Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 18 juni

Economiedonderdag, 11 januari 2018

Provincie wil Friese mkb versterken met miljoenen
Leeuwarden - De provincie trekt in deze coalitieperiode 18,5 miljoen euro uit voor leningen aan het mkb, waarbij het bedrijfsleven na de crisis beter kan groeien, nieuwe bedrijven meer mogelijkheden krijgen en innovatie wordt gestimuleerd. Gisteravond spraken vertegenwoordigers van Provinciale Staten hierover in een commissievergadering. Binnenkort zal er naar verwachting een definitieve klap komen op de plannen uit het coalitieakkoord.
Verschillende partijen stelden gisteren vragen over de noodzakelijkheid van het fonds. Leo Pieter Stoel (VVD) zei dat er geen sprake is van marktfalen. ,,Waarom dan toch dit fonds”, zo vroeg hij zich af. ,,Er lijkt nu ook geen sprake te zijn van geen of onvoldoende kredieten van de banken”, vulde Retze van der Honing (GrienLinks) aan.
Kritiek op de plannen was er ook van de ChristenUnie. Statenlid Wiebo de Vries had liever gezien dat er anticyclisch geïnvesteerd wordt. Volgens hem is het beter om de gelden te reserveren voor slechtere tijden. Ook is er volgens hem, en ook volgens andere Statenleden, te weinig aandacht in de plannen voor de risico’s.
Gedeputeerde Sander de Rouwe (CDA) verdedigde gisteren de plannen van het college. Volgens hem is er geen sprake van marktfalen en dat banken in het algemeen te weinig financieren. ,,Collectief gezien zijn er geen problemen. Maar er is wel een aantal groepen waar dat wel het geval is en bedrijven moeizaam financiering krijgen. Voorbeelden zijn starters, die dreigen vaak buiten de boot te vallen. Ook uitbreiders kunnen niet altijd financiering krijgen. Banken willen zekerheden en dat kan bij uitbreidingsplannen niet altijd. Het is ook de insteek van de Friese Ondernemings Maatschappij; waar banken zekerheden willen en dat niet altijd kan, staat de provincie voor een groei van de werkgelegenheid. Daar willen wij in investeren.”
De leningen aan het Friese mkb worden ondergebracht in een financieringsfonds onder de naam FOM. De gelden hiervoor komen uit verschillende middelen. Een budget van 2,5 miljoen euro moet komen uit de regeling Ûndernimmersympuls Fryslân. Deze 2,5 miljoen wordt volgens de plannen gebruikt voor startende bedrijven. Leningen die nog in deze regeling uitstaan en die de komende jaren worden terugbetaald, kunnen ook weer door de FOM worden gebruikt.
Het grootste bedrag dat voor de FOM is gereserveerd, twaalf miljoen euro, zal volgens de plannen worden gebruikt voor bedrijven in het Friese mkb die met plannen komen om te groeien. De leningen moeten helpen om de bedrijven daarbij te helpen. ‘Wy hawwe de ekonomysk swiere tiid efter ús litten. Wy sjogge oanlieding om de Fryske ekonomy fierder fuort te sterkjen’ , schrijft het college. Er is door Gedeputeerde Staten vier miljoen gereserveerd voor de innovatieregeling die eerder bekend was onder de naam Dochfûns.
De stimulering van de Friese economie met de FOM heeft volgens De Rouwe een veel groter effect op de economie dan alleen het bedrag dat ervoor wordt uitgetrokken. ,,Natuurlijk, er zijn risico’s wanneer geld niet terug komt. Maar we stimuleren graag het bedrijfsleven en het effect op de Friese economie zal naar verwachting vijf tot zes keer groter zijn.”

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties