Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
vrijdag 22 juni

Cultuurvrijdag, 19 april 2002

Tijdschrift Kistwurk houdt op
Leeuwarden – Het literaire tijdschrift Kistwurk houdt na twee jaar op te bestaan. Dat heeft de redactie van het ‘podium’ voor Friese literatuur donderdag bekendgemaakt.
,,Nettsjinsteande in oerfloed oan kopij, ferskynt der gjin fyfte printer nûmer mear. De webside wurdt ek stillein”, aldus initiatiefnemer Eeltsje Hettinga in een brief op de website van het tijdschrift.
Reden voor het beëindigen van het tijdschrift, dat vier keer per jaar in gedrukte vorm verscheen en dagelijks te zien is op internet, is geldgebrek. ,,We hadden vorig jaar een verlies van ruim 2700 euro”, zegt redacteur Elske Schotanus. ,,En van de provincie kregen we in december een subsidie van slechts 9000 euro toegezegd. Dat is te weinig. Het uitbrengen van vier geprinte versies per jaar, het bijhouden van de website en het begeleiden van schrijvers kost veel meer. We kwamen gewoon niet uit met het geld.”
De redactie is teleurgesteld in de provinciale politiek, die volgens hen niet serieus genoeg met Kistwurk om ging. ,,De troch in akkountant opstelde begrutting (maaie 2001) dy’t útgong fan reële kosten foar redaksje, skriuwers en meiwurkers, waard by de Provinsje ôfwiisd”, zegt Hettinga. Daarbij werd Kistwurk volgens Hettinga onterecht gelijkgesteld aan het tijdschrift Hjir, terwijl ,,Kistwurk in folslein oare wize fan publisearjen en redaksjoneel belied ken, in omfang hat dy’t ynbegrepen de net yn print ferskynde teksten op it Web twa kear sa grut is en it opsetten fan literêre projekten, b.g. Wrâld-Finster-Gedicht , dy’t in wêzentlik part foarmje fan de formule Kistwurk”.

Kritiek

Ook kreeg Kistwurk geen medewerking van andere instanties in Fryslân. Vooral de kritiek aan het adres van het Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD) is groot. ,,Tijdens de Friese dag die onlangs werd gehouden in Felix Meritus te Amsterdam kreeg Kistwurk totaal geen medewerking van het FLMD. Het FLDM regelde alle contacten met Amsterdam en wij wilden daar ook staan. Uiteindelijk hebben we als tijdschrift zelf maar afspraken met felix Meritis gemaakt, aangezien het FLMD dat niet voor ons deed”, aldus Schotanus.
Al met al heeft de redactie het gevoel overal tegengewerkt te zijn. En dat steekt als je er zoveel tijd in hebt gestoken. ,,As sels de wille fan it skriuwen - want hertstocht, driuw en fisy is it iennige dat telt - jin op in stuit net mear oer de berch argewaasje oangeande de Fryske kultuerpolityk hinne helpt, dan is it tiid om yn de Kist te krûpen en it lid derop te dwaan, dàt ek by wize fan selsbeskerming”, verduidelijkt Hettinga zijn besluit te stoppen.
Aan het enthousiasme van de schrijvers en 118 abonnees heeft het volgens de redactie niet gelegen. ,,Er hebben zo’n 62 schrijvers meegewerkt. Ze waren heel positief over Kistwurk”, zegt Schotanus. ,,Op de website zijn diverse teleurgestelde reacties binnengekomen.”

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

cultuur
Familieberichten
Advertenties