Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zondag 24 juni

Regiodinsdag, 30 september 2003

Katlijkers maken boek over hun dorp
Katlijk – Katlijk. Een uitgestrekt dorp aan een van de zijtakken van de rivier de Tjonger bestaat volgend jaar zevenenhalve eeuw, zo wordt tenminste geschat. Ter ere van dat jubileum én van het 75-jarig bestaan van Plaatselijk Belang verschijnt volgend jaar juni het boek Katlijk door de eeuwen heen . Een van de schrijvers, Gerard Thijssen, legde afgelopen weekeinde de laatste hand aan het boekwerk.
Thijssen begon vijf jaar geleden aan de klus de geschiedenis van zijn woonplaats in beeld te brengen. De schrijver kreeg het idee voor een geschiedenisboek na het zien van een fotoboek dat over zijn dorp was gemaakt. ,,Daarin stond een summier stukje over de geschiedenis van Katlijk. Ik wilde meer weten en ging op zoek.”
Samen met nog zeven dorpsgenoten speurde Thijssen in bibliotheken, gemeentearchief, rijksarchief en het Museum Willem van Haaren. In de archieven troffen ze onder meer informatie aan over het ontstaan van Katlijk. ,,In de officiële stukken wordt het dorp begin van de veertiende eeuw genoemd. Waarschijnlijk bestond het dorp al eerder, want in 1254 werd al gewag gemaakt van de kapel dat in het dorp stond”, aldus Thijssen.
Het vermoeden bestaat dat de eerste bewoners de rivier de Tjonger zijn afgezakt en zich aan een zijtak hebben gevestigd. Deze gebeurtenis zou ook de naam van het dorp verklaren. ,,‘Lijk’ is een verbastering van het woord ‘leek’ en dat betekent waterloop. Het woord ‘kat’ is plaats of plek. Die aanduiding wordt vaker gebruikt. Denk maar aan Katwijk”, geeft de schrijver aan.
‘Katlijk door de eeuwen heen’ is 192 pagina’s dik. Het voorwoord is geschreven door Geert Mak. ,,Mak verblijft wel eens in Katlijk. Zelfs delen van zijn Hoe God verdween uit Jorwert zijn door hem in Katlijk geschreven.’’
Het Katlijker boek omvat zeven hoofdstukken. Naast de geschiedenis van het dorp wordt er aandacht besteed aan het geologische heden en verleden van het dorp. De invloed van adel wordt behandeld, net als de kerk en de befaamde klokkenstoel. De schrijvers hebben in hun speurtocht gemerkt dat kinderen in Katlijk al in 1700 naar een zogenoemde winterschool gingen. ,,Op veel andere plekken begonnen scholen pas begin 1900.”
Het boek is volledig gemaakt door dorpelingen. In juni 2004 komt het uit in een oplage van 750 exemplaren. Pas na voldoende intekening wordt het boek gedrukt.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties