeeld is gezang 132 uit het Liedboek voor de kerken , waar gesproken wordt over ‘een roos die ontloken is uit barre wintergrond’. Hoe vanzelfsprekend is die verbinding tussen kerst en winter?

Sportdonderdag, 16 december 2004

Zwaluwen neemt Meindert Tadema in genade aan

Leeuwarden – Leeuwarder Zwaluwen heeft het royement van erevoorzitter Meindert Tadema opgeheven. Dat is het resultaat na bemiddeling van oud-bestuurslid van de KNVB Hans Bouwhuis en de Leeuwarder wethouder Gerrit Krol.

Sportdonderdag, 16 december 2004

Matchwinner Bruggink: Of hij scheurt af, óf ik schiet ’m erin

Heerenveen – De Europese exercitie van SC Heerenveen duurt nog even voort. Daar was het gisteravond uiteindelijk allemaal om begonnen. In een weinig verheffende partij tegen de Koninklijke Sport Kring Beveren liet de formatie van trainer Gertjan Verbeek zich bepaald niet van haar beste kant zien. Daar was een ieder het wel over eens. Maar dat mocht de pret niet drukken, want de historische plaatsing bij de laatste 32 van het UEFA Cuptoernooi was een feit.

Sportdonderdag, 16 december 2004

Heerenveen wil blijvertje zijn in subtop Europa

Heerenveen – In een tempo waarin zelfs zondag vierdeklasser Bakkeveen mee zou kunnen (was getekend: oud-Bakkevener Riemer van der Velde) wandelde Sportclub Heerenveen gisteravond voor het eerst in de clubgeschiedenis de zestiende finales van het UEFA Cup-toernooi binnen. Die uitschieter smaakt naar meer: Heerenveen wil een blijvertje zijn in Europa.

Weerdonderdag, 16 december 2004

Onstuimig

Het wordt onstuimig weer met morgenmiddag aan zee een harde tot stormachtige wind. Daarbij hebben we te maken met veel bewolking, en vanaf vanmiddag ook regen. De middagtemperaturen komen te liggen rond 8 ŕ 9 graden.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties