Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
donderdag 21 juni

Regiodonderdag, 25 januari 2018

Ganzen jagen mag straks ook op zondag
Leeuwarden - Jagers mogen vanaf 1 februari ook op zondagochtend het veld in om ganzen af te schieten. Een poging van de ChristenUnie om een voorstel met deze strekking van gedeputeerde Johannes Kramer aan te passen, kreeg gisteravond geen meerderheid van Provinciale Staten. Ondanks dat ook de jagers zelf hier eigenlijk niet op zitten te wachten.
De provincie verruimt dit jaar de mogelijkheden om ganzen te schieten, met als doel dat de vraatschade wordt teruggebracht met 5 tot 10 procent. In juli stemden Provinciale Staten hier al mee in, maar op advies van de Faunabeheereenheid Fryslân - waar jagers, boeren en grondeigenaren verenigd zijn - komt hij nu al met een aanpassing. Onderdeel hiervan is dat jagen wordt toegestaan vanaf een half uur voor zonsopkomst tot twaalf uur, in plaats van alleen als de zon op is. Verder wordt op verzoek van de Faunabeheereenheid het kogelgeweer toegestaan, naast hagelgeweren en de kogelbuks.
Op zondag mag tot nu toe niet worden gejaagd. De jagers hadden in het advies specifiek verzocht om dit in stand te laten: ze willen graag de zondagsrust behouden.
Met dit deel van het advies wilde Kramer niet meegaan. Hij wilde ruimte laten om toch op zondag te jagen voor diegenen die dat willen.
Richard Klerks (ChristenUnie) kwam met een amendement om de zondagrust te handhaven. Hij refereerde eraan dat de jagers dat zelf willen. ,,Maar ik doe dit voorstel ook met het oog op de bewoners.”
Gedeputeerde Kramer legde in een reactie de relatie met de eveneens nieuwe bonus-malusregeling, die inhoudt dat boeren steeds meer zelf opdraaien voor de schade als deze niet snel genoeg terugloopt. ,,Dan moatte wy ek alle romte jaan om jeie te kinnen.” Het jagen op zondag maakt daarvan deel uit, vindt de gedeputeerde. ,,Jo kinne net in omelet bakke sűnder in aai te brekken.” Wel benadrukte hij dat het jagers vrijstaat om op zondag thuis te blijven.
Klerks kreeg bijval van onder anderen Douwe Hoogland (PvdA), maar bij de coalitiepartijen CDA, VVD, SP en FNP kreeg hij geen voet tussen de deur. Zij wilden niet tornen aan het voorstel van de gedeputeerde. CDA’er Fernande Teernstra zei na afloop dat ze het jagen op zondag niet bij voorbaat wil uitsluiten, omdat dit mogelijk later noodzakelijk is om de beoogde schadereductie te halen.
Kramer zegde wel toe dat hij extra zijn best gaat doen om alle inwoners van de provincie te informeren over het zondagsjagen. ,,Foar de argeleaze boarger kin it efkes skrikken węze.”
Het nieuwe beleid - waar uiteindelijk alleen CU, D66, GL en PvdD tegen stemden - gaat 1 februari in.
Overigens loopt nog wel het bezwaar dat 117 boeren hebben ingediend tegen de nieuwe ganzenaanpak. Dinsdag staan zij voor de provinciale bezwarencommissie. Gedurende de behandeling van het bezwaar is het nieuwe beleid van kracht.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties