Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 18 juni

Economiewoensdag, 10 januari 2018

Zaak tegen staat om fosfaatarme kip en varken
Leeuwarden - Varkens- en pluimveehouders stappen definitief naar de rechter om de beslissing over het schrappen van de zogeheten POR-regeling (Regeling ontheffing productierechten Meststoffenwet) teruggedraaid te krijgen. Het schrappen van de regeling kost de varkens- en pluimveehouderij volgens brancheorganisaties miljoenen euro’s. De rechtszaak dient op 15 februari.
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de regeling per 1 januari afgeschaft. Ook lopende ontheffingen worden niet verlengd. Vooral bedrijven die zwaar geïnvesteerd hebben in duurzame stallen en mestverwerking zijn volgens de organisaties de dupe. Een gesprek eind vorig jaar over de kwestie haalde niets uit.
De regeling hielp boeren die investeren in mestverwerking in combinatie met bedrijfsuitbreiding. Zij konden daarbij een ontheffing krijgen voor 50 procent van de zogeheten dierenrechten die voor de uitbreiding nodig waren, met als voorwaarde dat het volledige overschot aan mest zou worden verwerkt. Nu moet deze groep alsnog productierechten aanschaffen om op dezelfde voet verder te kunnen gaan. De vraag is of de betrokken boeren dat financieel wel kunnen opbrengen. Bovendien zitten de prijzen voor dierrechten al in de lift en worden die met een grotere vraag alleen maar duurder.
De POR bood ruimte voor 121.622 varkenseenheden en 1,2 miljoen pluimveerechten. De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), LTO-NOP, Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) en Coöperatie Duurzame Energieproductie Pluimveehouderij (DEP) voeren het proces namens hun achterban.
Deelnemers van de DEP lijken bijzonder hard getroffen te worden door het verdwijnen van de POR-regeling. ,,De impact schat ik erg hoog. Mijn achterban heeft een groot deel van de rechten in de POR. En ik weet niet op welke oplossing ze zullen komen: alsnog dierrechten kopen of het bedrijf staken”, zegt Wil van der Heijden, directeur van de coöperatie. ,,En dat heeft niet alleen impact op de individuele boeren, maar ook op de biomassacentrale BMC Moerdijk die we beleveren.”
De 450 pluimveehouders die bij DEP zijn aangesloten brengen jaarlijks mest met negen miljoen kilogram fosfaat in Moerdijk. Die wordt verbrand en levert zo elektriciteit op. De as wordt naar het buitenland geëxporteerd. ,,Leden zitten dichtbij de biomassacentrale, maar ook in Groningen, Fryslân en Drenthe. Overal komt pluimveemest vandaan.”
Van der Heijden schetst een mogelijk scenario waarin het voor de kippenboeren niet meer interessant is hun mest naar Moerdijk te brengen, of er stoppen gewoonweg veel leden vanwege het einde van de POR-regeling. ,,En als er minder mest naartoe gaat, wordt de brandstof duurder. Dat is aan elkaar gekoppeld.” In maart 2017 tekenden nog vele pluimveehouders van DEP een contract tot 2030 met Moerdijk.
Sanering
De directeur van de energieproducerende pluimveehouders ziet een directe link tussen de poging de derogatie in de melkveehouderij veilig te stellen en het afschaffen van de POR-regeling. ,,Het is zó krom. De varkens- en pluimveehouders worden geslachtofferd ten faveure van de melkveehouderij. De leden van DEP hebben hier geen schuld aan het teveel fosfaat in de grond of nitraat in het water: uit onze mest wordt elektriciteit geproduceerd en de as wordt na verbranding naar het buitenland gebracht”, zegt Van der Heijden. ,,Dit is een keiharde sanering.”
De Europese Commissie zou de regering in Den Haag op het hart hebben gedrukt dat het verdwijnen van de POR-regeling nodig is voor behoud van extra rechten voor het uitrijden van koeienmest op land; de derogatie. Minister van Landbouw Carola Schouten hoopt in april hierover duidelijkheid te hebben van Brussel. De melkveehouderij is in 2017 weer hard gekrompen, na forse overschrijding van het Europese fosfaatplafond.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties