Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
vrijdag 22 juni

Regiozaterdag, 9 juni 2018

Transporteurs klaar met brugproblemen
Leeuwarden - Transportbedrijven lijden schade door de slechte verbindingen van Fryslân met de Randstad. Dat zegt directielid Christien Lycklama à Nijeholt van transporteur Hoekstra uit Sneek. Weggebruikers hoeven echter niet op korte termijn op een structurele oplossing te rekenen voor de brugproblemen op de A6 en Afsluitdijk, meldt de provincie.
Hoekstra heeft dagelijks zo’n zestig wagens op de weg die met name richting de Randstad rijden. De storingsgevoelige bruggen in de Afsluitdijk en de brug over de Skarster Rien in de A6 tussen Joure en Lemmer zijn Lycklama à Nijeholt een doorn in het oog. ,,Wij bezorgen veel goederen bij particulieren in de Randstad. Wij hanteren een systeem waardoor de klanten een tijd doorkrijgen waarop er bezorgd wordt. Als wij door storingen niet op tijd zijn, gaat dat ten koste van onze betrouwbaarheid, onze service. Los nog van de kosten die stilstaande vrachtwagens met zich meebrengen.”
De Afsluitdijk levert de laatste jaren vaker problemen op. Was het vorige zomer de warmte die ervoor zorgde dat de draaibruggen in de dijk niet meer dicht konden, dit jaar vonden de storingen al in het voorjaar plaats. ,,Op jaarbasis is het aantal storingen op de Afsluitdijk misschien niet veel, maar het is wel een probleem. Zeker ook omdat de Afsluitdijk in de beleving voor problemen zorgt”, zegt Lycklama à Nijeholt.
Afgelopen zondag stond het verkeer op de A6 voorbij Joure vast omdat er een storing was in de burg over de Skarster Rien; de andere route richting de Randstad. Gedeputeerde Sietske Poepjes vreest dat dat vaker gaat gebeuren. ,,Dat kan ik je op een briefje geven. De brug wordt nu met oplapmaatregelen in stand gehouden maar deze storing is het begin van het einde.”
Aquaduct
Poepjes is in Den Haag aan het lobbyen om de brug over de Skarster Rien te laten vervangen door een aquaduct. Dat was eerder ook de bedoeling van het rijk. ,,Het aquaduct is er bij een bezuinigingsronde in Den Haag uitgehaald. En ook al wil de provincie meebetalen aan een aquaduct - die immers duurder is dan een nieuwe brug - men wil er nog niet aan.”
Lycklama à Nijeholt vindt dat de overheid snel in actie moet komen. ,,De provincie wil graag meer transportbedrijven naar Fryslân halen. Dat kan alleen als de verbindingen goed zijn. Als transportsector betalen wij stevig voor het gebruik van de wegen. Dan moeten we er ook van op aan kunnen dat er geen problemen ontstaan zoals bruggen die niet werken waardoor het verkeer vastloopt.”
Volgens Rijkswaterstaat zullen de transportsector en de provincie nog het nodige geduld moeten opbrengen. De brug in de A6 over de Skarster Rien staat pas in 2048 op de planning om vervangen te worden. De bewegende delen van de bruggen in de Afsluitdijk worden mogelijk eerder vervangen, maar een termijn van een jaar of zes is niet uitgesloten. Compleet vervangen - inclusief funderingen - staat voor 2050 op de rol.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties