Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
donderdag 21 juni

Archief

De artikelen van woensdag, 13 december 2017.

Economiewoensdag, 13 december 2017

Friese bedrijven investeren meest in 2018

Leeuwarden - Ondernemers in Fryslân hebben de grootste investeringsbehoefte voor komend jaar. Bijna een op de vijf verwacht groei van de investeringen in 2018, landelijk is dat een op de tien. Dat blijkt uit het regionaal economisch rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat vandaag is gepubliceerd.

Economiewoensdag, 13 december 2017

Recordoogst aan aardappelen

Den Bommel - De vijf belangrijke aardappellanden in het noordwesten van Europa verwachten dit jaar een recordoogst. Deze zogenoemde NEPG-landen, naast Nederland zijn dat België, Duitsland, Frankrijk en Groot Brittannië, gaan uit van een oogst van 29,339 miljoen ton. Deze hoeveelheid ligt 17,2 procent boven het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar. Groot Brittannië heeft recentelijk de cijfers van dit jaar naar buiten gebracht: 5,243 miljoen ton, 14,4 procent meer dan het vorige seizoen.

Hoofdartikelwoensdag, 13 december 2017

In alle tevredenheid de kloof niet vergeten

Het gaat niet alleen goed met de Nederlander, de Nederlander vindt zelf ook dat het met hem of haar beter gaat. We zijn een land van redelijke en tevreden mensen. Alle aandacht voor ‘de bezorgde burger’ is overdreven. Dat was de conclusie na het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau gisteren. Waar, maar we moeten de keerzijde die het SCP schetst niet uit het oog verliezen.

Regiowoensdag, 13 december 2017

Statenleden nemen volgens griffie te weinig initiatief

Leeuwarden - Het gebeurt te weinig dat leden van Provinciale Staten het initiatief nemen zelf een onderwerp op de agenda te zetten. Dat vindt de Statengriffie. Om de Statenleden hierbij te helpen, gaan de griffiers in de toekomst bij sommige onderwerpen actief het voorstel doen om deze te agenderen.

Regiowoensdag, 13 december 2017

Beste plek elektrische auto’s is op Skylge

Terschelling - De gemeente Terschelling is volgens onderzoek van Living Lab Smart Charging het best voorbereid op de komst van elektrische auto’s. Volgens het platform rijden er in 2025 naar verwachting één miljoen elektrische auto’s in Nederland. Op Terschelling staan in totaal 47 publieke laadpunten voor elektrische auto’s. In het onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen laadpunten en laadpalen. De meeste laadpalen hebben twee laadpunten waar autobezitters hun stekker in kunnen steken.

Regiowoensdag, 13 december 2017

Friese nachtzorgers gaan samenwerken

Leeuwarden - Drie van de grootste thuiszorgorganisaties in Fryslân zetten een Zorgcoöperatie op om de ongeplande nachtzorg te regelen. Alle andere Friese aanbieders van wijkverpleging kunnen lid worden.

Geloof & Kerkwoensdag, 13 december 2017

De reacties die het koor krijgt op de Kerstsamenzang zijn altijd positief

Volgende week dinsdagavond is de traditionele Kerstsamenzangavond in de Grote Kerk in Leeuwarden. In aanloop

Geloof & Kerkwoensdag, 13 december 2017

Het Elske DeWall-effect: vijf kerstnachtdiensten in de Salvator

Leeuwarden - Elske DeWall stal de show dit jaar met The Passion in Leeuwarden door haar vertolking van de rol van Maria. Evangelische gemeente de Salvator boekte haar voor de kerstnachtdiensten. Dat worden er door de grote toeloop liefst vijf.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties