Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
donderdag 21 juni

Geloof & Kerkdinsdag, 5 december 2006

Bouwplannen Menno Park in ijskast

Witmarsum - De stichting Internationaal Menno Simons Centrum (IMSC) presenteerde vorig jaar juli grootse uitbreidingsplannen voor bij het Menno Monument in Witmarsum. Een rondgang langs doopsgezinden wereldwijd heeft echter geleerd dat zij ook willen meedenken. ,,We gaan voorlopig vooral werken aan de inhoudelijke kant van het IMSC”, vertelt vice-voorzitter Kees Knijnenberg.

LODEWIJK BORN
Knijnenberg vat de nieuwe strategie in een zin samen: ,,We richten ons eerst op de software en dan weer op de hardware.” Voorlopig verrijst er dus geen buizenkerkje en een prachtig nieuw Menno Simons Centrum. Uiterlijk gezien dan.
Er is de afgelopen tijd vooral gewerkt aan de inhoudelijke contouren. Knijnenberg reisde onder meer door Noord-Amerika en Mexico om de plannen te presenteren en zo fondsen te werven. De doopsgezinden waren eensgezind: het IMSC moet er komen. ,,Maar ze zeiden ook: ‘Zo’n Menno Park is prima, maar wat ga je daar doen? Mogen wij óók meedenken.’ Als bestuur zijn we daar misschien wel wat te gemakkelijk aan voorbij gegaan.”
Immers, wanneer er meer zeggenschap is over de vorm en identiteit van het centrum is men ook eerder geneigd om daar geld in te steken. ,,Je kunt wel iets prachtigs realiseren, maar het gaat uiteindelijk om de inhoud.” Naast Knijnenberg, inventariseerde de Amerikaan Kenneth Sensenig afgelopen zomer samen met zijn vrouw Karen wat wereldwijd van het IMSC verwacht wordt. De doopsgezinden op de verschillende continenten zien graag dat het Menno Park in Witmarsum de functie van inspiratie- en documentatiecentrum van de wereldbroederschap krijgt. ,,Daarbij gaat het zeker niet om de ‘verpakking’, in de vorm van de bebouwing zoals die aanvankelijk gepresenteerd werd. Wel dat er een geest van grote gastvrijheid zal heersen, dat er inspirerende bijeenkomsten worden gehouden, waardevolle activiteiten plaatsvinden en dat er op eigentijdse wijze gepresenteerde documentatie aanwezig is.’’
De onlangs benoemde ds. Wiske Beuker moet nu onder meer de lijnen gaan uitzetten voor het IMSC. Ze wordt predikante van de gemeenten van de Lytse Streek én voortrekker van het Internationaal Menno Simons Centrum. Beide banen zijn voor 50 procent.
In juli 2005 is de Stichting Internationaal Menno Simons Centrum in Witmarsum van start gegaan. Doel is het tot stand brengen van een centrum waarin het geestelijk erfgoed van de in 1496 in Witmarsum geboren doperse kerkhervormer Menno Simons centraal staat.
Zowel de gemeente Wymbritseradiel als de Provincie Fryslân hebben grote belangstelling voor het initiatief en steun toegezegd. De rol van de Doopsgezinde Gemeente Witmarsum en van de samenwerkende Doopsgezinde Gemeenten in de Lytse Streek wordt als ,,essentieel” beschouwd naast de steun van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de Friese Doopsgezinde Sociëteit. ,,Dat betekent echter niet dat het IMSC wil leunen op de werkkracht van deze gemeenten.”

Jongerenteam

Daarom wordt gewerkt aan een netwerk van nationale en internationale doperse vrijwilligers. Beuker krijgt als eerste taak om een impuls te geven aan de samenwerking tussen de gemeenten en het IMSC. Een volgende stap is het vormen van een zogenaamd Global Mission Team. Dit team, dat bestaat uit jongeren, zal in nauwe samenwerking met de Mennonite Church USA worden gevormd met doperse vrijwilligers uit alle werelddelen. Zij zullen in Witmarsum worden gehuisvest. ,,We hebben nu geld beschikbaar om een huis te kopen voor het team.” Leden van het team zullen ook worden ingezet om bij het ontvangen van vele gasten die ieder jaar naar de pelgrimsplaats Witmarsum komen.
Een andere belangrijke stap van het centrum is een door VU-hoogleraar prof. dr. Piet Visser geïnitieerd project. Dit behelst het op internet koppelen van gedigitaliseerde gegevens- en beeldbestanden van in Nederland en elders in de wereld aanwezige doperse documentatie en beeldmateriaal. ,,Dankzij deze koppeling komt het dopers wereldarchief binnen bereik van allen die op dit gebied actief zijn en ervan gebruik willen maken.” Voor dit project heeft de Provincie Fryslân een startsubsidie toegezegd, vertelt Knijnenberg.
Ook ontstaat via dit internetproject voor het IMSC de mogelijkheid om uit de veelheid van beeld- en ander materiaal selecties te maken naar onderwerp, die in het centrum kunnen worden gepresenteerd. Een belangrijk hulpmiddel daarbij is de Anabaptist Time Line, die momenteel samen met een Noord-Amerikaanse partner wordt bijgewerkt. Het presenteren van de doperse geschiedenis aan de hand van deze ‘time line’ (tijdlijn, LB) biedt vele mogelijkheden voor het centrum.
Binnen en buiten het bestuur worden diverse andere mogelijkheden voor het IMSC genoemd. Zo is er het idee om op enig moment een quilttentoonstelling te organiseren. Het afgelopen jaar heeft in doopsgezinde gemeente in de USA en Canada de tentoonstelling bij de verschijning van het boek Passing on the Comfort van mevr. An Keuning-Tichelaar en mevr. Lynn Kaplanian-Buller grote indruk gemaakt. Het IMSC hoopt deze tentoonstelling naar Fryslân te kunnen halen.
Het Internationaal Menno Simons Centrum richt zich voorlopig op bestaande locaties, waar eventueel tentoonstellingen en activiteiten kunnen worden gehouden. ,,In Fryslân staan te veel waardevolle vermaningen beschikbaar voor gebruik om daar niet een nieuwe toekomstgerichte bestemming aan te geven. Het IMSC hoopt daar vanuit standplaats Witmarsum aan mee te werken.’’

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties