Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
vrijdag 22 juni

Archief

De artikelen van zaterdag, 14 juni 2014.

Hoofdartikelzaterdag, 14 juni 2014

Kerk in verdrukking groeit, hoe kan dat?

De neergaande lijn in de kerkelijkheid in Nederland is vaak aanleiding voor een intern gerichte blik: hoe kunnen we toch meer mensen bij de kerk betrekken? Hoe houden we onze financiën een beetje op orde: gebouw dicht of maar geen predikant/voorganger meer? In zulke omstandigheden kan het belangrijk zijn verder te kijken dan de grenzen van het eigen kerkelijke. Bijvoorbeeld naar landen waar christenen al eeuwenlang een (kleine) minderheid zijn en waar problemen van Nederlandse kerken een droom zijn. India is een land van een christelijke minderheid. De kerk is klein; het aantal christenen is niet meer dan hooguit 10 procent. Dat percentage groeit overigens wel, ook aan de onderkant van de samenleving. De Indiase samenleving kent een kastenstelsel; een opdeling van de bevolking in hogere en lagere standen. De laagste groep in de samenleving wordt gevormd door de kastelozen. Deze worden ondersteund door de overheid, bijvoorbeeld met eten. Veel kastelozen zijn christen, maar maken dat niet kenbaar. De overheid stopt met de steun als duidelijk wordt dat een kasteloze christen is. Een effect van de 'onzichtbare' christenen is de vorming van groepen christenen buiten de kerken. De rol van de kerken in de kastensamenleving is een spannende. Kan de kerk de kasten wel erkennen, of moet zij juist de gelijkwaardigheid van alle mensen - mannen, vrouwen, hindoes of christenen - prediken en vóórleven? Er zijn kerken die het kastensysteem laten doorwerken in de kerk en er zijn kerken die juist dat systeem onder kritiek stellen - onder Indiase christenen heerst op dit punt geen overeenstemming. De christenen in India leven te midden van een hindoestaanse meerderheid, die steeds nationalistischer lijkt te worden. In sommige deelstaten heerst een antichristelijke stemming. Die komt onder meer tot uitdrukking in antibekeringswetten. Wie zich even verdiept in de omstandigheden van christenen en van de kerken in India, gaat met andere ogen naar de eigen situatie kijken. De problemen van de kerken in Nederland zijn van een andere en in zekere zin geringere orde. De christenen in ons land zijn weliswaar ook in de minderheid, maar het christen-zijn hier heeft, bijvoorbeeld, geen consequenties in het maatschappelijke verkeer - op een enkele uitzondering na. Het gaat niet aan om omstandigheden in India in alles te vergelijken met die in Nederland. Wel kan het kijken naar die samenleving de eigen zorgen in een ander perspectief zetten. En dan zal duidelijk worden dat christenen in ons land het - in het algemeen - niet zo beroerd hebben. Die ervaring kan de eigen moeilijkheden wat betrekkelijker maken. En dat helpt om niet 'onder te duiken' in de eigen sores. Er is nog een winstpunt: wie goed naar, bijvoorbeeld, India kijkt, ziet een 'ander' christendom: de gewoontes, de verwoording, het handelen en de verantwoording van het geloof zijn anders. Dat te zien, helpt nóg meer om wat meer ontspannen te kijken naar de eigen omstandigheden: veranderingen in kerk en samenleving en in mensen hoeven niet het einde te betekenen. Het christelijk geloof is zo groot dat het alle culturen in de wereld 'aan' kan, ook de meest geseculariseerde. Ten slotte: de kerk in India groeit. Hoe zou dat toch komen?

Regiozaterdag, 14 juni 2014

Leeuwarden gul bij formatie

Leeuwarden - De gemeenteraad van Leeuwarden blijkt een duurbetaalde professional te hebben aangetrokken voor het begeleiden van de vorming van een nieuwe coalitie. Jouke de Vries heeft als informateur ruim 12.000 euro gekregen en als formateur nog eens zo'n bedrag. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Friesch Dagblad. Het is ongebruikelijk dat gemeenten hoge tarieven betalen voor een informateur of formateur. Als er een informateur wordt gevraagd, is dat vaak een prominent lid van buiten van de winnende partij. Die zien dat doorgaans als een erebaan, ook in grote steden en zelfs voor het kabinet. Zo hebben Sander de Rouwe (CDA) en Marco Florijn (PvdA) allebei alleen een attentie gekregen voor hun rol als informateur in Súdwest-Fryslân en Smallingerland. Mores Doorgaans wordt een externe informateur gevraagd als de verkiezingsuitslag ingewikkeld is of als er sprake is van verstoorde verhoudingen. Daar was in Leeuwarden in beide gevallen geen sprake van. PvdA-lijsttrekker Henk Deinum zegt niet op de hoogte te zijn van de financiële mores rondom informateurs. ,,Wij hebben gekozen voor kwaliteit en bestuurlijke vernieuwing. En waarom zou dat gratis moeten?", zegt hij. Overigens is Jouke de Vries naast hoogleraar bestuurskunde ook lid van de PvdA. In negen Friese gemeenten handelden de fracties het onderhandelen over een nieuwe coalitie en het formeren daarvan zelf af. ,,Bewust", zegt Jan Jitse Visser, informateur en fractievoorzitter van het CDA in Dantumadiel. ,,We wilden in deze schrale tijden geen onnodige kosten maken." In negentien van de 24 Friese gemeenten bleven de kosten voor de (in)formateur beperkt tot hooguit een paar honderd euro onkostenvergoeding. Pagina 25


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties