Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
dinsdag 19 juni

Regiodonderdag, 22 februari 2018

Poepjes: methoden Fries zijn juist geschikt voor schroomdocent
Leeuwarden - De nieuwe onderwijsmiddelen voor het schoolvak Fries zijn juist geschikt om niet-Friestalige en onbevoegde docenten de mogelijkheid te bieden Friese les te geven. Die middelen kunnen geschikt zijn om een deel van de problemen met het vak te bestrijden. Dat zei gedeputeerde Sietske Poepjes gisteren in antwoord op vragen van VVD-Statenlid Avine Fokkens.
Vorige week werden de eerste uitkomsten bekend van het Taalplan Frysk, de inventarisatie naar de stand van het schoolvak Fries bij alle Friese basis- en middelbare scholen. Onderzoekers van hogeschool NHL Stenden concludeerden dat docenten soms geen Fries durven te geven, ondanks dat ze de bevoegdheid hebben. Verder is er een grote groep docenten die de bevoegdheid mist om Fries te geven.
Poepjes refereerde aan nieuwe digitale onderwijsmiddelen die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld, op kosten van de provincie. Ze noemde voor deze groep docenten ,,mearkes, ferskes en filmkes” als hulpmiddelen die bij de methode worden gebruikt. ,,Dy metoades binne sá makke dat hja sels dan op in adekwaat en oertsjûgjend nivo Frysk oerbringe kinne.”
Volgens de gedeputeerde is de situatie per school erg verschillend en moet overal maatwerk worden geleverd. ,,Wy wolle graach mear learkrêften mei in formeel foech. Mar der binne ek oare middels om it lek tichtsje te kinnen.”
Meer hierover in het Friesch Dagblad van 22 februari

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties