Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zaterdag 23 juni

Regiodinsdag, 16 juli 2002

Bewoners Goutum maakten zelf plan voor dorpsplein
‘Straks hebben we onze eigen brink’
INES JONKER
Goutum - Wolter van der Wal fantaseert er al een beetje over. Straks heeft Goutum een heus dorpsplein, met bankjes, verlichting, een paar boompjes en wie weet wel een jeu de boulesbaan waar je op zwoele zomeravonden een balletje kunt gooien en een boompje kunt opzetten met je dorpsgenoten. ,,Het idee van een Drentse brink’’, mijmert de Goutumer.
Als het allemaal een beetje meezit, is het plein over twee jaar een feit. Veel eerder dan wanneer het aan de gemeente Leeuwarden had gelegen. ,,Eigenlijk vonden we dat de gemeente met een plan moest komen. Maar aangezien we van de gemeente niks hoefden te verwachten vanwege haar krappe financiële positie, hebben we zelf de stoute schoenen aangetrokken’’, vertelt Van der Wal, penningmeester van Dorpsbelang Goutum.
Goutum, het dorp onder Leeuwarden, heeft nu geen echt dorpsplein. Wel zijn er voorzieningen waar steeds meer mensen gebruik van maken nu de nieuwbouw in Goutum Noord klaar is, zoals de school en het dorpshuis.
,,We wilden graag een centrale toegang tot de nieuwe Wiardaskoalle en het dorpshuis. De ingang van die voorzieningen zit nu nog aan de Buorren. Maar door Goutum Noord is de toestroom van mensen veel groter geworden’’, legt Van der Wal uit.
In eerste instantie legde Dorpsbelang Goutum het plan voor aan toenmalig wethouder Peter den Oudsten van Leeuwarden. Er was echter geen geld beschikbaar voor een ontwerp.
Dorpsbelang besloot daarop een professioneel bureau in te schakelen. Bureau Vijn in Giekerk maakte voor drieduizend gulden een ontwerp, dat werd besproken met alle betrokkenen: de school, het dorpshuis, de bewoners, de tennisvereniging, de kaatsclub, de korfbalclub, de kerk en de ijsbaan. Iedereen was zeer te spreken over het plan.
Het plan werd ook door de gemeente positief ontvangen, en, misschien wel belangrijker: als ‘realistisch’ bestempeld. Het wordt dus uitgevoerd, en misschien wel wat eerder dan gepland. Toevallige bijkomstigheid is namelijk dat Goutum binnenkort een nieuw betonnen bergbezinkbassin krijgt, waarin na hevige regenval het overvloedig rioolwater wordt opgevangen. Het komt op de plek waar het dorpsplein bedacht is. ,,Als dat klaar is, wordt het zodanig dichtgemaakt dat het terrein geschikt is voor een dorpsplein’’, legt Van der Wal uit.
De penningmeester is blij met de vruchtbare samenwerking die er inmiddels met de gemeente is. ,,Van het een komt het ander, als er maar een initiatief ligt.’’
Het is daarna aan Dorpsbelang Goutum om er verder gestalte aan te geven, in nauw overleg met de gemeente Leeuwarden.
De nabijgelegen, deels afgegraven terp is archeologisch monument en als zodanig beschermd. Toch was het geen obstakel bij de planvorming. Het terpgebied vormt een fraaie aansluiting op het nieuwe dorpsplein.
In goed overleg tussen de kerk, de ijsbaan en de gemeente is zelfs een stukje van de ijsbaan geofferd ten gunste van het toekomstige dorpsplein. In de berm langs de ijsbaansloot worden elzen geplant.
De rubriek ‘Voor elkaar’ gaat over Friezen die er zelf voor zorgen dat hun leefomgeving op peil blijft of beter wordt, wanneer instanties daar minder energie in lijken te steken. Heeft u ideeën voor deze rubriek, neem dan contact op met redacteur Marscha van der Vlies: 058 2987651

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties