Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
dinsdag 19 juni

Hoofdartikeldonderdag, 8 maart 2018

Aaisykjen lijkt iets van het verleden
Het eerste kievitsei dat dit jaar in Fryslân gevonden wordt, mag niet naar het provinciehuis gebracht worden. Het sympathiek aandoende idee van de Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) om dit jaar een uitzondering te maken op het raapverbod voor het allereerste ei dat in de provincie gevonden wordt, strandde nog voordat het uitgewerkt kon worden. Natuurorganisaties willen er niet aan meewerken, maakte voorzitter Rendert Algra vorige week bekend tijdens de ledenvergadering van de BFVW. En hun medewerking was een voorwaarde om hiervoor een procedure te starten.
Die weigering om mee te werken aan een uitzondering voor zelfs maar één ei geeft aan hoe diep de stellingen in de aaisyk-discussie intussen gegraven zijn. Toenadering op slechts een klein punt blijkt al niet meer mogelijk.
Dat doet het ergste vrezen voor de discussie die de BFVW dit jaar wil voeren over het nieuwe beleidsplan. Inzet van die discussie is of de BFVW zich de komende vijf jaar inzet voor het traditionele aaisykjen of overstapt op aaisykjen 'nieuwe stijl’, om het zo maar te noemen: wel zoeken naar de eerste provincie-, jeugd- en gemeente-eieren, maar de eieren zelf laten liggen.
De uitkomst van die discussie staat niet vast. Maar gezien de negatieve reactie van de natuurorganisaties op het plan om dit jaar het rapen van één ei toe te staan, kan men gevoegelijk aannemen dat die organisaties niet zullen instemmen met een eventuele terugkeer van het ouderwetse aaisykjen. Stemmen de leden van de BFVW in hun najaarsvergadering daar wel voor, dan wachten beide partijen en de provincie - die een ontheffing zou moeten verlenen - dus weer rechtszaken en een hoop juridisch getouwtrek.
Voorzitter Algra heeft al laten weten die strijd wel aan te willen gaan, mits de BFVW-leden daarvoor kiezen. Dat zal dan onder meer gebeuren met nieuwe onderzoeken, die moeten uitwijzen dat het rapen van een bepaalde hoeveelheid kievitseieren niet schadelijk is voor de kievitstand. De vraag is echter gerechtvaardigd of die strijd iets zal opleveren. Het maatschappelijke klimaat keert zich meer en meer tegen het aaisykjen; ook al gebeurt dat vanuit goede bedoelingen om de nesten door nazorg te beschermen. De rechter heeft een provinciale ontheffing al eens vernietigd (in 2015); de provincie heeft al eens geen ontheffing meer verleend (in 2016). Vorig jaar gaf de BFVW ook zelf aan dat de kans op een nieuwe ontheffing toen ,,0 procent" was.
Er zal dus wel heel goed onderzoek moeten komen wil een aanvraag voor een nieuwe ontheffing kans maken. Misschien dat de energie van de juridische strijd die daarna zal volgen, beter gestoken kan worden in het meedenken over maatregelen die de kievitstand ten goede kunnen komen. Is het uiteindelijk niet alle partijen in deze discussie daar om te doen? TO

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties