Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zondag 24 juni

Cultuurdinsdag, 27 februari 2018

Dagelijks voor Edoza langs de deuren
Sneek - ,,525 lotten yn oardel wike tiid”, zegt de Sneker met zekere trots. Waar de meeste koorleden de verkoop binnen familie- en vriendenkring houden, gaat de 83-jarige Jansen dagelijks langs de deuren in zijn woonplaats. ,,Moarns fan tsien oant tolve en middeis fan goed twa oere ôf wer. As it net te kâld is, gean ik troch oant seis oere.”
‘U verkoopt zeker veel?’, krijgt hij geregeld te horen. Wat zijn geheim is? ,,Ik stel my netsjes foar, fertel oer it koar en dat de leden alle-gear wat koarter en dikker wurde en dêrom nije kostúms ha moatte. Pas dan begjin ik oer de lotten. Dat wurket.” Dirigent Jan Hibma is trots op zijn fanatiek verkopende koorlid. ,,Wy hawwe mear entûsjaste koarleden, mar Jansen spant de kroan. Fantastysk.”
Het christelijk mannenkoor Edoza, dat dit jaar zestig jaar bestaat, betekent veel voor Bauke Jansen. ,,Ik bin al mear as fyftich jier lid, dat it is in part fan myn libben wurden.” De liefde voor het zingen kreeg hij van huis uit mee. Hij herinnert zich de jaren van de Tweede Wereldoorlog, toen zijn ouders op de boerderij in Parrega waar het gezin woonde, onderduikers had. ,,In spannende tiid. Mar jûns wie der de ûntlading. Dan songen ús mem, myn broers, susters en ik om it oargel hinne. It wie it iennichste wat wy hiene.”
 
Behangboeken
Met zingen is hij sindsdien niet meer gestopt. ,,Sjongen is foar my emoasje, it jout my in protte. Ik bin tige tankber dat ik op myn leeftyd noch altyd goed by stim bin.”
Niet alleen zingt Jansen bij Edoza, ook is hij er sinds zijn komst in 1967 archivaris. Nauwgezet hield hij in die beginjaren in schriften alle concerten en andere wetenswaardigheden van Edoza bij. Tot concerten op posterformaat aangekondigd werden. ,,Doe bin ik oerstapt op behangboeken.” Inmiddels is hij elf boeken en tweeduizend pagina’s verder.
Ter ere van de zestigste verjaardag van het koor, wordt van dit archief een jubileumboek gemaakt. Dat wordt gepresenteerd bij de aftrap van de drie jubileumconcerten. Op het eerste concert, 7 april in De Lawei in Drachten, treden de koorleden ook in de hagelnieuwe kostuums aan.
Het grootste deel van de financiering hiervan is rond. Voor het laatste stukje moet de verloting uitkomst bieden. Aan Jansen zal het niet liggen. ,,Ik gean oant heal maart yn dit tempo troch.”
De jubileumconcerten van Edoza uit Sneek zijn op 7 april (Drachten), 22 september (Kollum) en 13 oktober in Sneek. M.m.v. Sharon Kips, Sebastiaan Schippers en ensemble Koperguod

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

cultuur
Familieberichten
Advertenties