Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zondag 24 juni

Archief

De artikelen van vrijdag, 13 juni 2003.

Achtergrondvrijdag, 13 juni 2003

Vredesmissie naar Irak

Nederland gaat meedoen aan de internationale stabilisatiemacht in Irak. Een eenheid van 1100 militairen gaat naar de woestijnprovincie Al Muthanna in het zuiden van Irak. Een dergelijke vredesmissie is niet geheel van gevaren ontbloot, bleek vorige week zaterdag weer eens in Afghanistan. Vier Duitse soldaten van de ISAF-vredesmacht kwamen om het leven door een zelfmoordaanslag.

Bijschriftvrijdag, 13 juni 2003

Geestelijke eredienst

Paulus begint in hoofdstuk 12 een tweede gedeelte van de Romeinenbrief. In het eerste gedeelte heeft hij alles uitgelegd over de genade van God.

Bijschriftvrijdag, 13 juni 2003

Drie-eenheid

De zondag na Pinksteren heet Zondag Trinitatis, de zondag van de Drie-eenheid. Nu de Geest is gekomen, weten we dat we God mogen belijden als Vader, Zoon en Heilige Geest.

Cultuurvrijdag, 13 juni 2003

Autentike lieten Gysbert Japix

It liet Wolkom freugde fan ‘e wrâld songen yn in hip fleurich tempo? Dat wol jo hast net oan. Wy binne ommers wend dat liet frij rêstich, soms hast wat romantysk, te sjongen. Dochs moat dat folkslietsje fjouwer ieuwen werom hiel oars klonken hawwe as no.

Cultuurvrijdag, 13 juni 2003

Intrigerend spel licht en geluid

In het donkere bos zit licht verstopt. Eerst is het er niet, maar wie goed kijkt, ziet het overal. En toch ook weer niet. Ook de duinen zijn terrein voor lichtjes. Het is het licht van Groupe Zur. Hun voorstelling ZZZZZ (Episode 7) is de openingsvoorstelling van het Oerol-festival dat gisteren is begonnen.

Economievrijdag, 13 juni 2003

Duitsland wil Friese schapenvachten

Bolsward – Rients van Buren drijft met broer Thomas en twee medewerkers de enige looierij voor schaaps- en lamsvachten in Nederland. Overgrootvader Rients opende de looierij eind negentiende eeuw in Oosterlittens, maar verplaatste het bedrijf ,,ongeveer 100 jaar geleden” naar Bolsward. Het oude, gerestaureerde bedrijfspand ligt enigszins verscholen aan de doodlopende Workumertrekweg.

Economievrijdag, 13 juni 2003

Business Travel opent vestiging in Heerenveen

Heerenveen – Zakenreisorganisatie Business Travel opent op 1 juli aanstaande haar eerste Friese filiaal in Heerenveen. Het bedrijf heeft al vestigingen in Assen, Groningen en Rotterdam.

Economievrijdag, 13 juni 2003

Vaccinatie bij mkz-uitbraak makkelijker

Luxemburg - Vaccinatie van dieren ter bestrijding van uitbraken van mond- en klauwzeer wordt makkelijker. De Europese ministers van Landbouw hebben besloten dat gevaccineerde dieren niet meteen hoeven te worden gedood. Hun vlees mag op beperkte schaal worden verkocht. LTO en europarlementariër Albert Jan Maat vrezen dat afzetproblemen echter toch tot ruimingen leiden.

Economievrijdag, 13 juni 2003

Poiesz weer ’s lands beste supermarkt

Sneek – Supermarktketen Poiesz is deze zomer als beste uit de bus gekomen bij het klantenonderzoek uitgevoerd door het blad Foodmagazine in samenwerking met GFK-panelservice. Elk jaar wordt twee keer onderzoek gedaan. Vorig jaar werd in het Zomerrapport 2002 ook de eerste prijs behaald. GFK-panelservice is een organisatie die zich richt op consumentenaankopen en het blad Foodmagazine is een uitgave van Reed Business Information.

Economievrijdag, 13 juni 2003

Enna Aerosol in Dokkum gaat maandag plat

Dokkum – Aanstaande om zes uur ’s ochtends gaan de 125 medewerkers van spuitbussenfabrikant Enna Aerosols in Dokkum voor minimaal 24 uur in staking. Dat maakte cao-onderhandelaar CNV Chemie en energie Roel van Riezen gisteren bekend.

Economievrijdag, 13 juni 2003

Malaise Friese economie nog niet ten einde

Leeuwarden - Het einde aan de malaise in de Friese economie is nog niet in zicht. Het aantal faillissementen en het aantal werklozen blijven stijgen, het aantal vacatures neemt af en de betalingstermijnen lopen op. Toch baart de conjunctuurdip niet de grootste zorgen; de lange-termijnproblemen vormen een veel groter gevaar.

Economievrijdag, 13 juni 2003

‘Sterkste bank van Nederland’

Leeuwarden – Gistermiddag vierde de Friesland Bank haar negentigjarig bestaan met de opening van haar vernieuwde kantoor in Leeuwarden. De nieuwbouw is getooid met de grootste glazen koepel van Nederland.

Hoofdartikelvrijdag, 13 juni 2003

Een onbevredigend debat

De regeringsverklaring van het kabinet Balkenende II was een ernstig stuk. Een krantenkop luidde: ‘Nederland staat op een tweesprong’. En als de regering haar plannen waar kan maken, klopt die aanduiding. De overheid wil minder gaan doen en meer aan de burgers overlaten. De burgers krijgen meer ruimte, maar daarin moeten zij ook meer hun eigen verantwoordelijkheid hebben. De burger moet beseffen dat hij naast rechten, ook plichten heeft.

Hoofdartikelvrijdag, 13 juni 2003

Onbegrip over Samen op Weg…

Voor buitenstaanders en voor veel betrokkenen is het Samen-op-Wegproces niet goed te begrijpen. De eenwording van drie reformatorische kerken in Nederland is een juridische kluwen geworden en een speelbal van belangen. Je moet wel heel goed op de hoogte zijn van alles wat er zich bij zo’n fusieproces afspeelt, wil je begrijpen wat er gebeurt.

Regiovrijdag, 13 juni 2003

Betere zorg geëist van verpleeghuis

Winsum – Verpleeghuis De Twaalf Hoven in Winsum (Gr) is voor de rechter gedaagd door de familie van vier bewoners. De verwanten vinden dat de verpleeghuispatiënten niet genoeg zorg krijgen. De kritiek spitst zich toe op veiligheid, hygiëne en ontspanning.

Regiovrijdag, 13 juni 2003

Boekje met verhalen in Westerkwartiers

Grijpskerk – Het gebeurt zelden dat er een boekje verschijnt in het Westerkwartiers, de taal van West-Groningen. Gewoonweg omdat dit streekdialect vooral gesproken wordt. Vorige week werd in Niezijl het boekje Bleven gepresenteerd. Het boekwerkje van 159 bladzijden is een bundeling van bijna veertig verhalen die Jacob Jan Kuipers in de jaren vijftig in het Westerkwartiers publiceerde in de Nieuwe Provinciale Groninger Courant en in 1971 in het tijdschrift Dörp en Stad .

Regiovrijdag, 13 juni 2003

Oranjekoek en meer vergane glorie

Aldtsjerk – De oranjekoek van bakker Doede en de ‘ âlde balke ’ van café Moarkswâl: beiden vergane glorie in Aldtsjerk. Gelukkig zijn er foto’s bewaard gebleven van het Aldtsjerk van járen geleden. De Stichting Alde Kultuer Aldtsjerk heeft de foto’s verzameld en gebundeld in een boekje met als titel Karakteristiek Aldtsjerk.

Regiovrijdag, 13 juni 2003

Weer minder muskusratten

Leeuwarden – De muskusrattenbestrijders in Fryslân hebben een goed jaar achter de rug. Er zijn in 2002 aanmerkelijk minder muskusratten gevangen dan in de jaren daarvoor. Het aantal gevangen dieren daalde van 47.188 in 2001 naar 38.522 in 2002, een daling van 20 procent. Daarmee werd bijna aan de doelstelling van Wetterskip Fryslân voldaan.

Regiovrijdag, 13 juni 2003

Verpaupering bedreigt Friese bedrijfslocaties

Leeuwarden - Veel kleine bedrijventerreinen in Fryslân hebben dringend een opknapbeurt nodig. De kans is echter groot dat ze die voorlopig niet krijgen. Gemeenten en bedrijven hebben te lang werk om de concrete plannen rond te krijgen, ze komen geld tekort, en de provinciale subsidieregeling voor ‘revitalisering’ loopt ten einde.

Regiovrijdag, 13 juni 2003

Zwaga geen schipper IFKS-schip Waaksdom

Grou – Ulbe Zwaga uit Grou, zoon van de voormalig SKS-skûtsjeschipper Lammert Zwaga, mag dit jaar niet meedoen als schipper van het IFKS-skûtsje Waaksdom. Op dit schip zou Gerhard Pietersma uit Ysbrechtum dit jaar zijn debuut maken als schipper. De IFKS-organisatie accepteert niet dat Ulbe Zwaga als zijn vervanger wordt aangewezen.

Regiovrijdag, 13 juni 2003

Alcoholcontroles in Friese feesttenten

Leeuwarden - Kroegbazen en organisaties van dorpsfeesten krijgen de komende maanden te maken met strenge drankcontroles van de Keuringsdienst van Waren.

Regiovrijdag, 13 juni 2003

Vroege zomer 2003 breekt warmterecord

Leeuwarden – De vroege zomer van 2003 breekt records. Het is lange tijd niet zo lang achter elkaar warm geweest. Dat meldt onze weerman Piet Paulusma.

Regiovrijdag, 13 juni 2003

De Terp: daklozen desnoods onder dwang opnemen

Leeuwarden – Daklozen die tussen wal en schip raken moeten verplicht kunnen worden opgenomen. Zij dienen onder curatele te worden gesteld. Dat vindt directeur C. van Anken van opvanginstelling de Terp in Leeuwarden.

Regiovrijdag, 13 juni 2003

‘Ik dacht: dit zijn mijn cijfers niet!’

Drachten – Ongeduldig dringen ze bij de deuren, de eindexamenkandidaten havo en vwo van de christelijke scholengemeenschap Liudger in Drachten.

Regiovrijdag, 13 juni 2003

Omrop kan sneller uitzenden

Leeuwarden – Omrop Fryslân neemt vandaag een nieuw verbindingssysteem in gebruik voor het maken van televisieprogramma’s.

Regiovrijdag, 13 juni 2003

Fietspadennetwerk in Wûnseradiel kan beter

Witmarsum – De Easthimmerwei tussen Witmarsum en Bolsward wordt door vooral vrachtverkeer te veel gebruikt als sluiproute en dat komt de veiligheid voor fietsers niet ten goede.

Geloof & Kerkvrijdag, 13 juni 2003

‘Historische dag’ voor SoW

Dalfsen – Hervormden, gereformeerden en lutheranen hebben vrijdag een belangrijke formele stap gezet op weg naar eenwording van de drie kerken. De drie kerkgenootschappen hebben in principe ingestemd met de vereniging van de drie kerken.

Geloof & Kerkvrijdag, 13 juni 2003

‘De opgestane Heer heelt wat is verdeeld’

De gezamenlijke synode van de SoW-kerken stelde vrijdag de tekst van het ‘Verenigingsbesluit Samen op Wegkerken’ vast. De integrale weergave van deze verklaring waarin de kerken uitspreken op te willen gaan in de Protestantse Kerk in Nederland.

Geloof & Kerkvrijdag, 13 juni 2003

Meer samenwerking ICCO en SoW-kerken

Leeuwarden - De Samen-op-Wegkerken en de Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking (ICCO) versterken hun samenwerking.

Geloof & Kerkvrijdag, 13 juni 2003

Kerk is: Calvijn, honkbal en carnaval

Ds Stephan de Jong, oud-predikant van de SoW-gemeente van Balk c.a., verbleef dit voorjaar enkele maanden in Cuba. De Jong gaf als docent les aan een protestants seminarium. Inmiddels is hij weer terug in Nederland. Het eerste deel van een drieluik over geloven in Cuba.

Geloof & Kerkvrijdag, 13 juni 2003

Uittredingsbesluit bekrachtigd

Dalfsen - De Gereformeerde Kerken hebben definitief afgezien van hun recht om het landelijk kerkverband te verlaten met medeneming van have en goed. De gereformeerde synode bekrachtigde donderdagochtend het besluit dat zij zich woensdagavond formeel ‘voorgenomen’ had. Wel werd de overgangsperiode, waarin de regel nog niet van kracht is, verdubbeld van vijf naar tien jaar. Uitreden met bezit kan nu tot 1 mei 2014.

Geloof & Kerkvrijdag, 13 juni 2003

Bethelkerk begint noordelijk megakoor

Drachten - Een koor van 160 tot 250 enthousiaste zangers en zangeressen uit de drie noordelijke provincies in de stijl en opzet van het ‘Holland Koor’. Dat is de gedachte achter het noordelijk initiatief ‘Het Noorden Zingt’.

Geloof & Kerkvrijdag, 13 juni 2003

Orgel van Hollum gerestaureerd

Hollum – Met een orgelconcert en een feestelijke bijeenkomst is donderdagavond het gerestaureerde orgel van de hervormde kerk van Hollum op Ameland weer in gebruik genomen.

Geloof & Kerkvrijdag, 13 juni 2003

Samen bidden voor vervolgde christenen

Leeuwarden – Bidden voor vervolgde christenen wereldwijd. Dat gebeurt vrijdag weer in zo’n tweehonderd plaatsen in Nederland. Onder meer in Leeuwarden, Dokkum, Groningen, Heerenveen, Boornbergum, Sneek en Tzum zijn samenkomsten.

Sportvrijdag, 13 juni 2003

Judoka Cees Roest telt na ongeval zijn zegeningen

Siegerswoude – Ruim drie jaar geleden veranderde het leven van Cees Roest in een flits. De boerenzoon uit Siegerswoude botste bij Ureterp tegen een boom en belandde voor de rest van zijn leven in een rolstoel. Maar geen moment heeft Roest de moed laten zakken, hij telt zelfs in deze situatie zijn zegeningen. Zaterdag doet hij als judoka in een gymzaal in Marum examen voor de zwarte band. Als hij slaagt, is hij volgens Judo Bond Nederland de eerste judoka in ons land die dat haalt met een dwarslaesie.

Sportvrijdag, 13 juni 2003

Mandje lijkt na 100 jaar uit korfbal te verdwijnen

Leeuwarden – In oktober beslist de Internationale Korfbal Federatie (IKF) tijdens een vergadering in Rotterdam definitief of het mandje uit de korfbalsport verdwijnt. Adri Zwaanswijk, oud-korfbalbondscoach, heeft een kunststoffen korf ontwikkeld die de mand na honderd jaar moet vervangen.

Sportvrijdag, 13 juni 2003

Weening schuift plaatsje op

Sankt Kanzian – Pieter Weening is vrijdag naar de negende plaats opgeklommen in het algemeen klassement van de Ronde van Oostenrijk. De Harkemaster eindigde in de vierde rit, Lienz-Sankt Kanzian (200 km), in het peloton (52ste), maar zag een concurrent uit de top-10 vallen.

Sportvrijdag, 13 juni 2003

Van der Veen mist finale 800 meter

Sacramento - Tijdens de Amerikaanse studentenkampioenschappen in Sacramento is het José van der Veen niet gelukt om door te dringen tot de finale van de 800.

Sportvrijdag, 13 juni 2003

Ultralopen: afwijking, maar niet ongezond

Vijf atleten, drie mannen en twee vrouwen, vertrekken vrijdagmiddag om vijf uur in Leeuwarden voor de ultraloop langs de Friese elf steden. Het kwintet staat 210 kilometer aan een stuk te wachten en wordt op zijn vroegst twintig uur later terug verwacht in de Friese hoofdstad. Waanzin? Nee hoor, mits je zeer goed getraind aan de start verschijnt.

Sportvrijdag, 13 juni 2003

De Hoeve bekroont sterk seizoen

Groningen – Korfbalclub De Hoeve heeft donderdagavond het al succesvolle seizoen nog meer luister bijgezet door in Groningen op het complex van Club Brothers de noordelijke districtstitel voor derdeklassers in de wacht te slepen.

Sportvrijdag, 13 juni 2003

Hornstra wint weer in Oldeberkoper Omloop

Oldeberkoop – Maaike Hornstra heeft donderdag, net als vorig jaar, bij de vrouwen de Omloop van Oldeberkoop gewonnen. De Jellumse atlete kreeg daarbij wel fel weerwerk van Andrea Deelstra.

Weervrijdag, 13 juni 2003

Zomerweer

Het is vannacht vrijwel helder en het kwik kan zakken tot 9 à 10 graden, bij weinig wind. Morgen krijgen we zomerweer met flinke zonnige perioden en een temperatuur rond 23 graden. De wind is zwak tot matig uit het noordoosten tot oosten.

Weervrijdag, 13 juni 2003

Zomerweer

Het is vannacht vrijwel helder en het kwik kan zakken tot 9 à 10 graden, bij weinig wind. Morgen krijgen we zomerweer met flinke zonnige perioden en een temperatuur rond 23 graden. De wind is zwak tot matig uit het noordoosten tot oosten


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties