Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zondag 24 juni

Geloof & Kerkzaterdag, 22 januari 2005

Jubileumfeest Griet Talsma-Calsbeek in Stiens
Vijftig jaar trouw achter het orgel
JAAP VAN DER BOON
Snakkerburen - Reeds een halve eeuw bespeelt Griet Talsma-Calsbeek elke zondag het orgel van de hervormde Sint Vituskerk in Stiens. Ze kan zich niet herinneren ooit een keer verzuimd te hebben. Pas sinds een paar jaar heeft ze eens per maand vrij. Dat kwam vorige zondag goed uit, toen ze ook niet hoefde te spelen: voor het eerst was ze zo ziek dat ze de gemeentezang niet had kunnen begeleiden. De trouwe organiste is opgeknapt en kan zondag haar jubileumfeestje meemaken.
De muziek is de Snakkerburense met de paplepel ingegoten. Haar ouders zongen bij het geheelonthouderskoor Foarút in Lekkum. De kinderen werden al jong bij de koorzang betrokken. Reeds op zesjarige leeftijd ging Griet met haar zus naar een kinderkoor in Leeuwarden.
In de kamer stond bovendien een harmonium, waar moeder Calsbeek soms op speelde. ,,Ik hie der al hiel gau niget oan’’, vertelt de jubilerende organiste. ,,Myn âlden hiene dat yn ’e gaten.’’ En zo kreeg Griet Calsbeek orgelles, en later ook pianoles. Uiteindelijk wist ze het toenmalige diploma LO-A en LO-B voor piano in de wacht te slepen. ,,Ik ha eins noch mear piano- as oargeloplieding’’, aldus de organiste.
Griet Calsbeek zit nog steeds regelmatig achter de piano, als begeleider van het Koninklijk Toonkunstkoor Concordia en het operakoor Amadeus in Leeuwarden en het Toonkunstkoor Dokkum en omstreken. De Snakkerburense kan niet zeggen wat ze liever doet: orgelspelen in de kerk of een koor begeleiden met pianospel. ,,Ik mei ek graach oargelspylje, foaral as de tsjerke fol sit. Mar dęr űntbrekt it de lęste tiid wolris oan.’’
Haar pianovaardigheid heeft invloed op het orgelspel, beseft de jubilerende organiste. Omdat de door haar begeleide koren in een behoorlijk tempo zingen, is haar begeleiding van de gemeentezang waarschijnlijk ook iets sneller dan gebruikelijk is. ,,Dat nimme je dochs mei.’’
In verband met haar jubileum blikt Griet Calsbeek wel eens terug op de vroegere ritten van de noordkant van Leeuwarden naar Stiens. In de tijd dat ze nog aan de Lekkumerweg woonde, moest ze eerst naar de binnenstad fietsen, de Noorderbrug over, om Stiens te bereiken. Toen ze in 1956 trouwde met Fedde Talsma, kwam ze in Snakkerburen terecht, waar haar echtgenoot een schouw had. Door haar zondagsochtends over de Dokkumer Ee te zetten, maakte Talsma het zijn vrouw een stuk gemakkelijker: met de fiets kon ze via de Vierhuisterweg haar weg naar Stiens vervolgen.
Griet Calsbeek kan zich zelfs herinneren dat ze een keer op schaatsen naar Stiens ging. En ze weet nog van een zondagochtend dat de weg door zware sneeuwval zo onbegaanbaar was, dat ze door de landerijen liep om toch maar present te zijn. ,,Te let komme, dat wie der net by. Mei trou en plichtsbesef binne je grutbrocht.’’ De laatste 25 jaar beschikt de organiste over een auto, maar als het mooi weer is, gebruikt ze nog steeds de fiets.
De hervormde gemeente van Stiens hoefde ’s zomers niet voor een vervanger te zorgen. De Talsma’s gingen met de eigen schouw een weekje varen over de Friese meren, maar zorgden ervoor zondags weer thuis te zijn.
Nog steeds zit Griet Talsma, die in 1994 koninklijk werd onderscheiden voor haar muzikale activiteiten, met plezier achter het orgel, een Van Dam-instrument uit 1829-1830. ,,It is in prachtich oargel. It hie wol wat grutter węze kinnen; it hat gjin frij pedaal, in pedaal mei in frij register. It is in twa-klaviersoargel mei oanhingjend pedaal. Mar ik spylje der alle sneinen mei in protte nocht op. Sa lang as ik sűn bin, hoopje ik troch te gean. En as ik it sa belústerje, dan wolle se my ek wol hâlde.’’
Ze is erg blij dat de huidige hervormde predikant van Stiens het orgelspel een bewuste plek geeft in de liturgie. ,,Ik spylje de lęste tiid faak in koraal fan Bach. Dat is foar my hiel moai.’’ En uiteraard kan ze ook in het voor- en naspel haar eigen keuze maken.
Tijdens de dienst van morgen wordt aandacht geschonken aan het jubileum van Griet Talsma-Calsbeek. Jan Jongepier bespeelt het orgel; na afloop is er gelegenheid de organiste te feliciteren.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties