Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zondag 24 juni

Hoofdartikelvrijdag, 26 januari 2018

Fraude doet aanzien van boeren geen goed
Op papier een koe een meerling laten krijgen, terwijl in werkelijkheid twee koeien elk één kalf kregen. Dat leek wellicht slim, maar de melkveehouders die dit in het afgelopen jaar deden, pleegden fraude. Zij konden op deze manier gemakkelijker aan de regels voor fosfaatuitstoot voldoen. Want een koe die nog nooit een kalf heeft geworpen, telt voor die fosfaatuitstoot veel minder zwaar mee dan een koe die wel heeft gekalfd. Intussen levert dit jonge dier, een vaars, wel melk en profiteert de boer dubbelop. Door op deze manier te administreren, is de kans kleiner dat er koeien weg moeten, of dat er hoge boetes moeten worden betaald omdat de betreffende boeren in de afgelopen tijd te veel koeien hebben aangehouden.
De berichten over de fraude komen bovenop de berichten van eind vorig jaar dat er vooral in Oost-Brabant en Noord-Limburg gefraudeerd werd met de mestverwerking. Weer een schandaal bij of rondom boeren: het aanzien van deze beroepsgroep in de samenleving wordt er zo niet beter op.
Dat is jammer, want dat was na alle eerdere berichten over het bereiken en overschrijden van het fosfaatplafond door een forse groei van de sector na het einde van de melkquotering in 2015 wel weer eens nodig. Juist in dat opzicht was er deze week goed nieuws te melden: de fosfaatproductie uit mest valt weer binnen de normen die met Brussel waren afgesproken. Het vele werk dat daarvoor nodig was - zoals de uitvoering van een stoppersregeling en een verplichte krimp van de veestapel naar het peil van 2 juli 2015 - heeft blijkbaar vruchten afgeworpen. Er is zelfs weer zicht op voortzetting van de uitzonderings-regeling om hier in Nederland meer mest te mogen uitrijden dan in veel andere Europese landen, de zogenaamde derogatie.
Dat goede nieuws werd deze week overschaduwd door de berichten over de nu geconstateerde fraude. Hiermee blijft het beeld bestaan van Nederlandse boeren die koste wat kost een zo groot mogelijke productie willen halen, ook als daarvoor blijkbaar de regels overtreden moeten worden.
Dat beeld is niet terecht: de meeste boeren houden zich wel aan de regels. Alleen al om die reden moeten de fraudeurs worden aangepakt. Andere redenen zijn er echter ook: imagoschade in het buitenland bijvoorbeeld, waardoor in het ergste geval een boycot kan dreigen. Daarmee zou de hele sector een groot probleem erbij krijgen. De reacties van de boeren die zich wel aan de regels zeggen te houden, zijn niet mals. Zij oordelen in verschillende media zeer hard over hun frauderende branchegenoten.
Voor het aanzien van de boer in zowel binnen- als buitenland is het daarom meer dan nodig dat deze zaak zo snel mogelijk wordt uitgezocht. LTO roept boeren daarom op om ‘de gegevens die ze hebben doorgegeven, nogmaals te controleren en indien nodig te corrigeren’. Wellicht dat boeren die verkeerde gegevens hebben doorgegeven, dat nu inderdaad gaan rechtzetten.
Daarop alleen kan de samenleving én de branche blijkbaar niet vertrouwen. Het registratiesysteem kan kennelijk redelijk makkelijk omzeild worden. Intensivering van de controles is daarom nodig. Ook moet snel duidelijk worden hoe de overheid fraudeurs gaat aanpakken, om verdere negatieve gevolgen voor de hele sector te voorkomen. TO

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties