Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
dinsdag 19 juni

Archief

De artikelen van zaterdag, 16 november 2002.

Achtergrondzaterdag, 16 november 2002

Een ‘motie van uitbundige vrolijkheid’

Aldus besloten in Den Haag

Achtergrondzaterdag, 16 november 2002

Een Europees beleid voor embryo’s

Aldus besloten in Brussel

Analysezaterdag, 16 november 2002

Spanning over reactie van Irak

De wereld wachtte deze week vol spanning af hoe de dictator van Irak, Saddam Hussein, zou reageren op de resolutie die de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties unaniem had aangenomen. Zou hij buigen voor de eis om wapeninspecteurs toe te laten? Saddam koos op de valreep eieren voor zijn geld. Hij liet weten dat de inspecteurs zonder voorwaarden vooraf hun werk kunnen gaan doen. Hij wil een Amerikaanse aanval voorkomen.

Analysezaterdag, 16 november 2002

Schandaal

P.S. Fryslân

Bijschriftzaterdag, 16 november 2002

Ja en nee

De bijbel leert ons om ja en nee te zeggen.

Cultuurzaterdag, 16 november 2002

Hollanders winnen weer op Kneppelfreed

Leeuwarden – ,,Dat ien sa’n Hollander sa’n macht hat’’, klaagt kunstenaar Ids Willemsma over de procureur-generaal van het Gerechtshof in Leeuwarden. ,,Een bestuurlijk compromis’’, moppert Peter Boomsma, schrijver van het boekje over vijftig jaar Kneppelfreed.

Cultuurzaterdag, 16 november 2002

Zondagavondzang bij jubileum dirigent Durk de Vries

Sint Annaparochie – In de gereformeerde kerk van Sint Annaparochie vindt zondag een zondagavondzang plaats, bij gelegenheid van het veertigjarig jubileum van koordirigent Durk de Vries.

Cultuurzaterdag, 16 november 2002

Händels oratorium ‘Samson’ nog steeds actueel

Soms gebeurt het dat Bijbelverhalen plotseling een nieuwe actualiteit krijgen. Afgelopen zomer werd op een paar plaatsen gepreekt over de dood van Simson, de man die zichzelf opofferde om zijn volk vrijheid te geven. Dat heeft nieuwe actualiteit gekregen doordat Palestijnen zichzelf opbliezen – en nog opblazen – om daarmee slachtoffers te maken onder de Israëliërs. Behalve het verlangen naar vrijheid speelt daarbij ook het idee van vergelding een grote rol en is wraak mede een drijfveer tot zo’n verschrikkelijke handeling. Er zijn ontegenzeggelijk parallellen aan te wijzen.

Economiezaterdag, 16 november 2002

FNV Bouw waarschuwt leden: weiger ontslag

Drachten - FNV Bouw gaat maandag bij het Centrum voor Werk en Inkomen in Drachten leden helpen bij het invullen van formulieren. De bond waarschuwt voor de in haar ogen ‘schandelijke inperking’ door de overheid van de zogenaamde ‘winter-WW’, de tijdelijke uitkering tijdens de wintermaanden. Schilders en werknemers in de grond-, weg- en waterbouw moeten ontslag weigeren, vindt FNV Bouw.

Economiezaterdag, 16 november 2002

‘Val Westerbaan heeft gevolgen voor Aquaverium’

Grou/Leeuwarden – Het dreigende faillissement bij Bouwbe drijf Westerbaan zal waarschijnlijk gevolgen hebben voor alle bv’s die onder de beheersmaatschappij vallen van directeur Jouke Bander, waaronder Aquaverium Beheer bv. Dat zegt advocaat D. J. Kap, die het woord voert namens de directie van het geplaagde bouwbedrijf.

Hoofdartikelzaterdag, 16 november 2002

Godsdienst, terreur, geweld...

De paus heeft in het Italiaanse parlement benadrukt dat godsdienst en terrorisme niets met elkaar te maken hebben. Noch het jodendom, noch het christendom, noch de islam kan verantwoordelijk worden gehouden voor het terrorisme in de wereld. Het is duidelijk dat de paus daarbij doelde op het moslim-terrorisme dat een gezicht heeft gekregen in Bin Laden, maar dat ook een rol speelt in de harde houding van Rusland jegens de Tsjetsjenen. Want als de vrijheidsstrijders daar hun zin krijgen en een fundamentalistisch-islamitische staat stichten, zou Rusland de handen vol krijgen aan de Russische landen om Tsjetsjenië heen, bevolkt door moslims.

Regiozaterdag, 16 november 2002

Gedroomde stad is een andere stad

Leeuwarden - Welke gids attendeert de toeristen niet op schone geveltjes, eeuwenoude monumenten en pittoreske hofjes? Dat je een andere stad ook op een andere manier kunt leren kennen, bleek vrijdagmiddag bij de presentatie van De gedroomde stad , een surrealistische wandeling door Leeuwarden die tot 15 december gemaakt kan worden.

Regiozaterdag, 16 november 2002

De buurt kan weer rustig slapen

Workum – Omwonenden van cultureel centrum de Klameare in Workum kunnen weer rustig slapen. Vanaf vandaag hebben ze geen last meer van de bouwput voor de deur en ook niet van muziek die door de muren van het gemeenschapscentrum klinkt. Het cultureel centrum is klaar: er is een hoop bijgebouwd en de muren zijn geďsoleerd. Vrijdag werd de vernieuwde Klameare geopend.

Regiozaterdag, 16 november 2002

Gordelgebruik neemt toe

Leeuwarden – Autobestuurders in Fryslân gebruiken steeds vaker de gordel. Uit een onderzoek, uitgevoerd in mei 2002, blijkt dat driekwart van de automobilisten de gordel draagt. Vijftien jaar geleden was dat nog geen 50 procent. Het minst gezagsgetrouw is men in Kollum, waar het aantal gordelgebruikers blijft steken bij 43,9 procent.

Regiozaterdag, 16 november 2002

Gaasterlandse eist sloop clubhuis

Oudemirdum – Het clubhuis en de afslagruimte op de golfbaan bij Oudemirdum moeten zo snel mogelijk worden afgebroken. De gebouwen tasten de natuurwaarden van het gebied aan en verstoren de rust.

Regiozaterdag, 16 november 2002

Elfstedenfietstocht dupe van mkz-crisis

Bolsward - Wie dacht zich gauw alvast in te schrijven voor de fietselfstedentocht van 2003, heeft zijn geld teruggekregen.

Regiozaterdag, 16 november 2002

Dominorecord in Leeuwarden

Leeuwarden – In het expocentrum FEC in Leeuwarden is vrijdagavond een nieuw record omgevallen dominostenen gevestigd. In totaal vielen 3.847.295 stenen om. Het oude record stond op 3.540.562 omgevallen stenen.

Regiozaterdag, 16 november 2002

Financiële zorgen in Drachten bij Fries Paarden Centrum

Drachten – De financiële situatie van het Fries Paarden Centrum (FPC) in Drachten blijft zorgelijk. Werd dit voorjaar aangegeven dat het centrum in 2001 een verlies had geleden van 79.000 euro, over dit jaar zal het verlies nog hoger uitvallen, zo is de verwachting.

Regiozaterdag, 16 november 2002

SKS opnieuw opgeschrikt door frauduleuze praktijken

Leeuwarden – Voor de tweede maal in korte tijd is Fryslâns oudste skűtsjesylorganisatie, de Sintrale Kommisje Skűtsjesilen (SKS) opgeschrikt door frauduleuze praktijken van een schipper. Een van de meest toonaangevende schippers in de vloot, Ulbe Zwaga van Leeuwarden, bekende gisteren de mast van het Ljouwerter skűtsje onrechtmatig verzwaard te hebben met koolstof. Het bestuur moet nog vergaderen of ze Zwaga de titel van afgelopen jaar zal ontnemen.

Regiozaterdag, 16 november 2002

Fryslân mag experimenteren op zorggebied

Leeuwarden – Fryslân wordt mogelijk experimentregio voor de zorg. De status betekent dat de Friese instellingen samen met zorgverzekeraar De Friesland een plan mogen bedenken om patiënten eerder de nodige zorg te kunnen geven.

Regiozaterdag, 16 november 2002

‘Geen verbod op eierzoeken in provincie Fryslân’

Leeuwarden - Het kievitseierenzoeken in Fryslân wordt niet verboden. Dit concludeerde gedeputeerde Andriesen vrijdag na een gesprek met de directeur Natuurbeheer van het ministerie van LNV.

Regiozaterdag, 16 november 2002

Economische malaise treft Fryslân hard

Leeuwarden – Fryslân wordt hard getroffen door de economische malaise. Verscheidene grote bedrijven gaan dicht of verkeren in financiële problemen. De werkloosheid is in een jaar tijd met 9 procent gegroeid. Veel kantoren, vooral in Leeuwarden en Heerenveen, staan leeg. ,,Veel plannen zijn te ambitieus geweest.’’

Geloof & Kerkzaterdag, 16 november 2002

Ds B. Plaisier 25 jaar hervormd predikant

Leeuwarden - Ds B. Plaisier is maandag 25 jaar predikant in de Nederlandse Hervormde Kerk.

Geloof & Kerkzaterdag, 16 november 2002

Gereformeerde synode herziet besluit uit 1905

Alphen aan den Rijn - De Gereformeerde Kerken zijn vrijdag teruggekomen op een besluit uit 1905. In dat jaar schrapte de gereformeerde synode (landelijke kerkvergadering) een passage uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis.

Geloof & Kerkzaterdag, 16 november 2002

‘Welvaart is een bom onder de kerk’

Hoe is het om als theologiestudent uit Afrika, Azië of Oost-Europa in Nederland te studeren? Het International Reformed Theological Institute aan de Vrije Universiteit nodigde elf studenten uit voor een internationaal lesprogramma van drie maanden. Een serie portretten van deelnemers. Deel 3: Clemence Zvandaziva uit Zimbabwe.

Geloof & Kerkzaterdag, 16 november 2002

‘Afscheidingsplan’ leeft niet bij synodeleden

Alphen aan den Rijn - De oproep die het Confessioneel Gereformeerd Beraad (CGB) vorig weekeinde deed aan plaatselijke ‘bezwaarde’ Gereformeerde Kerken om zich te melden en een eigen landelijk kerkverband te vormen, vindt vooralsnog weinig bijval. Dat bleek vrijdag in Alphen aan den Rijn tijdens de synode (landelijke kerkvergadering) van de Gereformeerde Kerken.

Sportzaterdag, 16 november 2002

KNKB komt met twee competitieseries

Franeker – De Koninklijke Nederlandse Kaatsbond (KNKB) kiest voor een nieuwe competitieopzet voor de hoofdklasse en eerste klasse. De drie series van zes wedstrijden worden vervangen door twee series van negen wedstrijden. De KNKB ging daar gisteren mee akkoord. De leden van de Vereniging van Kaatsers zijn er niet gelukkig mee, maar schitterden door afwezigheid op de eerdere bijeenkomst waar de nieuwe opzet werd besproken. De twee series worden respectievelijk de Arcade- en de Woudsend-serie genoemd. Er staan daarnaast ook meer uitnodigingspartijen op het programma. Verder komt er tijdens de twee competitieseries een mobiel scorebord bij het kaatsveld te staan, zodat het publiek de tussenstand kan zien. Dokkum raakt overigens de formatietopwedstrijd kwijt. Het boeteverhaal van de KNKB wordt volgend seizoen aangepast. De boete per geval bedraagt momenteel 50 euro en wordt opgeschroefd tot 250 euro. De dorpen- en afdelingscompetitie verdwijnt, uitgezonderd voor de pupillen de schoolmeisjes en -jongens.

Sportzaterdag, 16 november 2002

Vijfde FD-kaatsbriljant voor Afke Hylkema

Afke Hylkema heeft gisteren de gouden Friesch Dagblad-briljant gekregen die door juwelier Kramer uit Franeker werd verwerkt in een gouden kaatsklauw. De hoofdklasse kaatster uit Akkrum won het jaarklassement en kreeg de prijs tijdens de algemene najaarsvergadering van de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond (KNKB) uitgereikt door redacteur Sybe Joostema. Het was voor de vijfde achtereenvolgende maal dat de 23-jarige verenigingsconsulente het klassement won. De dit jaar vergaarde 59 punten brengen haar op een totaal van 386 punten. Daarmee is ze nog 78 punten verwijderd van Lia de Jong die het klassement aller tijden aanvoert. Hylkema is nu vierde, achter De Jong, Roelie Punter en Anita Wieling, die alledrie al zijn gestopt. Het succes werd dit jaar ingeleid met vijf achtereenvolgende zeges in Sint Annaparochie, Vrouwenparochie, Minnertsga, Sexbierum en Dongjum. Hylkema verloor de twee belangrijkste partijen: de bondswedstrijd en de dames PC. Het vrije formatiepartuur Hylkema, Wiesje van der Berg en Gejanna Buma was dit seizoen met acht overwinningen superieur, maar liet het afweten op de PC. Van der Berg uit Grou werd in het klassement derde (54 punten), Buma uit Bolsward derde (53 punten). Hylkema kreeg uit handen van KNKB-voorzitter Theunis Piersma de KNKB-klassementsprijs.

Sportzaterdag, 16 november 2002

Bobsleeër Arend Glas doet stap terug

Noordwijk - Bobsleeër Arend Glas laat zich niet uit het veld slaan, maar moet komende winter wel flink inleveren. Vrijdag presenteerde de uit Joure afkomstige 34-jarige bobsleeër in Noordwijk het nieuwe BobTeam4G waarmee hij zich wil voorbereiden op de Olympische Spelen in 2006. Glas heeft bij begin van het seizoen een groep van negen vrij onervaren atleten naast zich, met in de basis onder meer Sieberen Jansma van Drachtster atletiekvereniging Impala.

Sportzaterdag, 16 november 2002

Cambuur-spits Lional Lord velt Sparta

Rotterdam - Je hebt van die dagen dat alles lukt. Lional Lord had vrijdag zo’n dag. Met drie treffers en een assist was hij vrijdag de grote man bij Cambuur. In Rotterdam namen de Leeuwarders meteen revanche voor de 1-7 nederlaag een week eerder tegen Heracles. ,,We waren er zeer op gebrand’’, sprak Lord.

Weerzaterdag, 16 november 2002

Droog

Vandaag blijft het droog en schijnt de zon af en toe. Daarbij waait er een matige oostenwind en wordt het ongeveer 9 graden. Morgen kunnen er een paar buitjes vallen, aan de temperatuur verandert weinig.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties