Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zondag 24 juni

Regiodonderdag, 8 maart 2018

Ook na 21 maart vooral mannen in gemeenteraad
Leeuwarden - Krap een op de vijf lijsttrekkers (19,6 procent) die op 21 maart meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Fryslân is vrouw. In Dantumadiel en op Schiermonnikoog staat bij geen enkele partij een vrouw op één. In de veertien gemeenten waar gestemd wordt is in totaal 31,7 procent van de kandidaten vrouw, zo blijkt uit een analyse van de kandidatenlijsten door het Friesch Dagblad. Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf steken boven dat gemiddelde uit, met ieder bijna 40 procent vrouwelijke kandidaten.
Al sinds 1917 zijn vrouwen verkiesbaar in de politiek, toch zijn ze nog steeds ondervertegenwoordigd. Volgens ProDemos, een organisatie die betrokkenheid van burgers bij de politiek wil vergroten, is het percentage vrouwen in de gemeentepolitiek landelijk nooit boven de 28 procent (2014) uitgekomen. Wel is er sprake van een gestage groei.
In 2010 was na de verkiezingen 26 procent van de raadsleden vrouw, in 1994 22 procent en in 1980 12,5 procent.
In de Tweede Kamer steeg het aandeel vrouwen sneller, berekende Atria kenniscentrum voor emancipatie en vrouwengeschiedenis. Was in 1980 16 procent van de Kamerleden vrouw, in 2010 was dat 40 procent. Vorig jaar daalde het aantal: 38 procent, gelijk aan de uitslag van 1998.
Volgens onderzoek van ProDemos was de situatie in Fryslân na de raadsverkiezingen van 2014 gemiddeld ongeveer gelijk aan de landelijke situatie: 28,2 procent van de raadsleden is vrouw. Leeuwarden en De Fryske Marren deden niet mee vanwege herindelingen en zijn daarom niet meegerekend. Uitschieter is de provincie Groningen. Hier is 34 procent van de raadsleden vrouw, tegenover 26 procent in 2010.
,,Jammer dat er zo weinig vrouwen op de lijst staan”, zegt Gerda Bosdriesz van ProDemos over de Friese kandidatenlijsten van nu. ,,Al decennialang is het aantal vrouwen in gemeenteraden erg laag. Het is hardnekkig, het gaat niet of nauwelijks omhoog." Als oorzaken noemt ProDemos de moeilijkheden die vrouwen ondervinden van de combinatie van raadswerk, een gewone baan en het gezin. Verder lijkt het erop dat vrouwen zich minder aangetrokken voelen door het politieke spel, dat vaak gaat over strijd en scoren en waarin de inhoud weleens onder-sneeuwt. Ook speelt onzekerheid een rol.
Meer hierover in het Friesch Dagblad van 8 maart

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties