Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zaterdag 23 juni

Archief

De artikelen van maandag, 13 februari 2017.

Economiemaandag, 13 februari 2017

Eindelijk duidelijkheid stoppersregeling

Leeuwarden - Voor de melkveehouders is afgelopen weekeinde eindelijk duidelijk geworden wat de stoppersregeling precies inhoudt. Staatssecretaris Martijn van Dam heeft de regeling gepubliceerd in de Staatscourant. De regeling is in het leven geroepen om boeren te stimuleren dit jaar te stoppen met hun bedrijf en daarmee het landelijk fosfaatoverschot terug te dringen.

Hoofdartikelmaandag, 13 februari 2017

Bedrijven aan de slag tegen populisme

Van de politiek moet je het niet echt hebben. Die conclusie is feitelijk onontkoombaar na kennisneming van opnieuw een initiatief van grote bedrijven in Nederland. Friesland Campina, Shell, Unilever, Albert Heijn en Philips hebben een overeenkomst gesloten voor een ´alternatief voor groeiend negativisme.´ Niet voor niets gebruiken de bedrijven het begrip: alternatief. De reden: in de samenleving heerst negativiteit. Een effect daarvan is de vlucht in het populisme. De bedrijven willen een ´nieuw verdienmodel´, een stip op de horizon waar bedrijven en burgers naar toe kunnen leven. Er zijn mondiale problemen en Nederlandse oplossingen, vinden de bedrijven. De problemen/kansen zijn: voedsel, water, vergrijzing, verstedelijking en verduurzaming. Nederland heeft op al die terreinen een uitstekende positie. De aanpak van de problemen helpt Nederlanders om weer trots te zijn op hun land en het negativisme achter zich laten. Niet alleen bedrijven moeten meedoen, maar ook mensen uit alle geledingen van de samenleving. Opmerkelijk is dat initiatienemers in Het Financieele Dagblad allerlei medespelers noemen, maar niet de politiek.

Regiomaandag, 13 februari 2017

Onkruid op de begraafplaatsen beter aanpakken

Joure - De gemeente De Fryske Marren heeft een proef met duurzame onkruidbestrijding op begraafplaatsen na klachten van bezoekers aangepast.

Regiomaandag, 13 februari 2017

Friese bedrijven reizen maand lang duurzaam

Leeuwarden - Werknemers van Friese bedrijven gaan een maand lang zo duurzaam mogelijk reizen. Tijdens het Low Car Diet van 27 maart tot en met 21 april laten deelnemers zo veel mogelijk de auto staan. Ze kiezen voor de fiets of openbaar vervoer of werken meer thuis. De gemeente Leeuwarden en Wetterskip Fryslân hebben zich al aangemeld.

Regiomaandag, 13 februari 2017

Geldactie voor hulp Leeuwarder schaapherder

Leeuwarden - Om schaapherder Sam Westra en zijn kudde de komende maanden door te laten komen is het actiecomité Pro-Sam een crowdfundingsactie begonnen.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties