Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
vrijdag 22 juni

Regiowoensdag, 6 juni 2018

Fel protest tegen windpark bij Afsluitdijk
Leeuwarden - Bewoners van de dorpen aan de kop van de Afsluitdijk verzetten zich gisteravond fel tegen het plan voor het beoogde windpark Nij Hiddum-Houw. Bij de eerste van twee inspraakavonden in het provinciehuis spraken veel omwonenden zich hard uit tegen het plan voor negen turbines tussen Cornwerd, Wons en Zurich.
De provincie werkt al enige jaren aan het windpark aan de kop van de Afsluitdijk. Sinds het voorstel op tafel ligt dat er negen turbines komen met een tiphoogte van maximaal ruim tweehonderd meter, is in de omgeving veel protest ontstaan.
De twintig insprekers van gisteravond - ondersteund door zo’n vijftig sympathisanten - wezen gisteravond op de massaliteit van de turbines, zoals zij die vrezen. De omvang, het geluid, de knipperlichten op de top: ze vinden het gehele plan te groot.
,,Welk Fryslân laten we achter aan de kinderen in en rond deze dorpen?", legde Bianca Alma uit Pingjum voor aan de Statenleden. ,,Zij zullen nog jaren de lasten horen, zien en voelen van het besluit dat nu op tafel ligt."
Haar dorpsgenoot Johan Schroor wees erop dat de investeerders in het windpark van buiten de provincie komen. It rendemint giet de provinsje dus ek wer út. En wy sitte hjir mei de rotsoai."
Voortdurend wisselend geluid
Veel omwonenden wezen op het 'infrasone’ geluid dat de grote turbines produceren. Dit geluid met lage frequenties is voor mensen niet hoorbaar. Ze refereerden aan Deense en Zweedse onderzoeken, waaruit grote zorgen naar voren zouden komen over gehoorschade voor omwonenden van dergelijke turbines, maar ook hersenletsel en depressiviteit. ,,Het wordt zelfs als wapen gebruikt", zei Marc van Wingaarden uit Exmorra, verwijzend naar een geval van vorig jaar bij de Amerikaanse ambassade in Cuba.
Dirk Stoffels uit Wons zei dat hij nu al last heeft van de turbines die er staan, vanwege het voortdurend wisselende geluid. Deze turbines zijn veel lager. ,,Mijn vrouw heeft veel moeite met het in slaap komen en doorslapen. Hierdoor is ze overdag vaak vermoeid." Stoffels vreest voor veel meer gezondheidsproblemen.
Coalitieafspraak
Schroor uit Pingjum zei dat de 150 energiecoöperaties in de provincie gezamenlijk gemakkelijk tot hetzelfde vermogen aan windturbines kunnen komen, met in ieder dorp een aanmerkelijk lagere molen van zestig tot zeventig meter. Het probleem daarvan is echter dat de provinciale coalitie (CDA, VVD, SP en FNP) heeft afgesproken dat buiten Nij Hiddum-Houw geen enkele nieuwe windturbine op het Friese vasteland mag komen.
Meer hierover in het Friesch Dagblad van 6 juni

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties