Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zondag 24 juni

Archief

De artikelen van woensdag, 1 oktober 2003.

Agendawoensdag, 1 oktober 2003

De uitagenda voor de week van 2-8 oktober 2003

Bijschriftwoensdag, 1 oktober 2003

Kleine dingen

Voor mijn gevoel nog niet zo lang geleden was een bepaald lied erg populair.

Cultuurwoensdag, 1 oktober 2003

Nieuw festival is test voor toekomst

Er lijkt een metamorfose aan de gang in de Leeuwarder popwereld. Na een periode van enkele jaren waarin de popcultuur kunstmatig in leven leek te worden gehouden, is er de laatste maanden sprake van een ware omslag. Met de komst van de opleidingen Pop & Media en de Academie voor Popmuziek en Nieuwe Media is er een nieuwe impuls in de Friese hoofdstad gekomen.

Economiewoensdag, 1 oktober 2003

Geen vervolg subsidie Vel/Vanla

Leeuwarden – De gedeputeerde Staten van Fryslân stoppen met de subsidie voor het mineralenproject Vel/Vanla per 31 december 2003. Het project is opgezet om de relatie tussen een sterk verminderde mineralenaanvoer op agrarische bedrijven te onderzoeken en de economische resultaten. Eind september is dit project afgesloten met positieve resultaten. Een structurele ondersteuning blijft uit om dit project te continueren.

Economiewoensdag, 1 oktober 2003

Sluiting reisbureau Hurdegaryp

Hurdegaryp - Het reisbureau Burgum-Hurdegaryp dat sinds anderhalf jaar is gevestigd in het nieuwe winkelcentrum van Hurdegaryp sluit de poorten. Deze tak van de Rabobank Bergum-Oostermeer e.o. wordt 1 november overgenomen door de Globe Reisburogroep en is onderdeel van Oad Groep. De twee medewerkster gaan mee over naar de nieuwe werkgever. De reisverkoop wordt geconcentreerd in Burgum.

Expowoensdag, 1 oktober 2003

Beetsterzwaag, Kunsthuis Syb: tentoonstelling door Marten Winters en Michel Wijdeveld onder de naam ‘Gjin‘, t/m 19 okt.

Hoofdartikelwoensdag, 1 oktober 2003

Overheid laat energiemarkt los…

‘Nutsbedrijf’. De generatie die nu opgroeit, kent dat woord niet meer. Nutsbedrijven, schrijft Jan Ploeg aan Laurens Jan Brinkhorst, zijn commerciële bedrijven geworden. De Friese CDA-gedeputeerde probeert de minister van Economische Zaken er maar weer eens van te overtuigen dat het onzin is dat Fryslân aandeelhouder moet blijven van een commercieel energiebedrijf. De provincie bezit 12,5 procent aandelen Nuon en wil daarvan af - in december 2000 al stemden Provinciale Staten, het dagelijks bestuur van de provincie, daarmee in. Nu is het immers elk jaar opnieuw in onzekerheid afwachten wat Nuon nu weer zal uitkeren aan dividend. Dat kan mee-, maar ook bitter tegenvallen. De winst van het energiebedrijf halveerde in 2002 ten opzichte van het jaar daarvoor en Fryslân kreeg maar 6,6 miljoen euro, terwijl gerekend was op minstens acht. Dan liever in één keer die aandelen weg en de opbrengst bijvoorbeeld in een fonds stoppen (een idee van oud-gedeputeerde Siem Jansen). Men rekent op minstens een half miljard euro en mogelijk het dubbele. Van de renteopbrengsten, en dat zijn minder labiele inkomsten dan dividenden, kunnen dan leuke dingen worden gedaan voor bijvoorbeeld zorg, onderwijs en infrastructuur.

Regiowoensdag, 1 oktober 2003

Geen stages voor studenten

Leeuwarden - De regionale opleidingscentra (roc’s) in Fryslân hebben grote moeite om stageplaatsen te vinden voor de middelbare beroepsopleidingen zorg, dienstverlening, welzijn en sport. Een van de oorzaken is de toename van het aantal leerlingen.

Regiowoensdag, 1 oktober 2003

‘Ik was bang dat hij verdronk’

IJlst - Vrijdag 14 februari 2003. De zevenjarige Floris Dijkstra en zijn drie jaar jongere buurjongetje Jorrit Adema spelen samen aan het Croleskwartier in IJlst. In de gracht voor hun huizen ligt ijs, nog niet echt een dikke laag. Ineens ziet Floris dat Jorrit door het ijs zakt en er op eigen gelegenheid niet meer uit kan komen. Hij springt vanaf het ijs op de kant en trekt de kleine Jorrit uit het wak. Jorrit is drijfnat en ijskoud. Floris brengt hem naar huis.

Regiowoensdag, 1 oktober 2003

‘Extreemrechts is angst, omgezet in haat’

Gorredijk – Het Anti Discriminatie Bureau in Leeuwarden heeft het er druk mee: meldingen van extreemrechtse jongeren. Terwijl geweld, bedreiging en vernieling met een racistische achtergrond voorheen het pakkie-an waren van de grote steden, komen dit soort incidenten steeds vaker voor in de dorpen op het platteland. In Dronrijp werden jongeren van een kermis gejaagd; in Sint Annaparochie werd een meisje bedreigd. En in Gorredijk kwam het tot vechtpartijen. De gemoederen zijn gesust, benadrukt jongerenwerker Arnold Helmantel. En met het gros van de jeugd is niets mis. Maar nog altijd lopen er jongeren rond met kaalgeschoren hoofden, witte veters in zwarte kisten en Lonsdale-kleding: een dresscode voor vreemdelingenhaters.

Regiowoensdag, 1 oktober 2003

‘Damwoude’ vult gaten op

Damwoude - Inwoners van Dantumadeel krijgen meer mogelijkheden om binnen de bebouwde kom een huis te bouwen. De gemeenteraad heeft dat gisteravond bepaald. De verruiming van het ‘open gaten’-beleid betekent dat er tot 2010 maximaal zeventig nieuwe huizen gebouwd kunnen worden in de dorpskernen.

Regiowoensdag, 1 oktober 2003

Friese zorg pakt vetzucht kinderen aan

Leeuwarden – Samenwerkende zorginstellingen in Fryslân starten een preventieproject om de toenemende vetzucht onder kinderen af te laten nemen. De provincie steunt het project dat zich richt op kinderen tussen de nul en twaalf jaar.

Regiowoensdag, 1 oktober 2003

Kwaliteit pabo loopt gevaar

Leeuwarden - Lerarenopleidingen moeten er beter voor zorgen dat alle pabo-leerlingen afstuderen op hbo-niveau. Dat zegt de onderwijsinspectie in een gisteren gepresenteerd rapport over de kwaliteit van de 37 pabo’s in Nederland. De CHN doet het nagenoeg goed, de NHL ontbeert ‘visie’.

Geloof & Kerkwoensdag, 1 oktober 2003

Cursus psychiatrie voor pastores

Leeuwarden – De Stichting GGZ Friesland en de Raad van Kerken in Friesland gaan gezamenlijk een cursus aanbieden voor plaatselijke pastores en humanistische raadslieden over het omgaan met psychiatrische problematiek. Het project voor eerstelijns geestelijk werkers is een landelijke primeur.

Geloof & Kerkwoensdag, 1 oktober 2003

Bethel onderzoekt overgang naar FPC

Drachten – De Vrije Baptistengemeente Bethel in Drachten heeft de bouwcommissie van de gemeente opdracht geven om te onderzoeken wat de aankoop en verbouw van het Fries Paardencentrum (FPC) zou kosten. Dat is dinsdagavond bekendgemaakt op de gemeentejaarvergadering. Het FPC is nu in bezit van vastgoedontwikkelaar Jan Boomsma uit Leeuwarden. Hij is tevens gemeentelid van de Bethel. De gemeente Smallingerland heeft al laten weten dat ze niet wil dat het FPC de bestemming van een kerk krijgt.

Geloof & Kerkwoensdag, 1 oktober 2003

Inwijding in mysteries van het geloof

Augustinus (354-430) was een van de invloedrijkste kerkvaders en een grondlegger van het westerse denken. Zijn boeken vinden nog altijd gretig aftrek. Allereerst omdat hij iemand is die zich ‘levensecht’ laat kennen. Een tweede reden waarom zijn werken nog steeds zo populair zijn, zit hem volgens Paul van Geest in de aantrekkelijkheid van de manier waarop hij zijn lezers inwijdt in het mysteries van het geloof.

Geloof & Kerkwoensdag, 1 oktober 2003

‘95 stellingen’ op deur Leeuwarder lutheranen

Leeuwarden – De Evangelisch-Lutherse Gemeente Leeuwarden gaat op vrijdag 31 oktober op een ludieke wijze Hervormingsdag herdenken. Net als in 1517 toen kerkhervormer Maarten Luther, zoals wordt beweerd, 95 stellingen sloeg aan de deur van de slotkerk in Wittenberg zal ook een ,,spijkeractie’’ plaatsvinden in Leeuwarden.

Sportwoensdag, 1 oktober 2003

Volleybalster Nynke Westra (19) uit Joure op zoek naar erkenning

Joure – Tijdens het WK volleybal in Thailand kreeg Nynke Westra in Jong Oranje het vertrouwen van bondscoach Saskia van Hintum. Dat ontbrak er afgelopen seizoen aan bij VC Sneek waar ze nauwelijks speelde. Dat was voor haar de reden om te verkassen naar Volco Ommen, dat over anderhalve week de competitie begint met een uitwedstrijd tegen…..VC Sneek.

Sportwoensdag, 1 oktober 2003

Unieke prestatie voor Henk Jan van Dalfsen (Minnertsga)

Leeuwarden –De meest productieve speler was Henk Jan van Dalfsen van Minnertsga die vier keer scoorde in het duel tegen NOK. Daarmee staat de negentienjarige aanvallende middenvelder voorlopig op een gedeelde tweede plaats met zes doelpunten.

Sportwoensdag, 1 oktober 2003

Twee duels schorsing voor Van Zundert

Zeist - De tuchtcommissie van de KNVB heeft Cambuur-speler Michel van Zundert voor drie wedstrijden geschorst, waarvan één voorwaardelijk.

Weerwoensdag, 1 oktober 2003

Nog droog

Vanmiddag en morgen blijft het nog droog. De temperatuur is heel redelijk, met vandaag een maximumtemperatuur van 17-18 graden en morgen 19 graden. Het is vrij zonnig en de wind is matig uit het oosten tot zuidoosten.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties