Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
vrijdag 22 juni

Achtergronddinsdag, 19 juni 2018

Puzzel voor Lidl in Bolsward is nog niet gelegd
Het ontwerp voor de komst van een Lidl-supermarkt naar Bolsward moet terug naar de tekentafel. Er wordt de komende maanden opnieuw gekeken naar een plan waarin de wensen van Lidl, maar ook parkeerruimte en groen een plekje krijgen.
Lidl probeert sinds 2014 een supermarkt te openen aan de Snekerstraat 9a. Het plan stuitte sindsdien op tegenstand, onder meer vanwege zorgen over verkeersveiligheid en verlies van groen. Ook zou de supermarkt het centrum van de stad leegtrekken.
Het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân ging in oktober vorig jaar akkoord met het plan. De gemeenteraad nam daarop een motie aan waarmee werd afgedwongen dat het gehele gebied rondom de supermarkt wordt meegenomen in de planvorming. Daarop liet de gemeente een verkeerskundige rapportage maken door stedenbouwkundig bureau KAW uit Groningen. Daarin staan kansen en knelpunten voor het plan.
Varianten
KAW bedacht vijf varianten op het plan. Deze verschillen onder meer in parkeercapaciteit en in voorgestelde grootte voor de supermarkt. In sommige varianten is zelfs helemaal geen Lidl opgenomen. Deze varianten zijn vorige maand gepresenteerd aan omwonenden, overige inwoners van de stad, ondernemers en sportend Bolsward.
Die groepen zijn verdeeld over de beste variant. Volgens KAW is het 'erg lastig om iedereen, vanuit de behoorlijke uiteenlopende belangen, op één lijn te krijgen. De ondernemers zien het meest in een variant zonder Lidl en met extra parkeerruimte. Omwonenden zien het meeste in een Lidl-loze variant met extra groen. Overige Bolswarders vinden een variant met een grote nieuwe Lidl en meer groen de beste. Die variant valt ook goed bij omwonenden en sporters. Een variant met een kleinere Lidl krijgt weinig bijval van betrokkenen.
Meer oversteekplaatsen
Volgens KAW zijn alle varianten technisch gezien mogelijk. Wel adviseert het bureau om verkeerskundige aanpassingen te doen. Zo moet de kruising van de Snekerstraat, Tramweg en Secretaris Haitsmalaan aangepast worden en moeten er meer oversteekplaatsen komen.
De Lidl leidt volgens de rapporteurs niet tot extra parkeerdruk in het gebied, mits de supermarkt een eigen goed bereikbaar parkeerdek krijgt en het sportveld bij het plan betrokken wordt. Dat laatste stuit volgens de rapporteurs op tegenstand in de stad. Ook moet de Duitse grootgrutter beter kijken naar de plek voor het laden en lossen en is extra aandacht nodig voor fietsparkeren bij het pand. KAW vindt verder een nog diepere verkeersanalyse wenselijk.
De gemeente gaat samen met Lidl kijken naar aanpassingen in het plan, maar waarschuwt dat niet alle punten uit het rapport haalbaar zijn. De gemeente hoopte in juli de knoop door te hakken, maar vermoedt nu dat het plan pas in oktober wordt besproken. Daarna wordt de verdere formele procedure opgestart.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0 |


Reacties:

achtergrond
Familieberichten
Advertenties