Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zondag 24 juni

Archief

De artikelen van vrijdag, 12 maart 2004.

Analysevrijdag, 12 maart 2004

Spanje in diepe rouw

Een serie bomaanslagen op vier forensentreinen in Madrid heeft donderdag naar schatting 1600 slachtoffers gemaakt; bijna tweehonderd doden en veertienhonderd gewonden. Het is de dodelijkste terroristische aanslag in modern Spanje tot dusverre en een van de gruwelijkste aanslagen sinds die in de Verenigde Staten precies 2,5 jaar eerder.

Bijschriftvrijdag, 12 maart 2004

Paal en perk aan het duistere leed

Als mensen zeggen: ‘Dat was een heel donkere periode in mijn leven’, dan bedoelen ze, dat ze toen veel geleden hebben

Cultuurvrijdag, 12 maart 2004

Spaans temperament in Friese jas

Drachten – Yerma is jong en mooi en woont op het Spaanse platteland. Ze wil een kind. Nee, nee, nee. Ze wíl geen kind, ze verlángt naar een kind. Ze moet een kind. Die wens is zo sterk, het verlangen zo hevig, dat het haar van binnen verscheurt. Ze wordt wanhopig van verdriet en van eenzaamheid.

Cultuurvrijdag, 12 maart 2004

300 Inzendingen voor Slauerhoff poëziewedstrijd

Leeuwarden – Voor de vierde Slauerhoff Poëziewedstrijd voor jongeren zijn meer dan 300 gedichten binnengekomen. Dat heeft de Stichting Herdenking J.J. Slauerhoff donderdag gemeld. Het aantal gedichten betekent een record voor de tweejaarlijkse Friese poëzieprijsvraag.

Cultuurvrijdag, 12 maart 2004

64 Solistische optredens op provinciaal concours

Leeuwarden – In totaal 64 muzikanten nemen zaterdag deel aan het Provinciaal Solistenconcours voor blazers en slagwerkers.

Dossiervrijdag, 12 maart 2004

Commissaris knipt lintje op Ameland

Een ouderwets, herkenbaar tafereel op deze foto: het doorknippen van een lint door een hoogwaardigheidsbekleder. Die hoogwaardigheidsbekleder is de Friese Commissaris der Koningin mr H. P. Linthorst Homan, de plaats van handeling Ameland. Sjoerd Andringa maakte de foto, op 22 november 1952. De foto stond een dag later in de krant.

Economievrijdag, 12 maart 2004

Faillissement Bijlsma Lemmer: 75 man op straat

Lemmer – Scheepswerf Bijlsma in Lemmer is failliet gegaan. Gisteren heeft de rechtbank in Leeuwarden het faillissement uitgesproken. Door het faillissement komen 75 werknemers op straat te staan. Bijlsma verkeerde al langer in zwaar weer. De werf van Bijlsma in Warten ging vorig jaar op de fles. Hierdoor raakten 74 mensen hun baan kwijt.

Economievrijdag, 12 maart 2004

Slachterij Brada dinsdag weer open

Leeuwarden – Komende dinsdag worden bij Brada in Leeuwarden weer koeien geslacht. In opdracht van Friesland Beef, dat eigendom is van Henk Visser uit Damwoude, worden dinsdag tachtig koeien geslacht. Brada ging in augustus 2003 failliet en werd later overgenomen door slachterij Wildeboer uit het Drentse Hollandscheveld.

Economievrijdag, 12 maart 2004

‘LNV wil niet weer te strenge norm invoeren’

Marum - De Nederlandse overheid waakt ervoor om te strenge normen in te voeren bij de invulling van de Kaderrichtlijn Water. Deze richtlijn richt zich op de bescherming van alle wateren in Nederland en moet in 2015 leiden tot een goede ecologische toestand. Hoe die toestand er dan uit moet zien is echter nog steeds niet duidelijk. Het ministerie van Landbouw wil voorkomen dat net als bij het mestbeleid te strenge normen worden ingevoerd.

Hoofdartikelvrijdag, 12 maart 2004

Waarden en normen…

Daar was de ‘onvermijdelijke’ vraag weer: ‘Ademt dit niet de spruitjeslucht van de jaren vijftig?’ Ze werd gesteld op een persconferentie van minister-president Balkenende. Deze werd gehouden bij de publicatie van een brief van het kabinet met de reactie op het rapport Waarden en normen en de last van het gedrag , waar om was gevraagd.

Regiovrijdag, 12 maart 2004

‘Schoolagent moet terug’

Leeuwarden – De schoolagent moet terugkomen in Leeuwarden. Bovendien moeten docenten meer invloed krijgen in het vroeg signaleren van problemen bij kinderen en moeten er meer activiteiten voor jongeren in de stad komen.

Regiovrijdag, 12 maart 2004

Het dualisme leidt tot een scherpere scheiding der machten

Statenleden en gedeputeerden worstelen vandaag precies een jaar met het duale stelsel. Doel van deze staatkundige vernieuwing is dat de statenleden meer moeten toekomen aan hun essentiële taken: kaderstellen, controleren en het volk vertegenwoordigen. Lukt dat een beetje? Drie betrokkenen, statengriffier Oeds Bijlsma, statenlid Johannes Kramer en gedeputeerde Anita Andriesen, reageren op stellingen die gebaseerd zijn op de doelen en vooroordelen die bij de introductie veelvuldig werden gelanceerd.

Regiovrijdag, 12 maart 2004

Reacties zijn tegenstrijdig

Dokkum - De komst van een vertrekcentrum voor asielzoekers in Dokkum roept tegenstrijdige reacties op. VluchtelingenWerk Fryslân is sceptisch. De Vereniging van Friese Gemeenten reageert tevreden. De raadsleden in Dongeradeel hebben het nieuws met gemengde gevoelens ontvangen, bleek gisteravond.

Regiovrijdag, 12 maart 2004

Vijf jaar celstraf voor ontvoerder Lusanne

Leeuwarden – De 64-jarige ontvoerder van het elfjarige meisje Lusanne van der Gun uit Oldeberkoop is gisteren door de Leeuwarder rechtbank veroordeeld tot vijf jaar celstraf. Officier van justitie Ten Kate had acht jaar geëist.

Regiovrijdag, 12 maart 2004

Meer geld nodig voor particulier natuurbeheer

Leeuwarden – Er moet meer geld beschikbaar komen voor particulier natuurbeheer. Dat vinden de organisatie voor particulier en agrarisch natuurbeheer SBNL en de Federatie Particulier Grondbezit (FPG). Boeren hebben immers massaal geld aangevraagd. Zelfs zo veel, dat de geldpot van minister Veerman van Natuur ontoereikend is.

Regiovrijdag, 12 maart 2004

Friese uitvinding is revolutie in skateland

Grou – Schaatslegende Hilbert van der Duim heeft vanmiddag in het Aquaverium te Grou de hydro-skate gepresenteerd, een revolutionaire uitvinding van twee Friezen.

Geloof & Kerkvrijdag, 12 maart 2004

Bloemlezing van werken Calvijn door dr Reeling Brouwer

Leeuwarden – De handzame Calvijn. Onder die titel heeft dr R.H. Reeling Brouwer van de Theologische Universiteit Kampen (Theologiegeschiedenis/Symboliek) voor uitgeverij Van Gennep een bloemlezing gemaakt uit het werk van de kerkhervormer.

Geloof & Kerkvrijdag, 12 maart 2004

Bijzondere status voor bezwaarde hervormden

Wageningen - Plaatselijke hervormde gemeenten die in meerderheid moeite hebben met de fusie tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), kunnen voor vijf jaar een bijzondere status binnen die PKN krijgen. Dat heeft de generale synode van de Nederlandse Hervormde Kerk donderdag in Wageningen besloten. De bezwaarde gemeenten moeten zich in die tijd dan wel onthouden van het vormen van een nieuwe kerk. De hervormde synode sprak in de laatste vergadering vóór de fusie met de Gereformeerde Kerken en de Evangelisch-Lutherse Kerk (die op 1 mei zijn beslag krijgt) over de ontwikkelingen van de afgelopen weken. Daarin is duidelijk geworden dat het verzet tegen de fusie aan de rechterflank groot is. Ouderling M. Burggraaf (Ede) kwam met een motie om de bezwaarde gemeenten tegemoet te komen. Hij stelde voor hen in de PKN de status te geven van ‘hervormde gemeente van bijzondere aard’. Na vijf jaar zou de situatie geëvalueerd moeten worden. De motie werd aanvaard.

Geloof & Kerkvrijdag, 12 maart 2004

‘Problemen groter dan verwacht’

Wageningen - De problemen binnen de Nederlandse Hervormde Kerk rond de fusie zijn veel groter dan men vooraf had verwacht. Dat erkende ds Stelwagen gisteren op de laatste hervormde synode in Wageningen. Stelwagen was eerder voorzitter van de commissie die tevergeefs probeerde een brug te slaan tussen de synode en bezwaarde groeperingen. ,,Gemeenten en families scheuren. Broeders van hetzelfde huis lijken niets meer met elkaar te hebben.’’

Weervrijdag, 12 maart 2004

Voorjaarsweer

Vanavond en vannacht gaat het regenen en is het zo’n 5 graden, bij een matige tot krachtige zuid- tot zuidoostenwind. Morgen wordt het voorjaarsweer met maximumtemperaturen van 9 graden. Eerst kan het nog wat regenen, later zien we de zon met enige regelmaat.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties