Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Archief

De artikelen van donderdag, 14 april 2005.

Achtergronddonderdag, 14 april 2005

Appèl: wees alert op het negativisme

Medio maart riep premier Balkenende in de Volkskrant op tot ‘positief denken’. Zijn pleidooi riep veel vragen op, onder meer bij de politiek in de Tweede Kamer. In een brief aan de Kamer geeft Balkenende uitleg over zijn pleidooi. Hieronder volgt een samenvatting.

Achtergronddonderdag, 14 april 2005

Burger moet zelf veiligheid bepalen

Nederland is een bange samenleving. Aan de borreltafel wordt geroepen om een hard optreden door de overheid. De politiek en de rechtspraak reageren daarop, onder meer door hardere straffen op te leggen. Een heilloze weg, vindt Hans Boutellier. Hij pleit voor een andere vorm van veiligheidsbevordering, met een actieve rol voor burgers en organisaties. ,,Veiligheid is een samenlevingsproject geworden.’’ Een bewerking van zijn oratie.

Achtergronddonderdag, 14 april 2005

Paasakkoord dolkstoot voor publieke omroep

De afspraken over de publieke media in het zogenoemde Paasakkoord zijn een dolkstoot voor de publieke omroep, vindt actief NCRV-lid Tieme Meints. Er gaat te veel macht naar de staat, ten koste van de omroepen. Het is onbegrijpelijk dat CDA’er Atsma in deze krant het akkoord verdedigt, stelt hij.

Achtergronddonderdag, 14 april 2005

EU-grondwet bepaalt hele agenda

De Europese Grondwet biedt een mogelijkheid om uit de besluitvormingsproblemen te komen waarmee ‘Brussel’ nu worstelt. Maar het duurt nog wel anderhalf jaar voordat alle lidstaten er een beslissing over hebben genomen. Deze tussenperiode is niet goed, stelt oud-minister W. Albeda. De vraag of de Grondwet wel of niet moet worden aangenomen beïnvloedt ook de besluitvorming van andere agendapunten, zoals het stabiliteitspact of de dienstenrichtlijn. Politici zijn bang dat onwelgevallige beslissingen door de bevolkingen worden afgestraft met een ‘nee’ tegen de Grondwet.

Bijschriftdonderdag, 14 april 2005

Grieken

In Jezus’ tijd was het Grieks de wereldtaal.

Dossierdonderdag, 14 april 2005

Kwestie van toeval en vindingrijkheid

Duik de fotohistorie in en schrik: dat er zó veel is veranderd op en om de boerderij. Het landschap is in vrijwel alle regio’s in Nederland drastisch omgegooid in de laatste eeuw. De boerenkiel, de hooimijt, paard en wagen, hoge schoorsteenpijpen naast de kassen, het stijven van hagelwitte knipmutsen: weg is het. In zwart/witbeelden laten de fotografen Cas Oorthuys en de veel minder bekend geworden W.F. van Heemskerck Düker (hij werkte voor de Duitse bezetter) zien wat er was, en nu niet meer is, in het juist verschenen boek Gemengd bedrijf. De verandering van het agrarisch landschap. Ze vormen een inleiding op de eigenlijke kern van het boek: de blik van fotografen op het platteland van nu. Ze kregen een uitnodiging om te registreren waartoe grootschalige processen als mechanisatie en ruilverkaveling hebben geleid, en wat er al te zien is van het in hoog tempo verdwijnen van boerenbedrijven (ongeveer 10.000 per jaar).

Hoofdartikeldonderdag, 14 april 2005

Zelf regels vaststellen…

Het is niet zomaar een contract over bedrijfsvoering dat 850 boeren zaterdag ondertekenden. De agrariërs in de Friese Wouden zijn door de afspraken die ze op schrift stelden, voorlopers in hun branche. Nergens in Nederland zijn boeren op deze schaal zo zelfstandig, modern en met brede blik aan het samenwerken. Het is een frisse tegenhanger op het veelvuldige geklaag in en over de sector. Al te vaak gaat het over de dwangkorsetten van regels waarin de Nederlandse en vooral de Europese overheid de boer klem houdt. Meer regels, minder subsidie, meer papierwerk, minder toekomstperspectief. Dat laatste is tenminste de conclusie die veel boeren trekken. En natuurlijk zijn de problemen vaak reëel; er zijn boeren die het echt niet meer bolwerken en die of in stille armoede voortsukkelen of er de brui aan geven en een andere broodwinning zoeken. Maar daardoor ontstaat een beetje een beeld dat het alleen maar kommer en kwel is in de sector. En dat is onterecht. Er zijn óók genoeg boeren die floreren omdat ze, mee dankzij de bedrijfsbeëindiging van anderen, grootschaliger en dus concurrerender kunnen opereren. Er zijn ook boeren - en dat is een interessantere, nieuwere ontwikkeling - die het in de breedte zoeken. En dat zijn allang niet meer een paar zeldzame spelers die door collega’s als rariteit worden beschouwd.

Regiodonderdag, 14 april 2005

Impuls voor innovatie bedrijfsleven

Leeuwarden – Hbo’s en het midden- en kleinbedrijf hebben samen 2,2 miljoen euro toegewezen gekregen. Met het geld moeten innovatieve projecten van de grond worden getild. Een deel van het geld wordt besteed aan het stimuleren van energieprojecten en aan de thema’s wonen, zorg en toerisme in het Noorden.

Regiodonderdag, 14 april 2005

Nieuw natuurgebied Koningsdiep

Bakkeveen – In het stroomgebied van het Koningsdiep wordt de komende jaren vijfhonderd hectare nieuw natuurgebied ingericht. De boeren in het gebied – dat bijna de gehele gemeente Opsterland beslaat, op het stuk westelijk van Gorredijk na – krijgen logischer ontsloten kavels en de waterhuishouding wordt verbeterd.

Regiodonderdag, 14 april 2005

Raadslid weg om ‘slap dualisme’ in Wymbrits

IJlst – Fractievoorzitter Fokke Nauta van Gemeentebelangen Wymbritseradiel stapt op. Hij is de politieke cultuur in IJlst meer dan zat. ,, Het college laat zich niets gelegen liggen aan de wensen van de raad. Ik begon me de laatste tijd stevig te ergeren aan de verhouding tussen het college en de raad, en hoe het college met het dualisme omgaat. En als je je gaat ergeren, moet je ermee ophouden.’’

Regiodonderdag, 14 april 2005

Onduidelijkheid over FPS-vergadering blijft

Leeuwarden – Het is nog niet duidelijk wanneer de algemene ledenvergadering, met daarin de bestuursverkiezing, van het Friesch Paarden-Stamboek (FPS) plaatsheeft. Rechter Hangelbroek doet uiterlijk dinsdag uitspraak in het kort geding dat gisteren diende tussen het FPS en oud-voorzitter en kandidaat-bestuurslid J. van der Meulen en 88 medestanders.

Regiodonderdag, 14 april 2005

‘Boetes trek je van de belasting af’

Dronrijp - ,,Goedemiddag mevrouw, we zijn bezig met een grote verkeerscontrole. Mag ik uw rijbewijs en kenteken zien?’’, vraagt agent Harm Veenstra aan de bestuurster van een donkerblauwe Volvo. De oudere dame kijkt wat beduusd en pakt de gevraagde papieren uit haar tas. Alles blijkt in orde en na vijf minuten kan de Harlingse haar reis vervolgen.

Geloof & Kerkdonderdag, 14 april 2005

Meer gastvrijheid voor gehandicapten

Leeuwarden – De kerken in Leeuwarden bieden steeds meer een gastvrij onthaal voor mensen met een verstandelijke handicap. Voorzitter Elske Veldhorst van de Werkgroep kerken en mensen met een verstandelijke handicap (KMVH) ziet een duidelijk positieve ontwikkeling. ,,Ik herken me minder in de houding van de oudervereniging Philadelphia Support, die voor mijn gevoel teveel benadrukt dat er nog een plek in de kerken bevochten moet worden. Dat is in Leeuwarden volgens mij niet het geval.”

Geloof & Kerkdonderdag, 14 april 2005

Erfpachters klagen over kerken

Ysbrechtum – Kerken in Fryslân die landbouwgrond verpachten, maken het de boeren met een erfpachtcontract niet erg makkelijk. Dat zegt jhr. Tjalling van Eysinga van rentmeesterkantoor Eysinga & Oostra uit Ysbrechtum.

Sportdonderdag, 14 april 2005

Cambuur lost belofte aan Schulting niet in

Leeuwarden – Cambuur Leeuwarden en trainer Jan Schulting gaan aan het einde van dit seizoen uit elkaar. Toezeggingen van het bestuur dat hij eerste en enige keus was om assistent te worden van de nieuwe coach Roy Wesseling zijn niets waard gebleken. Na één gesprek is Wesseling tot de conclusie gekomen dat er geen chemie is tussen beide mannen.

Sportdonderdag, 14 april 2005

Damclub Wanswerd wint Friese beker

Sneek – Hans Zondervan, Gerlof Kolk, Taeke Kooistra en Gabriël Heerema hebben woensdagavond in Sneek voor damclub Wanswerd de Friese beker gewonnen.

Weerdonderdag, 14 april 2005

Druilerig weer

Zowel vandaag en morgen is het druilerig weer met regen of motregen en veel bewolking. Het wordt daarom ook niet warmer dan ongeveer 12 graden. De zuidoostelijke wind is morgen matig.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties